Tucak Antun

Corresponding members IV. Department of Medical Sciences
Tucak Antun

Datum rođenja:

  • 10.07.1934

Mjesto rođenja:

  • Sovići BiH

Adrese:

  • : Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Franje Kuhača 29/I, 31000 Osijek

Telefoni:

  • Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku: +385(0)(31)207407

E-mail adrese:

Tucak Antun

Corresponding members IV. Department of Medical Sciences

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti
  • professor emeritus

Funkcije u Akademiji:

  • upravitelj – Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku (19.04.2010. – …)

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za medicinske znanosti (15.05.2014. – …)

Antun TUCAK, hrvatski liječnik, rođen je10. srpnja 1934. u Sovićima u Bosni i Hercegovini. Medicinski  fakultet Sveučilišta u Zagrebu završio je 1963., specijalistički ispit iz urologije položio je 1971., a doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1979., kada započinje njegova plodna akademska karijera: docenta za predmet urologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu – Područnome studiju u Osijeku, a potom izvanrednoga i redovitoga profesora Klinike za urologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studija medicine u Osijeku. Godine 2005. izabran je u zvanje profesora emeritusa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Znanstveno i stručno usavršavao se na urološkim klinikama diljem Europe. Godine 1992. osniva Kliniku za urologiju KB-a Osijek i postaje njezin prvi predstojnik te osnivač i voditelj Referentnog centra Ministarstva zdravstva iz područja urolitijaze. Najzaslužniji je za razvoj suvremene radikalne kirurgije u urološkoj onkologiji, a  prvi je u Hrvatskoj razvio nove metode liječenja mokraćnih kamenaca. Posebnu pozornost posvetio je istraživanju ratnih ozljeda urogenitalnog sustava. Iz tih područja autor  je i suautor 8 udžbenika i knjiga te 16 poglavlja u domaćim i inozemnim knjigama. Objavio je ukupno 203 naslova, od čega 125 znanstvenih radova (38 u časopisima koji se navode u bazama CC, SCI , I M) i 78 sažetaka na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Osnivač je i glavni urednik Medicinskog vjesnika, a član je uredničkih odbora još 8 znanstvenih časopisa. Član je 15 domaćih i 7 međunarodnih znanstvenih i stručnih društava. Nagrađen je brojnim državnim i stručnim odličjima. Od 2010. obnaša dužnost upravitelja Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku. Za dopisnog člana HAZU izabran je 2014.

Za više podataka: http://www.mefos.unios.hr/index.php/hr/fakultet/professori-emeritusi/13-fakultet/1750-professor-emeritus-antun-tucak