News

This page contains information about the activities of the members of the Academy, scientists and their work.

Intervju prof. dr. sc. Ennija Stipčevića u časopisu Vijenac

U časopisu Vijenac Matice hrvatske (br. 750, 1. prosinca 2022.) objavljen je intervju s prof. dr. Ennijem Stipčevićem, članom suradnikom HAZU, znanstvenim savjetnikom u trajnom zvanju na Akademijinu Odsjeku za povijest hrvatske glazbe.

Povod intervjuu što ga je Martina Mičija Palić vodila s prof. dr.sc. Stipčevićem jest izlazak iz tiska zbornika radova Venice, Schiavoni, and the Dissemination of Early Modern Music. A Companion to Ivan Lukačić, ed. Vito Balić, Vincent Besson, Ennio Stipčević (Turnhout: Brepols, 2022). U razgovoru Stipčević evocira važnost višegodišnje znanstvene suradnje s Centre d’études supérieures de la Renaissance (Université de Tours) te pruža uvid u sadržaj zbornika. Sveukupno 15 autora (iz Hrvatske, Italije te raznih europskih sveučilišta) usredotočili su se na praćenje “diseminacije“ glazbe u rano-novovjekovnoj Europi, pokazujući da su odjeci Lukačićeve skladateljske zbirke Sacrae cantiones (1620) bili mnogo dublji i trajniji nego li je dosad bilo poznato.

Cijeli intervju dostupan je ovdje:

https://www.matica.hr/vijenac/750/svijet-otkriva-lukacica-33986/

Search