News

This page contains information about the activities of the members of the Academy, scientists and their work.

IV. znanstveno-stručni skup Prilagodbe na klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora

Knjiga sažetaka IV. ZNANSTVENO-STRUČNOG SKUPA
Prilagodbe na klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora

PROGRAM

Aquarium Pula, Udruga Morski obrazovni centar Pula, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru i Institut Ruđer Bošković organizirali su IV znanstveno- stručni skup Prilagodbe na klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora. Skup se nastavlja na prethodna tri održana Skupa u organizaciji Eko Kvarnera u Gradu Krku, 2020. Proširenje ekološke mreže NATURA 2000 na morska područja (sjeverozapadna obala otoka Krka, Riječki zaljev) s ciljem očuvanja staništa plemenite periske Pinna nobilis, Linneaus, 1758, 2021. Pismenost (poznavanje i razumijevanje) funkcioniranja ekosustava Jadranskog mora i u 2022. Klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora u organizaciji Aquarium Pula, Udruga Morski obrazovni centar Pula, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru.

Skup se održavao uz podršku predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

S ciljem osvještavanja šire društvene zajednice o utjecaju klimatskih promjena u kombinaciji s drugim pogubnim ljudskim aktivnostima na Jadransko more, a u kontekstu UN-ovog desetljeća oceanske znanosti za održivi razvoj 2021.-2030. (oceansko desetljeće) na skupu su razmatrani negativni utjecaji – od djelatnosti čovjeka do klimatskih promjena – na ekosustav Jadranskog mora te moguće prilagodbe brzim promjenama koje se u morima događaju i nužnost provođenja aktivne zaštite morskih ekosustava.
Jasno definirani zaključci Skupa predstavljeni su široj javnosti putem medija i dostavljeni odgovornim tijelima na državnoj i regionalnoj razini.

 

 

Search