News

This page contains information about the activities of the members of the Academy, scientists and their work.

7. Regionalni znanstveni skup geologija kvartara: Istraživanja krša i 100. obljetnica rođenja Mirka Maleza

 

Nacionalni odbor INQUA Hrvatska u suradnji sa Zavodom za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU, Slovenskim nacionalnim odborom INQUA i Slovenskim geološkim društvom organizira 7. Regionalni znanstveni skup geologija kvartara: Istraživanja krša i 100. obljetnica rođenja Mirka Maleza. Skup će se održavati od 14. – 16. studenoga 2024. u Velikoj dvorani Knjižnice HAZU u Zagrebu.

PROGRAM SKUPA

Cilj 7. Regionalnog znanstvenog skupa geologija kvartara je okupiti istraživače kvartarnih znanosti koji djeluju u jadranskom, alpskom, dinarskom i panonskom području. Tema skupa, Istraživanje krša i 100. obljetnica rođenja Mirka Maleza, ujedno će biti tema uvodnih predavanja i stručne ekskurzije. Sudionici se potiču da predstave svoj rad vezan uz sve teme istraživanja kvartara.

Detalje o skupu i načinu prijave možete pronaći na službenoj stranici skupa https://inqua.hazu.hr

Search