News

This page contains information about the activities of the members of the Academy, scientists and their work.

Umro Suad Efendić, dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

U Stockholmu je 21. studenog 2022. u 86. godini života umro hrvatski internist i endokrinolog Suad Efendić, dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Rodio se u Trebinju 8. travnja 1937. U Zagrebu je 1955. završio srednju školu i 1961. diplomirao na Medicinskom fakultetu te nakon toga radio na Medicinskom i Farmaceutskom fakultetu. U Švedskoj je specijalizirao internu medicinu i endokrinologiju te 1970. doktorirao tezom Studies on the Effect of Catecholamines on Human Adipose Tissue Metabolism u Karolinskom institutu u Stockholmu. U tamošnjoj je Karolinskoj bolnici od 1985. profesor dijabetologije kao prvi u Skandinaviji, od 1988. do 1995. voditelj Endokrinološkog odjela, a od 1995. profesor endokrinologije i predstojnik Odjela molekularne medicine u Karolinskom institutu. Proučavao je patogenezu i terapiju tipa II dijabetesa, a istraživao je i imunohistokemiju i mehanizam djelovanja somatostatina i njegovu ulogu u reguliranju funkcije endokrinog pankreasa. Od 2006. bio je professor emeritus. Bio je član Švedskog vijeća za znanstvenoistraživački rad, Nobelova vijeća od 1991. i Kraljevske švedske akademije znanosti od 1996., a od 1997. dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Search