News

This page contains information about the activities of the members of the Academy, scientists and their work.

Natječaj za stipendiju iz Fonda “Zlatko i Joyce Baloković” za akademsku godinu 2024 / 2025

 


Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao institucija ovlaštena za predlaganje kandidata za dodjeljivanje stipendije iz Fonda “Zlatko i Joyce Baloković Scholarship Fund” za poslijediplomski studij na Harvardskom sveučilištu

o b j a v l j u j e

mogućnost prijavljivanja za stipendiju, prema odluci osnivača Stipendijalnog fonda Zlatko i Joyce Baloković, studentima iz Republike Hrvatske u akademskoj godini 2024./2025. na bilo kojoj školi ili odjelu Harvardskog sveučilišta.

Informacije o natječaju i potrebna dokumentacija nalazi se na stranici – Natječaj za stipendiju iz Fonda “Zlatko i Joyce Baloković” za akademsku godinu 2024./2025.

 Natječaj je otvoren do 19. veljače 2024. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti e-mailom: sivcic@hazu.hr.

Search