News

This page contains information about the activities of the members of the Academy, scientists and their work.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2023. godinu

 

Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 83/22) Grad Zagreb objavio je

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2023. godinu.

Poziv je otvoren do 28. listopada 2022.

Search