News

This page contains information about the activities of the members of the Academy, scientists and their work.

Objavljeni rezultati Javnog poziva za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2022. godini

Na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja su objavljeni rezultati Javnog poziva za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2022. godini.

Potporu je dobilo 10 časopisa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti:

REDNI BROJ IZDAVAČ NASLOV BROJ BODOVA TRAŽENA SREDSTVA KUNE TRAŽENA SREDSTVA EURI ODOBRENA SREDSTVA – KUNE ODOBRENA SREDSTVA  – EURI
1. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 27,5 61.200,00 8.122,64 61.200,00 8.122,64
2. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Dubrovnik Annals 25,5 51.000,00 6.768,86 51.000,00 6.768,86
3. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Filologija 22,5 67.000,00 8.892,43 60.214,00 7.991,77
4. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Folia onomastica Croatica 24,5 62.500,00 8.295,18 62.500,00 8.295,18
5. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Hrvatski dijalektološki zbornik 27 96.000,00 12.741,39 81.268,00 10.786,12
6 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law 18 73.482,84 9.752,85 35.309,00 4.686,31
7. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičke znanosti 21,5 29.000,00 3.848,96 29.000,00 3.848,96
8. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 31 67.000,00 8.892,43 67.000,00 8.892,43
9. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti RADOVI ZAVODA ZA ZNANSTVENI RAD VARAŽDIN br. 33 18 34.500,00 4.578,94 33.383,00 4.430,69

Časopisi za popularizaciju znanosti:

1. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Glasnik HAZU 10 10.000,00 1.327,23 10.000,00 1.327,23

Rezultati se nalaze na sljedećoj poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/obavijest-o-odobrenoj-financijskoj-potpori-znanstvenim-casopisima-i-casopisima-za-popularizaciju-znanosti-u-2022-godini/5168

 

Search