News

This page contains information about the activities of the members of the Academy, scientists and their work.

Umrla dr. sc. Martina Dubolnić Glavan znanstvena suradnica u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Zadru

U Zadru je 23. studenoga 2022. u 44. godini života nakon kratke i teške bolesti preminula dr. sc. Martina Dubolnić Glavan, znanstvena suradnica u Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru.

Dr. sc. Martina Dubolnić Glavan rođena je 17. kolovoza 1979. u Zadru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2005. na Sveučilištu u Zadru i stekla zvanje diplomirani arheolog i profesor povijesti. Od listopada 2007. zaposlena je u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Zadru na radnom mjestu znanstveni novak-asistent, a od 2015. na radnom mjestu poslijedoktoranda. Akademski stupanj doktorice znanosti, znanstveno područje: humanističke znanosti, znanstveno polje: arheologija, znanstvena grana: antička arheologija, stekla je 9. travnja 2015. g. na Sveučilištu u Zadru obranivši doktorsku disertaciju ”Civitas Aenona: primjer romanizacije liburnske općine” (mentor: prof. dr. sc. Miroslav Glavičić). Godine 2015. izabrana je u suradničko zvanje poslijedoktorand, a 2016. g. izabrana je u znanstveno zvanje znanstveni suradnik.

Njezin profesionalni interes je arheologija krajolika u čijem okviru provodi studije kulturno-povijesne baštine sjeverne Dalmacije, prvenstveno na području Zadarske regije. Znanstveni rad usmjeren je na interdisciplinarno proučavanje naselja, naseljavanja i kulturnih utjecaja kroz povijesna razdoblja s posebnim naglaskom na prapovijesni i antički period.

U periodu 2007. – 2020. sudjelovala je kao znanstveni novak-asistent na dva znanstveno-istraživačka projekta Ministarstva znanosti i obrazovanja, na projektu Povijest južne Hrvatske (voditelj dr. sc. Milko Brković) i od 2011. na projektu Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike (voditelj akademik Nenad Vekarić). Zatim od 2020. kao suradnik na dva tekuća znanstveno-istraživačka projekta Hrvatske zaklade za znanost: Kulturni krajolik – model za valorizaciju, zaštitu, upravljanje i korištenje kulturne baštine Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, (voditelj izv. prof. dr. sc. Igor Kulenović) i Epigravetijenske zajednice sjeverne Dalmacije  Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru (voditelj izv. prof. dr. sc. Dario Vujević).

Objavila je dvije knjige u koautorstvu. Samostalno ili u koautorstvu publicirala je četrnaest znanstvenih radova u znanstvenim i stručnim časopisima, dva poglavlja u knjigama te dvadeset četiri stručna elaborata. Sudjelovala je na dvadesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, konferencija i okruglih stolova te organizirala dva znanstvena skupa i dvije izložbe. Od 1999. sudjelovala je u terenskom radu na većem broju arheoloških istraživanja na prostoru Zadarske, Šibenske i Splitsko-dalmatinske županije, a tijekom 2001. i na arheološkim istraživanima međunarodnog karaktera u Francuskoj. U periodu od 2008. voditelj je više kampanja vlastitih terenskih istraživanja.

U svojstvu tehničkog urednika 2016. sudjeluje u uređivanju monografije “Novigrad nekad i sad” te tehničkoj pripremi za tisak Radova Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru sv. 49/2007. U razdoblju od 1999. do 2019. g. radila je u svojstvu suradnika na brojnim arheološkim terenskim istraživanjima u Hrvatskoj i inozemstvu od čega je u svojstvu voditelja provela deset kampanja arheoloških istraživanja.

Bila je član više profesionalnih organizacija i strukovnih udruga poput Hrvatskog arheološkog društva, Društva za povjesnicu Zadarske nadbiskupije ”Zmajević”, Senata Sveučilišta u Zadru (period 2009. – 2011.), Alumni kluba Sveučilišta u Zadru, Speleološkog odsjeka Liburnija Planinarskog društva Paklenica Zadar te Vodičke službe Hrvatskog planinarskog saveza – Stanica planinarskih vodiča Zadar. Surađivala je s više udruga, institucija i jedinica lokalne samouprave.

Search