News

This page contains information about the activities of the members of the Academy, scientists and their work.

Intervju s dobitnicom nagrade HAZU dr. sc. Melitom Peharda Uljević o istraživanju školjkaša i morskog okoliša

Poveznica na intervju: Drag mi je Platon 05. svibnja 2023.

Dr. sc. Melita Peharda Uljević (Zagreb, 1975.) doktorirala je biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Znanstvena je savjetnica u trajnom zvanju u Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Bavi se biološkim i ekološkim značajkama školjkaša. Začetnica je u istraživanju sklerokronologije u Republici Hrvatskoj i vodeći istraživač na području Sredozemnog mora. Devedeset radova indeksirano joj je u bazi Web of Science. Do sada u istoj bazi ima 1.561 citat uz h-indeks 21. U razdoblju 2018. – 2022. godine objavila je ukupno 27 znanstvenih radova, većinom u časopisima s visokim čimbenikom odjeka. Radovi su joj tematski vezani za ekologiju i sklerokronologiju školjkaša, uključujući starost, rast, sastav populacija i
zajednica, razmnožavanje, prehranu i trofičke odnose te ekologiju i sklerokronologiju riba. U sklopu dva posebna broja časopisa posvećena sklerokronološkim istraživanjima, u svojstvu prvog autora, objavila je predgovore.
Autorica je monografije Biologija, ekologija i raznolikost jadranskih školjkaša koju je objavio Institut za oceanografiju i ribarstvo 2022. godine, uz dvoje koautora.

Search