News

This page contains information about the activities of the members of the Academy, scientists and their work.

Znanstveni skup ČETIRI I POL STOLJEĆA KAJKAVSKE PISMENOSTI – prva obavijest

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZAVOD ZA LINGVISTIČKA ISTRAŽIVANJA
ZAVOD ZA ZNANSTVENI RAD U VARAŽDINU

ČETIRI I POL STOLJEĆA KAJKAVSKE PISMENOSTI
UZ 450. OBLJETNICU KAJKAVSKOGA PRVOTISKA
IVAN PERGOŠIĆ, DECRETUM, 1574.

23. – 25. svibnja 2024.

Varaždin – Ludbreg


PRVA OBAVIJEST

PRIJAVNICA

Pozivamo zainteresirane kolegice i kolege, proučavatelje starije i suvremene kajkavske riječi, književnosti i kulture da se svojim izlaganjem pridruže obilježavanju velikoga kajkavskog jubileja, 450. obljetnice objave kajkavskoga prvotiska.

Kajkavski editio princeps, pravni priručnik Ivana Pergošića, Decretum, objavljen je 1574. pa će se sljedeće godine dva Akademijina zavoda, smještena na području nekadašnje civilne ili »kajkavske« Hrvatske, udružiti u organizaciji znanstvenoga kajkavološkog skupa.

U okviru znanstvenoga dijela skupa predviđene su dvije tematske cjeline s podtemama:

I. DOPREPORODNA KAJKAVSKA PISMENOST (DO SREDINE 19. STOLJEĆA)
 1. Kajkavski elementi u latinskim i hrvatskoglagoljičnim tekstovima
 2. Novi pogled na kajkavski editio princeps
 3. Žanrovska raslojenost kajkavske pismenosti tijekom triju stoljeća (16. – 19. stoljeće)
 • spisi pravni, medicinski, jezikoslovni, znanstveni (astronomski, ekonomski, matematički), popularni (kalendari)…
 1. Starija kajkavska književnost
 • poezija, proza, drama, književnost za djecu, usmena kajkavska književnost (pjesmarice, ljekaruše…)
 1. Izvorno naspram prijevodnog – predlošci kajkavskih književnih prijevoda i preradbi
 2. Razvoj jezične norme i terminologije kajkavskoga književnog jezika
 3. Kajkavski književni jezik u usporedbi s čakavskom i štokavskom dopreporodnom pismenošću te u doticaju s latinskim, njemačkim, mađarskim i engleskim jezikom
 4. Izazovi transkripcije u priređivanju kajkavskih tekstova
 • morfonološki/fonološki pravopis, umetanje j u intervokalnoj poziciji, samoglasno r, velika/mala slova, interpunkcija, transkripcija stranih imena…
 1. Status stare kajkavske pismenosti u današnjim nacionalnim okvirima – zastupljenost u školskom kurikulu, u suvremenim pregledima povijesti hrvatskoga jezika i književnosti, u kazalištu…
II. POSLIJEPREPORODNA KAJKAVSKA PISMENOST (DRUGA POLOVICA 19. TE 20. I 21. STOLJEĆE)
 1.  Terminološka pitanja – »dijalektna« / »pokrajinska« književnost
 2. Žanrovska raslojenost:
 • kajkavski u književnosti, kazalištu, na televiziji (serije, sinkronizacija crtanih filmova), u virtualnom okruženju (mrežni portali, društvene mreže)
 1. Suvremena kajkavska književnost u prijevodima
 2. Zastupljenost kajkavskih autora u pregledima nacionalne povijesti književnosti i u hrvatskim književnim antologijama
 3. Odnos jezika suvremene kajkavske književnosti i kajkavskih govora – izazovi zapisivanja kajkavskih fonema standardnojezičnim grafemima
 4. Kajkavolog Mijo Lončarić
 5. Zastupljenost novije kajkavske književnosti u školskom kurikulu

Prijavnicu s naslovom i sažetkom izlaganja do 300 riječi potrebno je poslati do 1. prosinca 2023. na e-adresu skupa Kaj450@hazu.hr .

Obavijest o prihvaćanju teme izlaganja poslat ćemo do 15. siječnja 2024.

Organizatori će za sudionike skupa osigurati konferencijski i promotivni materijal te osvježenja u pauzama između izlaganja. Troškove putovanja i smještaja snose sudionici, a organizatori će u sljedećoj obavijesti poslati popis smještajnih kapaciteta u Varaždinu i Ludbregu, kao i informacije o popratnima sadržajima skupa.


Programski odbor:

akademik Josip Bratulić, akademik Stjepan Damjanović, akademik August Kovačec, akademik Milan Mihaljević, akademkinja Silvana Vranić, prof. emerita Diana Stolac, dr. sc. Anja Nikolić-Hoyt, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, dr. sc. Željka Brlobaš, znanstvena savjetnica

Organizacijski odbor:

dr. sc. Bojana Schubert, znanstvena suradnica, dr. sc. Vladimir Huzjan, viši znanstveni suradnik

Search