News

This page contains information about the activities of the members of the Academy, scientists and their work.

Održana redovita skupština HAZU

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti održala je u četvrtak 15. prosinca u Preporodnoj dvorani Narodnog doma HAZU svoju redovitu skupštinu na kojoj je predsjednik HAZU akademik Velimir Neidhardt govorio o radu Akademije u 2022. Hrvatska akademija je u protekloj godini sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije započela cjelovitu obnovu pet svojih zgrada u Zagrebu stradalih u potresima 2020., uključujući i palaču HAZU, zbog čega je skupština i održana izvan sjedišta Akademije.

Tijekom 2022. koje je održano 212 događanja, od toga 81 znanstveni skup, simpozij i konferencija, 38 predstavljanje knjiga, 30 predavanja i 12 izložbe. U protekloj godini izabrano je 17 novih redovitih članova HAZU, kao i pet dopisnih članova i pet članova suradnika, a izabrano je i Predsjedništvo HAZU u mandatu 2023. – 2026. Dopisni član HAZU Svante Pääbo dobio je Nobelovu nagradu za medicinu i fiziologiju.

Akademija je proslavila 25. godišnjicu Razreda za tehničke znanosti i obilježila 100. godišnjicu rođenja svog nekadašnjeg predsjednik akademika Ive Padovana. Nastavljeno je održavanje okruglih stolova o temama iz prava, kao i tradicionalnih znanstvenih skupova o temama iz medicine.

Objavljene su 143 publikacija, što se odnosi na knjige i časopise izdane u nakladi HAZU, uz financijsku potporu Zaklade HAZU te na knjige koje su članovi HAZU objavili kod drugih nakladnika. Objavljen je i novi broj Glasnika HAZU. Predsjedništvo Akademije usvojilo je izjavu Važnost znanja i primjene znanja za provedbu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, a Hrvatska akademija javnosti se obratila i izjavom pod nazivom Prilozi za zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa prilikom pregovora Republike Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom u pogledu njihova ulaska u Europsku uniju, kao i Izjavom o demografskoj krizi u Hrvatskoj. U organizaciji HAZU u Zagrebu je postavljen spomenik Andriji Mohorovičiću.

Skupština HAZU prihvatila je planove rada za 2023. koje je predstavio glavni tajnik Akademije akademik Dario Vretenar.

Skupština HAZU prihvatila je i Financijsko izvješće o poslovanju HAZU za razdoblje siječanj – lipanj 2022., izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske akademije za 2022. te Financijski plan Hrvatske akademije za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025.

Search