News

This page contains information about the activities of the members of the Academy, scientists and their work.

Zahtjev Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti povodom skoroga donošenja Zakona o hrvatskom jeziku

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti pozdravlja skoro donošenje Zakona o hrvatskom jeziku u čijoj su izradi sudjelovala tri njezina člana (akademici Stjepan Damjanović, August Kovačec i Mislav Ježić) i čiji je prvi nacrt, koji je predložila Matica hrvatska, Odbor za normu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti podržao i dao neke prijedloge za njegovo poboljšanje.

Međutim, u svjetlu nedavnih prijepora o načinu konstituiranja Zakonom predviđenoga Vijeća za hrvatski jezik i o biranju predsjednika toga Vijeća, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, kao neovisna i po zakonu najviša znanstveno-umjetnička institucija u Republici Hrvatskoj, predlaže da se Zakonom o hrvatskom jeziku njoj povjeri da imenuje predsjednika Vijeća za hrvatski jezik* bilo iz redova akademika ili drugog vrhunskog znanstvenika ili stručnjaka koji proučava hrvatski jezik.

Uostalom, takav bi amandman Zakona o hrvatskome jeziku bio u skladu s činjenicom da je Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti skrb o hrvatskome jeziku i njegovo proučavanje jedna od temeljnih zadaća još od njezina osnivanja.

U Zagrebu, 29. studenoga 2023.

____________________

* Treba istaknuti da su najvažnija državna zaduženja, kako za funkcioniranje izborne demokracije, tako i za vrednovanje odličnika u Republici Hrvatskoj, povjerena Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti s tim da je predsjednik HAZU ujedno:

  1. predsjednik Etičkog povjerenstva za izbore zastupnika u Hrvatski sabor, po položaju,
  2. te kao već treći predsjednik HAZU u slijedu, ujedno imenovan za predsjednika Državnog povjerenstva za civilna odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske

Obrazloženje:

  1. Na temelju članka 105. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (NN 116/99, 109/00, 53/03, 69/03, 167/03, 44/06, 19/07, 20/09, 145/10, 24/11, 93/11, 120/11, 19/15, 66/15, 104/15, 98/19) predsjednik Etičkog povjerenstva za izbore zastupnika u Hrvatski sabor, po položaju je predsjednik HAZU.

Predsjednika i članove Etičkog povjerenstva imenuje Ustavni sud. Posljednje imenovanje odlukom Ustavnog suda RH bilo je 18. lipnja 2020.

  1. Na temelju članka 26. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (NN 20/95, 57/06, 141/06 i 118/19) Predsjednika i članove Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske imenuje predsjednik Republike iz reda dužnosnika u tijelima državne vlasti te istaknutih javnih djelatnika Republike Hrvatske.

Odlukom o imenovanju Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja RH, koju je 7. rujna 2020. donio Predsjednik RH, akademik Velimir Neidhardt, predsjednik HAZU imenovan je predsjednikom Povjerenstva za civilna odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.

Search