News

This page contains information about the activities of the members of the Academy, scientists and their work.

Otvaranje gradilišta i konstrukcijska obnova zgrade Knjižnice HAZU

Dana 20. ožujka 2023. otvoreno je gradilište i započela je konstrukcijska obnova zgrade Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na Trgu J.J. Strossmayera u Zagrebu, zahvaljujući sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije.

S tvrtkom MEŠIĆ DOM d.o.o. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti sklopila je 10. ožujka 2023. ugovor o izvođenju građevinskih radova na konstrukciji i građevinsko-obrtničkih radova u iznosu od 358.952,50 € (242.562,50 € s PDV-om iz  Fonda solidarnosti EU te 115.390,00 € vlastitih sredstava Akademije). Rok završetka građevinskih radova na konstrukciji je najkasnije do 15. svibnja 2023., a građevinsko-obrtničkih najkasnije do 31. kolovoza 2023.

Projekt obnove zgrade Knjižnice HAZU nakon potresa izradila je tvrtka Toding d.o.o., a glavna projektantica je Ana Alar, dipl. ing. arh.

HAZU je u prosincu 2021. potpisala Ugovor o izradi projektne dokumentacije za obnovu zgrade Knjižnice HAZU sa Zajednicom ponuditelja ing4studio d.o.o. i TODING d.o.o, a ugovoreni iznos je 165.073,99 €.

Stručni nadzor građenja nad izvođenjem radova na konstrukciji i građevinsko – obrtničkih radova na zgradi Knjižnice HAZU radi tvrtka Interkonzalting d.o., a koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II je tvrtka Natillum d.o.o.

Zgrada Knjižnice HAZU sedma je  nekretnina (od ukupno 8 nekretnina i 7 zbirki pokretnina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti) na kojoj započinju radovi konstrukcijske obnove nakon potresa 2020. godine, zahvaljujući sredstvima Fonda solidarnosti EU:  16. ožujka 2021. potpisan je Ugovor s Ministarstvom kulture i medija RH za operaciju Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (nekad Kemički laboratorij), Trg J. J. Strossmayera 14, Zagreb, koji je financiran iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) u iznosu od 5.331.849,26 € s PDV-om.

Nakon potresa 2020. godine Institut za povijest umjetnosti izradio je konzervatorski elaborat za Zgradu Knjižnice HAZU (autorice dr. sc. Katarina Horvat-Levaj i dr. sc. Irena Kraševac) u kojem je prikazana analiza arhitektonskih obilježja i zatečeno stanje, povijest gradnje i adaptacije, valorizacija te su predložene konzervatorske smjernice.

Krajem prošle godine u zgradu Knjižnice HAZU preseljeni su svi uredi i odjeli Akademije koji su se nalazili u Palači HAZU na Trgu Nikole Šubića Zrinskog 11.

Predviđenim zahvatima ne će se mijenjati namjena Knjižnice HAZU kao ni arhitektonska obilježja zgrade.


Projekti obnove nekretnina i pokretnina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti sufinancirani su sredstvima Europske unije iz Fonda solidarnosti.

 

 

 

 

 

Search