News

This page contains information about the activities of the members of the Academy, scientists and their work.

X. Međunarodno savjetovanje o morskoj tehnologiji – in memoriam akademiku Zlatku Winkleru

 

PROGRAM

Akademik Zlatko Winkler bio je istaknuti stručnjak i znanstvenik u području brodogradnje, a između ostalog utemeljitelj Sekcije za morsku tehnologiju znanstvenog savjeta HAZU i predsjednik Znanstvenog savjeta za pomorstvo HAZU. Godine 1969. na njegov je poticaj osnovan studij brodogradnje pri Strojarskom fakultetu u Rijeci. U svom je djelovanju promicao i poticao znanstvena istraživanja i djelatnosti u području morske tehnologije u Hrvatskoj, uviđajući važnost morske tehnologije za razvoj našeg gospodarstva. Kao priznanje njegovu životnom opusu u području brodogradnje i inženjerstva morske tehnologije posvećujemo mu ovo Savjetovanje.

Objekti za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u podmorju, obalni objekti procesne i druge industrije, obalna energetska postrojenja, oprema za umjetni uzgoj morskih riba, dobivanje minerala iz morske vode i dr. predstavljaju veliki društveni izazov, naročito u pogledu dugoročnog razvoja. Privredne djelatnosti u sklopu morske tehnologije zahtijevaju ovladavanje tehnologijom najviše razine. Ovime spomenute grane vrše multiplikativan utjecaj na razvoj cjelokupnog gospodarstva Hrvatske. Usvajanje proizvodnje u aktivnostima morske tehnologije zanimljivo je ne samo za zadovoljavanje domaćih potreba već i kao značajna komponenta izvozne ekspanzije.

Imajući u vidu da je i razvoj u svijetu pod snažnim utjecajem privrednih djelatnosti usmjerenih na more, očito je da planiranje našeg razvoja ne može i ne smije zanemariti spomenutu činjenicu kada se ima u vidu položaj Hrvatske uz Jadransko more koji daje izvanredne prilike za razvoj privrednih djelatnosti morske tehnologije.

Search