Jelaković Bojan, F.C.A.

Full members IV. Department of Medical Sciences
Jelaković Bojan

Adrese:

  • Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju KBC-a Zagreb: Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Razred za medicinske znanosti HAZU: +385(01)4895171

E-mail adrese:

Jelaković Bojan, F.C.A.

Full members IV. Department of Medical Sciences

Institutions:

Membership in Academy:

full member – Department of Medical Sciences (11/16/2020 – …)