News

This page contains information about the activities of the members of the Academy, scientists and their work.

Mladen Bestvina, dopisni član HAZU, izabran za plenarnog predavača na International Congress of Mathematicians

Mladen Bestvina, dopisni član HAZU, Distinguished Professor of Mathematics at the University of Utah,  izabran je za plenarnog predavača na International Congress of Mathematicians koji će se 2022. godine održati u Sankt-Peterburgu.

Profesor Mladen Bestvina bavi se topologijom, teorijom grupa (tj. simetrija) koristeći metode moderne geometrije i topologije. Profesor Bestvina izabran je kao jedan od 21 vodećih matematičara u svijetu da predstavi svoja istraživanja u jednosatnom izlaganju. Lista plenarnih predavača i njihovih područja istraživanja: https://icm2022.org/plenary-lectures.

Od hrvatskih matematičara, osim profesora Bestvine, plenarno predavanje je održao samo čuveni hrvatski matematičar Vilim Srećko Feller (William Feller), jedan od osnivača moderne teorije vjerojatnosti, na International Congress of Mathematicians u Edinburghu 1958. godine. U kategoriji pozvanih predavača ranijih godina predavanja su održali: akademik Sibe Mardešić (Helsinki, 1978.) te dopisni članovi HAZU prof. Mladen Bestvina (Peking, 2002.), prof. Zvonimir Janko (Nica, 1970.), prof. Đuro Kurepa (Amsterdam, 1954. i Edinburgh, 1958.) i prof. Vilim Feller (Oslo, 1936.).

Čestitamo profesoru Bestvini na izuzetnom uspjehu!

Search