Weygand – Đurašević Ivana, F.C.A.

Deceased Members III. Department of Natural Sciences
Weygand – Đurašević Ivana

Datum rođenja:

 • 15.06.1952

Mjesto rođenja:

 • Osijek

Datum smrti:

 • 07.04.2014

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Weygand – Đurašević Ivana, F.C.A.

Deceased Members III. Department of Natural Sciences

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti
 • akademkinja

Institucije:

 • redovita profesorica – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (10.05.2012. – 07.04.2014.)
 • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (16.05.2002. – 10.05.2012.)

Biografija

Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
IZBORNA SKUPŠTINA – 10. svibnja 2012.

Obrazovanje i usavršavanje

 • 1971. – 1975. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, dipl. ing. kemije
 • 1975. – 1978. Sveučilište u Zagrebu, Poslijediplomski studij prirodnih znanosti, magistar molekularne biologije
 • 1978. – 1981. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, doktor kemije
 • 1979. – 1980. Department of Biostructural Chemistry, University of Aarhus, Denmark; gostujući doktorand (- Prof. B.F.C. Clark)
 • 1984. – 1987.  Department of Molecular Biophysics and Biochemistry, Yale University, New Haven, CT, USA; postdoktorand (- Prof. Dieter Söll)
 • 1988. Institut de Biologie Moleculaire et Cellulaire du CNRS, Strasbourg, France; gostujući znanstvenik (- Profs. J.-P. Ebel and F. Fasiolo)
 • 1995. European Molecular Biology Laboratory, Grenoble, France; gostujući znanstvenik (- Prof. R. Leberman)

Zaposlenja i znanstveno-nastavna zvanja

 • 1975. – 1981. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Kemijski odsjek; asistent
 • 1981. – 1988. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Kemijski odsjek; viši asistent
 • 1988. – 1990. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Kemijski odsjek; docent
 • 1990. – 1993. Department of Molecular Biophysics and Biochemistry, Yale University, New Haven, CT, USA, gostujući znanstvenik
 • 1993. – 1995. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Kemijski odsjek; docent
 • 1995. (kratkoročno) Department of Molecular Biophysics and Biochemistry, Yale University, New Haven, CT, USA, gostujući izvanredni profesor
 • 1995. – 2000. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Kemijski odsjek; izvanredni profesor
 • 2000. – danas: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Kemijski odsjek; redoviti profesor. Od 2005. u trajnom zvanju.

Funkcije i ostalo

 • 1997. – 1999.  IAESTE Hrvatska, predsjednik; International Association for the Exchange of Students for Technical Experience
 • 1998. – 2005. International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (Trieste), Croatian Affiliated Centre, Liaison Officer
 • 1999. – danas:  Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Kemijski odsjek, Zavod za biokemiju, predstojnik
 • 2002. – 2012.  član-suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2005. – 2006. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski studij kemije, voditelj
 • 2006. – 2010. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, prodekan za znanost
 • 2006. – 2010. Član Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju Republike Hrvatske
 • 2009. – danas: Član Matičnog odbora za kemiju pri Nacionalnom vijeću za znanost
 • 2012. – danas:  redoviti član (akademikinja) Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Članstvo i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima

Član:

 • Hrvatsko kemijsko društvo
 • Hrvatsko društv za biokemiju i molekularnu biologiju
 • Hrvatsko biološko društvo
 • Hrvatsko biofizičko društvo
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Nagrade

 • 1989. Nagrada Jugoslavenskog biokemijskog društva mladom znanstveniku
 • 2006. Državna nagrada za znanost (za 2005. godinu)

Znanstveni projekti

 • 1993. – 2000. Transfer RNA recognition by class II synthetases, (suradnja s D. Söll, Yale University); NIH/FIRCA
 • 1995. – 1998. Protein engineering of aminoacyl-tRNA synthetases; PI; ICGEB
 • 1996. – 2002. Struktura, funkcija i evolucija aminoacil-tRNA-sintetaza; voditelj; MZOŠ
 • 1999. – 2002. Evolution of determinants in seryl-tRNA synthesis; PI; ICGEB
 • 2001. – 2003. X-ray crystallographic and biochemical studies of unusual archaeal seryl-tRNA synthetases (suradnja s N. Ban, ETH, Zürich); SCOPES
 • 2001. – 2004. Seryl-tRNA Synthetases: Evolution and Diversity, (suradnja s D. Söll, Yale University); NIH/FIRCA
 • 2002. – 2006. Seril-tRNA-sintetaze: mehanizmi i kontrola serilacije u biosintezi proteina; voditelj; MZOŠ
 • 2005. – 2008. Structural studies of atypical seryl-tRNA synthetases from methanogenic archaea (suradnja s N. Ban, ETH, Zürich); SCOPES
 • 2007. – 2010. Macromolecular complexes of aminoacyl-tRNA synthetases and their role in translational quality control and non-ribosomal peptide synthesis; PI; UKF
 • 2007. – 2011. Strukturna raznolikost seril-tRNA sintetaza i točnost biosinteze proteina; voditelj;  MZOŠ

Nastavna djelatnost

Predavanja
Od 1993. godine do danas predaje temeljne biokemijske kolegije na dodiplomskom studiju PMF-a za studente kemije i za studente molekularne biologije (Biokemija, Opća Biokemija, Biokemija I, Biokemija II, Biokemija III: Biosinteza proteina). Predavala je ili predaje i niz specijaliziranih kolegija na diplomskom i postdiplomskom studiju (Ekspresija gena i analiza genskih produkata,  Genetičko i proteinsko inženjerstvo, Kloniranje gena, Metode rekombinantne DNA, Nukleinske kiseline i genetička informacija (s prof. Ž. Kućanom)
Voditeljstvo teza

10 disertacija, 4 magistarska rada, oko 30 diplomskih radova na vlastitim istraživačkim projektima + mnogo komentorstava

Komisije za obranu teza
veliki broj

Uređivanje publikacija

 • član uredničkog odbora časopisa Croatica Chemica Acta