Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za istraživačku infrastrukturu Hrvatske

Predsjednik: akademik Leo Budin


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 5. (175.) redovitoj sjednici, održanoj 25. svibnja 2011., na prijedlog Razreda za tehničke znanosti Hrvatske akademije imenovalo je akademika Lea Budina za predsjednika Znanstvenog vijeća za istraživačku infrastrukturu Hrvatske, na vrijeme od četiri godine od dana imenovanja.

Predsjedništvo na prijedlog Razreda za tehničke znanosti imenuje za prve članove Vijeća za istraživačku infrastrukturu Hrvatske sljedeće članove dosadašnjeg Odbora za istraživačku e-infrastrukturu:

 1. prof. dr. sc. Vedran Batoš
 2. dr. sc. Zoran Bekić
 3. akademik Leo Budin
 4. doc. dr. sc. Hrvoje Dujmič
 5. akademik Marin Hraste
 6. akademik Mislav Ježić
 7. dr. sc. Marija Jokić
 8. prof. dr. sc. Mladen Kos
 9. akademik Ivica Kostović
 10. prof. dr. sc. Melita Kovačević
 11. prof. dr. sc. Ivica Kožar
 12. akademik Ignac Lovrek
 13. Ivan Marić, dipl. ing.
 14. prof. dr. sc. Ninoslav Novak
 15. akademik Vladimir Paar
 16. doc. dr. sc. Zvjezdan Penezić
 17. prof. dr. sc. Karolj Skala
 18. Zvonimir Stanić, dipl. ing.
 19. prof. dr. sc. Siniša Srbljić
 20. prof. dr. sc. Diana Šimić
 21. Branko Velimirović, dipl. ing.
 22. prof. dr. sc. Dražen Vikić – Topić