News

This page contains information about the activities of the members of the Academy, scientists and their work.

Akademik Ferdo Bašić izabran za počasnog građanina Iloka

Uoči blagdana svetog Ivana Kapistrana i Dana Grada Iloka, u petak 22. listopada 2021. održana je svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka na kojoj je za počasnog građanina ovog najistočnijeg hrvatskog grada izabran akademik Ferdo Bašić za doprinos ugledu Iloka djelovanjem u znanosti i visokom obrazovanju.

Kako se navodi u prijedlogu za dodjelu ovog priznanja, akademik Ferdo Bašić cijelim svojim opusom pokazuje da voli Ilok, grad svoga djetinjstva odrastanja i mladosti. U prijedlogu je objavljen i  popis njegovih radova koji se odnose na Ilok:

Organizirao je  ZNANSTVENI SKUP, POVODOM 100. GODINA SREDNJE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE U ILOKU, SMJERNICE RAZVITKA POLJOPRIVREDE ZAPADNOG SRIJEMA NA PRAGU NOVOG MILENIJA, MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA: Ilok, 17. rujna 1999.
Po povratku Iločana iz ratnog progonstva a u okviru obilježavanja 100. obljetnice Poljoprivredne škole Ilok (1899-1999), koju je i sam završio, izdaje zbornik radova s radovima predstavljenim na skupu pod naslovom: Smjernice razvitka poljoprivrede Zapadnog Srijema na pragu novog milenija, Uredništvo; Bašić,F., (gl. I odgovorni urednik), Bićanić,V., Fuchs,R., Mirošević,N., Tomić,F., nakladnik Kugler d.o.o. str. 256, Ilok, 1999., U zborniku je objavio radove;

• Bašić,F., Bićanić,V., Fuchs,R., Mirošević,N., Tomić,F., Proslov, str. 4-10, Ilok, 1999.,
• Mustapić,Z., Bašić,F., Posebnosti studija agronomije na Agronomskom fakultetu u Zagrebu na pragu novog milenija, str. 16-30, Ilok, 1999.,

• Šalinović,I., Bašić,F., Bašić,I., Matun,M., Pokazatelji erozije tala grada Iloka, str. 91-118, Ilok, 1999.,

• Bašić,F., Kisić,I., Mesić,M., Knežević,V., Smjernice gospodarenja na tlima izloženim eroziji na području grada Iloka, str.130-153, Ilok, 1999.,

Ostali objavljeni radovi kojima se bavi pitanjima poljoprivrede područja grada Iloka

Bašić,F., Bašić,I., Navodnjavanjem tala suzbiti opustinjavanje Iloka!, Gazophylacium, God. XII br. 1-2 str. 73-93., Zagreb, 2007.,
U tom radu iscrpno je raščlanjena potreba vode za tla Iloka u uzgoju različitih kultura i neupitna potreba navodnjavanja na temelju podataka o klimatskim prilikama s konca proteklog stoljeća, koji su već tada ukazivali na opasnost dezertifikacije – opustinjavanja Iloka.

Bašić,F., 100 godina Srednje poljoprivredne škole u Iloku, Poljoprivredna čitanka, Obiteljska biblioteka, Agroeduka, str. 397-400, Koprivnica, 1999.,

Bašić,F., The Soils of Croatia, World Soil Book Series, International Union of Soil Sciences, editor Alfred E. Hartemink, Springer Verlag, p. 179. Dordrecht, Heidelberg, New York, London, 2013.,
ILOK, VUKOVAR I SLAVONIJA U MONOGRAFIJI THE SOILS OF CROATIA; U svom kapitalnom djelu – monografiji na engleskom jeziku.

• Bašić,F., Kisić,I., Studija utjecaja na okoliš i sustav zaštite za zahvat utiskivanja otpada iz naftno-rudarske djelatnosti u duboke bušotine u Vukovarsko-srijemskoj županiji – utjecaj objekata eksploatacije nafte i plina na tlo, u suradnji sa Rudarsko-geološko naftnim fakultetom, rukopis pohranjen u knjižnici Zavoda za OPB, AFZ, str. 19, Zagreb, 2004.,

Javni nastupi kojima se bavi pitanjima poljoprivrede područja grada Iloka

• Bašić,F. ppt pezentacija; Tla Iloka – ishodište vrhunskih vina – povodom Međunarodne godine tla- 2015., ppt predavanje za Društvo Iločana i prijatelja Iloka, u organizaciji Matice Hrvatske – odbor za prirodoslovlje i matematiku, Zagreb, 2015.

Search