Raukar Tomislav, F.C.A.

Deceased Members I. Department of Social Sciences
Raukar Tomislav

Datum rođenja:

 • 1933

Mjesto rođenja:

 • Stari Grad (otok Hvar)

Datum smrti:

 • 02.07.2020

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Raukar Tomislav, F.C.A.

Deceased Members I. Department of Social Sciences

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Odsjek za povijesne znanosti (31.10.2012. – 02.07.2020.)
 • tajnik – Razred za društvene znanosti (01.01.2007. – 31.12.2014.)
 • voditelj – Odsjek za povijesne znanosti (26.11.2008. – 26.11.2011.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za društvene znanosti (30.01.1997. – 02.07.2020)
 • član suradnik – Razred za društvene znanosti (11.03.1986. – 30.01.1997.)

 

Obrazovanje:

 • 1952. Srednja ekonomska škola u Splitu.
 • 1956. Viša pedagoška škola u Splitu (povijest-hrvatski jezik, književnost jugoslavenskih naroda).
 • 1957. Srednja muzička škola u Splitu.
 • 1963. diplomirao jednopredmetni studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
 • 1975. doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za povijest, disertacijom: “Ekonomsko-društveni odnosi u Zadru u XV. stoljeću”.

Arhivska istraživanja:

 • Historijski / Državni arhiv u Dubrovniku.
 • Historijski / Državni arhiv u Zadru.
 • Historijski / Državni arhiv u Splitu.
 • Arhiv JAZU / HAZU u Zagrebu.
 • Arhiv Trogirskog kaptola.
 • Archivio di Stato Ancona.
 • Archivio di Stato Bari.
 • Sezione dell’Archivio di Stato di Bari, Trani.
 • Archivio di Stato Venezia.
 • Biblioteca Marciana u Veneciji.
 • Naučna biblioteka / Znanstvena knjižnica u Zadru.

Područja istraživanja:

 • hrvatska srednjovjekovna povijest.
 • razvoj jadranskih društava u srednjem vijeku.
 • pomoćne povijesne znanosti.

Zaposlenja:

 • 1962-1963. Arhiv Hrvatske / Hrvatski državni arhiv u Zagrebu (arhivski pomoćnik, arhivist).
 • 1963. – 2004. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest.

Znanstveno-nastavna zvanja:

 • 1963. asistent na Katedri za pomoćne povijesne znanosti.
 • 1966. asistent na Katedri za hrvatsku povijest.
 • 1976. docent na Katedri za hrvatsku povijest.
 • 1980. izvanredni profesor na Katedri za hrvatsku povijest.
 • 1985. redoviti profesor na Katedri za hrvatsku povijest.
 • od 1993 / 1994. predstojnik Katedre za hrvatsku povijest na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1997. izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora kao trajno zvanje na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članstvo i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima i povjerenstvima:

 • od 1982. potpredsjednik Povijesnog društva Hrvatske.
 • od 1985. član redakcije “Historijskog zbornika” (Zagreb).
 • 1985.-1994. član redakcije “Radova Zavoda za hrvatsku povijest”.
 • 1986.-1997. član suradnik Jugoslavenske/Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u Razredu za društvene znanosti.
 • 1987.-1988. član Odbora za organiziranje znanstvenog skupa o 700. obljetnici Vinodolskog zakona.
 • od 1987. član Uređivačkog odbora “Starina” JAZU / HAZU.
 • od 1989. urednik struke u “Hrvatskom biografskom leksikonu” Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža”.
 • 1990.-1992. član Matične komisije za područje povijesnih znanosti Zajednice Sveučilišta Republike Hrvatske.
 • 1991.-1992. član Odbora za organiziranje znanstvenog skupa o 750. obljetnici zagrebačkog Gradeca.
 • 1993.-1994. član Odbora za organiziranje znanstvenog skupa o 900. obljetnici Zagrebačke biskupije.
 • od 1994. član Uredničkog vijeća edicije “Hrvatska i Europa” HAZU i član Uredništva I. i II. sveska edicije.
 • od 1997. redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u Razredu za društvene znanosti.
 • od 1997. član Odbora za dodjelu nagrade “Josip Juraj Strossmayer”.
 • od 1999. predsjednik Matičnog povjerenstva za područje humanističkih znanosti – polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije Sveučilišta u Zagrebu.
 • od 2001. zamjenik tajnika Razreda za društvene znanosti HAZU.
 • 2002. predsjednik Prosudbene skupine za ocjenu projekata iz znanstvenog područja humanističkih znanosti – Povijest, pri Ministarstvu znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
 • 2004.-2005. voditelj Povjerenstva za izradu Kataloga znanja/Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda iz povijesti za osnovnu školu.
 • od 2007. tajnik Razreda za društvene znanosti HAZU.

Nagrade i priznanja:

 • 1998. Godišnja državna nagrada za znanost u području humanističkih znanosti za istaknuto znanstveno djelo “Hrvatsko srednjovjekovlje”.
 • 1998. Odlikovanje Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića Republike Hrvatske.
 • 1999. Povelja Filozofskog fakulteta u Zagrebu
 • 2000. Priznanje Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža”
 • 2003. Medalja Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
 • 2004. Medalja Sveučilišta u Zagrebu.
 • 2009. Anton Gindely – Preis 2009, Das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, Beč.

Znanstveni skupovi – organiziranje:

 • 1989. predsjednik Organizacijskog odbora za pripremu znanstvenog skupa Zvonimir, kralj hrvatski.
 • 1996. predsjednik Organizacijskog odbora za pripremu znanstvenog skupa Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan, u povodu 325. obljetnice pogibije.

Znanstveni skupovi – sudjelovanje:

 • Budva 1973.: 6. kongres povjesničara Jugoslavije.
 • Hvar 1976.: međunarodni znanstveni skup o ustanku Matija Ivanića.
 • Novi Sad 1977.: 7. kongres povjesničara Jugoslavije
 • Ljubljana 1978.: jugoslavensko-talijanska komisija za povijest.
 • Bari 1979.: međunarodni znanstveni skup Sale e saline in Adriatico.
 • Zadar 1980.: Dalmacija u doba anžuvinske vlasti.
 • Lanciano 1980.: IV. međunarodni kongres o odnosima između dviju jadranskih obala.
 • Pescara 1981.: međunarodni kongres o odnosima između dviju jadranskih obala.
 • Split 1982.: znanstveni skup 670. obljetnica splitskog statuta.
 • Rim 1982.: jugoslavensko-talijanska komisija za povijest, Italiani e Slavi del sud nell’area adriatica dall’etŕ angioina a quella del predominio veneto-turco, secc. XIII-XV.
 • Beograd 1984.: znanstveni skup o talijansko-južnoslavenskim odnosima.
 • Vasto 1984.: V. međunarodni kongres o odnosima između dviju jadranskih obala.
 • Zagreb – Brač 1984.: 800. obljetnica Povaljskog praga.
 • Hvar 1986.: Dani hvarskog kazališta – Hanibal Lucić.
 • Split 1986.: međunarodni znanstveni skup L’Histoire des autres.
 • Sarajevo 1986.: jugoslavensko-čehoslovačka komisija za povijest.
 • Ancona-Jesi-Fabriano 1987.: VI. međunarodni kongres o odnosima između dviju jadranskih obala.
 • Zagreb 1987.: savjetovanje o “Historiji naroda i narodnosti Jugoslavije”.
 • Pula 1988.: Dani Jaroslava Šidaka.
 • Zagreb-Zadar 1988.: znanstveni skup u povodu 450. obljetnice smrti Šimuna Kožičića Benje.
 • Zagreb 1988.: znanstveni skup o 100. obljetnici rođenja Grge Novaka.
 • Zagreb-Novi Vinodolski 1988.: međunarodni znanstveni skup 700. obljetnica Vinodolskog zakona.
 • Zagreb 1988. 1100. obljetnica Branimirova natpisa iz 888.
 • Zagreb 1989.: 600. obljetnica bitke na Kosovu.
 • Senigallia 1989.: međunarodni znanstveni skup Sette cittŕ jugo-slave.
 • Spiez 1989.: međunarodni znanstveni skup Kommunalismus in Europa.
 • Zagreb 1989.: kolokvij o 80.obljetnici S. Antoljaka.
 • Zagreb 1989.: Zvonimir, kralj hrvatski.
 • Madrid 1990.: 17. međunarodni kongres povijesnih znanosti.
 • Senj 1990.: 500. obljetnica rođenja Nikole Jurišića i Petra Kružića.
 • Zagreb 1991.: znanstveni skup o 60. obljetnici pogibije Milana Šufflaya.
 • Zagreb 1992.: 750. obljetnica Zlatne bule Bele IV. Gradecu.
 • Zagreb 1993.: znanstveni skup o 500. obljetnici Krbavske bitke.
 • Zagreb 1994.: 900. obljetnica Zagrebačke biskupije.
 • Zagreb 1994.: znanstveni kolokvij u povodu 30. broja časopisa “Croatica Christiana Periodica”.
 • Split 1995.: 500. obljetnica Bernardinova Lekcionara.
 • Zadar 1995.: 600. obljetnica franjevačke provincije sv. Jeronima.
 • Korčula 1995.: Marko Polo i istočni Jadran.
 • Zadar 1995.: 1000 godina ribarstva u Hrvata.
 • Zagreb 1995.: znanstveni kolokvij o 500. obljetnici visokog učilišta u Zadru.
 • Klis 1996.: 400. obljetnica oslobođenja Klisa 1596.
 • Rab-Kampor 1996.: 550. obljetnica franjevačkog samostana u Kamporu na Rabu.
 • Zagreb – Slavonski Brod 1996.: znanstveni skup o Matiji Mesiću.
 • Križevci 1997.: 600. obljetnica Križevačkog sabora 1397.
 • Nin 1998.: znanstveni kolokvij Hrvatski državni suverenitet u doba narodnih vladara.
 • Zadar 1998.: Hrvatska srednjovjekovna diplomacija.
 • Korčula 1998: 600. obljetnica pomorske bitke kod Korčule 1398.
 • Zagreb 1999.: Prvi kongres hrvatskih povjesničara.
 • Pistoia 2001.: međunarodni kongres Le cittŕ del Mediterraneo all’apogeo dello sviluppo medievale: aspetti economici e sociali.
 • Zagreb 2001.: znanstveni kolokvij o Augustinu Kažotiću.
 • Zadar-Stari Grad 2007.: međunarodni znanstveni skup o Šimi Ljubiću
 • Zagreb 2008.: okrugli stol Hrvatsko školstvo, sadašnje stanje i vizija razvoja
 • Ogulin-Modruš 2008.: Bernardin Frankopan i njegovo doba
 • Stari Grad 2009.: 300. obljetnica posvete župne crkve sv. Stjepana u Starom Gradu
 • Hvar-Stari Grad 2010.: 500-ta obljetnica ustanka hvarskih pučana

Znanstveni projekti – voditeljstvo:

 • 1991.-1994. voditelj projekta Hrvatsko kasnosrednjovjekovno društvo 1350-1550.
 • 1997-2001. voditelj projekta Hrvatska 1100-1527.
 • 2002.-2005. voditelj projekta Hrvatska društva u razvijenom i kasnom srednjem vijeku

Znanstveni projekti – članstvo:

 • 1991-1994.: Povijest hrvatskoga naroda – sinteze (voditelj prof. dr. N. Stančić).

Nastavna djelatnost:

Dodiplomska nastava

 • 1974.-1988. predmet Hrvatska povijest u kasnom srednjem vijeku na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
 • od 1988. predmet Hrvatska povijest u razvijenom i kasnom srednjem vijeku na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
 • 1982.-1986. predmet Pomoćne povijesne znanosti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
 • 1980.-1983. predmet Hrvatska povijest u srednjem vijeku na Pedagoškom fakultetu u Osijeku.
 • 1995/1996. predmet Hrvatska povijest u razvijenom i kasnom srednjem vijeku na Pedagoškom fakultetu u Puli.
 • 1996-2000. predmet Hrvatska povijest srednjega vijeka na Hrvatskim studijima u Zagrebu, smjer Studij hrvatske kulture.
 • 2004.-2006. predmet Hrvatska povijest u razvijenom i kasnom srednjem vijeku na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Diplomska nastava

 • od 2008. predmet Srednjovjekovni grad na istočnom Jadranu na Filozofskom fakultetu u Splitu, Odsjek za povijest.

 

Poslijediplomska nastava

 • od 1977. Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, poslijediplomski studij, Hrvatska povijest – smjer: srednji vijek.
 • od 1995. Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, voditelj predmeta Hrvatska društva i kultura u razvijenom srednjem vijeku i Hrvatska društva i kultura u kasnom srednjem vijeku.
 • 1979.-1990. poslijediplomski studij Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, Regionalnog centra u Splitu, “Graditeljsko nasljeđe”, kolegij: Srednjovjekovni grad u Dalmaciji: gospodarska i sociološka analiza gradskog prostora.
 • 1980-1988. poslijediplomski studij u Dubrovniku “Kulturna povijest istočnog Jadrana”.

Voditeljstvo teza:

 • 90 diplomskih radnji.
 • 15 magistarskih radnji.
 • 7 doktorskih disertacija.

Članstvo u komisijama za obranu teza:

 • 8 magistarskih radnji.
 • 12 doktorskih disertacija

Pozvana predavanja:

 • Beograd, Istorijski institut, 1984.: Dalmatinsko kroničarstvo i društvena osjećajnost.
 • Ljubljana, Filozofski fakultet, 1993.: Srednjovjekovni grad u Dalmaciji: rezultati i smjernice istraživanja.
 • Ljubljana, Filozofski fakultet, 1995.: O komunikacijskim obzorima srednjovjekovlja.
 • Venecija, Centro Tedesco di Studi Veneziani, 2010.: La Dalmazia e Venezia nel Basso Medioevo.

Uređivanje publikacija:

 • od 1998. glavni i odgovorni urednik “Starina” HAZU.
 • “Josip Adamček 1933.-1995.”, spomenica (2000).