News

This page contains information about the activities of the members of the Academy, scientists and their work.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objavila knjigu Social and individual spatial mobility in late medieval and renaissance Croatia in European context

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objavila je knjigu Social and individual spatial mobility in late medieval and renaissance Croatia in European context. Urednici knjige su djelatnici Odsjeka za povijesne znanosti HAZU u Zagrebu Sabine-Florence Fabijanec, Zrinka Novak i Zoran Ladić. Recenzenti su Christine Gadrat-Ouerfelli i Lovorka Čoralić. Autori poglavlja u knjizi su 13 uglednih hrvatskih i inozemnih znanstvenika.
Knjiga je tiskana na engleskom jeziku, što otvara mogućnost istraživanja društvene i intimne pokretljivosti, od ekonomskih preko vojnih do pobožnih putovanja stanovnika Hrvatske srednjeg vijeka i renesanse znatno širem krugu znanstvenika raznih društveno-humanističkih grana. U sadržaj knjige su uključena i intelektualna putovanja u potrazi za znanjem, putovanja uzrokovana osmanlijskim osvajanjima, problem izražavanja emitovnosti unutar skupečnih prostora grupa na kopnu i skupina na galijama tijekom njihova višemjesečnog zajedničkog putovanja. Otkriva i druge fenomene kao što su poznavanje jezika, doživljaj stranaca, važnost putova kao strateških smjernica u stvaranju i učvršćenju magnatskih i vladarskih prostora. Knjiga predstavlja važan doprinos istraživanju fenomena putova i  putovanja na hrvatskom prostoru kao jednom od strateški, vojno, religiozno i politički najznačajnijih prostora kasnosrednjovjekovne i renesansne Hrvatske.

Search