Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za istraživačku infrastrukturu Hrvatske

Predsjednik: akademik Leo Budin

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 5. (175.) redovitoj sjednici, održanoj 25. svibnja 2011., na prijedlog Razreda za tehničke znanosti Hrvatske akademije imenovalo je akademika Lea Budina za predsjednika Znanstvenog vijeća za istraživačku infrastrukturu Hrvatske, na vrijeme od četiri godine od dana imenovanja.

Predsjedništvo na prijedlog Razreda za tehničke znanosti imenuje za prve članove Vijeća za istraživačku infrastrukturu Hrvatske sljedeće članove dosadašnjeg Odbora za istraživačku e-infrastrukturu:

 1. prof. dr. sc. Vedran Batoš, Sveučilište u Dubrovniku
 2. dr. sc. Zoran Bekić, Sveučilišni računski centar Zagreb
 3. akademik Leo Budin, HAZU, Razred za tehničke znanosti
 4. doc. dr. sc. Hrvoje Dujmič;, Sveučilište u Splitu
 5. akademik Marin Hraste, HAZU, Razred za tehničke znanosti
 6. akademik Mislav Ježić, HAZU, Razred za filološke znanosti
 7. dr. sc. Marija Jokić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
 8. akademik Leo Klasinc, HAZU, Razred za matematičke, fizičke i prirodne znanosti
 9. prof. dr. sc. Mladen Kos, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 10. akademik Ivica Kostović, HAZU, Razred za medicinske znanosti
 11. prof. dr. sc. Melita Kovačević, Sveučilište u Zagrebu
 12. prof. dr. sc. Ivica Kožar, Sveučilište u Rijeci
 13. akademik Ignac Lovrek, tajnik Razreda za tehničke znanosti HAZU
 14. Ivan Marić, dipl. ing., Sveučilišni računski centra Zagreb
 15. prof. dr. sc. Ninoslav Novak, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
 16. akademik Vladimir Paar, HAZU, Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
 17. doc. dr. sc. Zvjezdan Penezić, Sveučilišta u Zadru
 18. prof. dr. sc. Karolj Skala, predstavnik Instituta Ruđer Bošković
 19. Zvonimir Stanić, dipl. ing., CARNet
 20. prof. dr. sc. Siniša Srbljić, , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 21. prof. dr. sc. Diana Šimić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike
 22. akademik Nenad Trinajstić, HAZU, Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
 23. Branko Velimirović, dipl. ing., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 24. prof. dr. sc. Dražen Vikić – Topić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb