News

This page contains information about the activities of the members of the Academy, scientists and their work.

U Dubrovniku otvorena izložba “Statut u kamenu: Pravo i pravda na skulpturi Kneževa dvora”

Akademkinja Nella Lonza autorica je izložbe “Statut u kamenu: Pravo i pravda na skulpturi Kneževa dvora” otvorene u Dubrovačkim muzejima 2. lipnja 2022. koja se može razgledati do 15. prosinca. Riječ je o izložbi u sklopu programa obilježavanja 750 godina Dubrovačkog statuta, a ostvarili su je Dubrovački muzeji u suradnji sa Zavodom za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Na otvorenju je akademkinja Lonza publiku provela kroz šest postaja na kojima su u skulpturi i epigrafici prikazani motivi pravde i prava te načela dobrog upravljanja i suđenja, ističući dodirne točke i paralele s Dubrovačkim statutom.
Svaki se motiv odnosi na jedan kapitel ili skulpturu, koji pripadaju ikonografskom programu Kneževa dvora, a koji pronose ideale ‘dobre vlade’, pravde i građanskih vrlina, koji se odražavaju i u Statutu.
Organizatori programa proslave obilježavanja 750 godina Dubrovačkog statuta su i Grad Dubrovnik, Državni arhiv u Dubrovniku, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Turistička zajednica grada Dubrovnika.

Search