News

This page contains information about the activities of the members of the Academy, scientists and their work.

Umro član suradnik HAZU prof. dr. sc. Theodor Dürrigl 

U srijedu 20. srpnja 2022. u Zagrebu je u 96. godini umro istaknuti hrvatski fizijatar i reumatolog prof. dr. sc. Theodor Dürrigl, član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Rodio se 10. listopada 1926. u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu, Klasičnu gimnaziju i 1953. Medicinski fakultet. Po obavljanju staža zapošljava se u Reuma-stanici (kasnije: Zavod za reumatske bolesti) u Zagrebu, te specijalizira fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Od 1966. do 1992. zaposlen na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkom bolničkom centru Rebro, kao predstojnik Zavoda za reumatske bolesti i rehabilitaciju. U travnju 1964. na Medicinskom fakultetu izabran je za predavača za predmet Reumatologija, čime se reumatologija kao nastavni predmet prvi put pojavila na zagrebačkom Medicinskom fakultetu. Doktorirao je 1964., 1965. izabran je za naslovnog docenta, od 1971. je izvanredni profesor, a 1975. izabran je za redovitog profesora.

U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti bio je član suradnik od 1986., a od 2000. do smrti voditelj njezina Odbora za medicinsku leksikografiju.

Theodor Dürrigl prvi se u Hrvatskoj počeo sustavno baviti reumatskim bolestima, posebno ankilozantnim spondilitisom i reumatoidnim artritisom te farmakoterapijom upalnih, metaboličkih i degenerativnih reumatskih bolesti. U Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža bio je pomoćnik glavnoga urednika Medicinske enciklopedije i Medicinskog leksikona te stručni urednik Enciklopedijskog rječnika humanog i veterinarskoga medicinskog nazivlja i Hrvatske enciklopedije.

U tadašnjoj Višoj školi za medicinske sestre i zdravstvene tehničare, na smjeru za fizioterapeute godinama je, do 1998., bio nastavnik iz predmeta reumatologija, gdje je održavao teorijsku nastavu (praktičnu je vodila mr. sc. Vera Vitulić). Zajedno su napisali udžbenik iz reumatologije namijenjen upravo tim studentima. Bio je mentor ili član komisije u diplomskim radovima 85 studenata spomenute Više škole. Nakon umirovljenja još se neko vrijeme bavio polikliničkom reumatologijom, a osobito se posvetio leksikografskom radu. Objavio je još nekoliko poglavlja u knjigama i članaka, a s prof. dr. Kristinom Potočki objavio je 2011. sveučilišni udžbenik Klinička reumatološka radiologija.

Search