News

This page contains information about the activities of the members of the Academy, scientists and their work.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti dobila potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja za svojih 11 knjiga

Na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja 22. prosinca 2022. objavljeni su rezultati Javnog poziva za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2022. godini.

Rezultati se nalaze na sljedećoj poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/obavijest-o-odobrenoj-financijskoj-potpori-izdavanju-znanstvenih-knjiga-i-visokoskolskih-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti dobila je potporu za svojih 11 knjiga.

Redni broj Nakladnik Naslov Tražena sredstva Odobrena sredstva
kuna eura¹ kuna eura¹
150 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Šumarski radovi Josipa Kozarca 71.809,00 9.530,69 41.591,00 5.520,07
151 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Frazeološki rječnik hrvatskoga jezika 25.400,00 3.371,16 7.829,00 1.039,09
152 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 32. Krležini dani u Osijeku 2021: Devedesete u hrvatskoj dramskoj književnosti i kazalištu, drugi dio 31.000,00 4.114,41 31.000,00 4.114,41
153 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zbornik radova “Ivan Berčić (1824.-1870.) – život i djelo” 26.000,00 3.450,79 23.488,00 3.117,39
154 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti MIJO ŽULJIĆ. VAREŠ 1897.-1911. 50.000,00 6.636,14 34.579,00 4.589,42
155 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti NIKOLA NOVAKOVIĆ. STARO SELO ŠTEFANJE 1903.-1904. 55.000,00 7.299,75 28.707,00 3.810,07
156 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Medhā́ utá śrávaḥ I: Thought and Word. Felicitation Volume in Honour of Mislav Ježić at the Occasion of His Seventieth Birthday 69.000,00 9.157,87 33.452,00 4.439,84
157 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Medhā́ utá śrávaḥ II: Misao i slovo. Zbornik u čast Mislava Ježića povodom sedamdesetoga rođendana 66.000,00 8.759,71 32.029,00 4.250,98
158 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti “Drago Ibler – arhitektura kao ideja života / Architecture as an Idea for Life” 60.000,00 7.963,37 9.748,00 1.293,78
159 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Drama i kazalište u historiografskom zrcalu 31.000,00 4.114,41 20.424,00 2.710,73
160 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Obnova povijesnog središta Zagreba: pristup, problemi , perspektive 21.524,80 2.856,83 12.255,00 1.626,52
275.102,00 36.512,30

Search