Benić Zovko Marija

Academy employees
Benić Zovko Marija

Rođena:

 • 12. kolovoza 1977. u Splitu

Adrese:

 • Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU Opatička 18, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Odsjek za povijest hrvatske glazbe +385 01 4895 320

E-mail adrese:

Benić Zovko Marija

Academy employees

Institucije:

 • viša stručna suradnica – Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Odsjek za povijest hrvatske glazbe

Životopis

Školovanje:

 • 2001. diplomirala na Odsjeku za teoriju glazbe Muzičke akademije u Zagrebu (dipl. teoretičar i profesor teorijskih glazbenih predmeta)
 • 2004. diplomirala na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije u Zagrebu (dipl. muzikolog i profesor povijesti glazbe)
 • apsolventica na Doktorskom studiju znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije u Zagrebu, a čiji je nositelj Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo:

 • 2002. – 2005. zaposlena kao nastavnica teorijskih glazbenih predmeta i Povijesti glazbe u Glazbenoj školi u Novskoj
 • 2005. – 2023. zaposlena kao nastavnica teorijskih glazbenih predmeta i Povijesti glazbe u Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog u Zagrebu
 • 2005. – 2008. djelovala kao voditeljica Županijskog stručnog vijeća nastavnika teorijskih glazbenih predmeta za Grad Zagreb, Zagrebačku i Sisačko-moslavačku županiju (održala i organizirala niz predavanja i radionica)
 • 2009. – 2011. naslovna asistentica na Umjetničkoj akademiji u Splitu (predavala kolegij Uvod u muzikologiju)
 • 2016. – 2023. pročelnica Teorijskog odjela Glazbene škole Vatroslava Lisinskog u Zagrebu
 • 2020. – 2023. voditeljica Međužupanijskog stručnog vijeća učitelja i nastavnika Republike Hrvatske za predmetno područje Muzikološki predmeti (održala i organizirala niz predavanja)
 • od 15. lipnja 2023. stalno zaposlena na Odsjeku za povijest hrvatske glazbe HAZU kao viša stručna suradnica

Sudjelovanje na projektima:

 • od 2024. suradnica na projektu Institucionalizacija moderne građanske glazbene kulture u 19. stoljeću na području civilne Hrvatske i Vojne krajine (voditelj: akademik Stanislav Tuksar)

Ostalo:

 • 2002. – 2003. surađivala s 3. programom Hrvatskoga radija kao autorica emisije o glazbi 20. stoljeća
 • 2004. – 2005. surađivala s Vjesnikom kao autorica glazbenih kritika
 • članica Hrvatskoga muzikološkog društva
 • aktivno sudjeluje na stručnim i znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu od 2005.

Nagrade:

 • 2001. dobitnica Dekanove nagrade Muzičke akademije u Zagrebu za osobit uspjeh u studiju

Bibliografija

Marija Benić Zovko – Hrvatska znanstvena bibliografija CroRis