Tatjana Čunko, dr.sc.

Academy employees
Tatjana Čunko

Datum rođenja:

 • 1962

Mjesto rođenja:

 • Pula

Adrese:

 • Odsjek za povijest hrvatske glazbe: Opatička 18, Odsjek za povijest hrvatske glazbe, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • +385 (01) 4895 320
 • +385 (01) 91 5704550

E-mail adrese:

Tatjana Čunko, dr.sc.

Academy employees

Životopis

Tatjana Čunko, rođena 1962. u Puli, diplomirala je muzikologiju i glazbenu publicistiku 1986. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje je 2004. magistrirala s tezom Instrumentalna glazba u Hrvatskoj u 17. stoljeću te 2011. postigla stupanj doktora znanosti s tezom Hrvatska glazba i Hrvatski radio. Bila je urednica u Redakciji ozbiljne glazbe Radio-Zagreba, odnosno Hrvatskoga radija (1986-2020), od 2001. do 2004. urednica Redakcije. Uz autorski i urednički posao na radiju, objavljivala je znanstvene i stručne članke u domaćim časopisima i zbornicima, objavila jednu knjigu te uredila i autorski sudjelovala u još tri monografije.

 

ŠKOLOVANJE

2011. doktorirala na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu
2004. magistrirala na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu
1986. diplomirala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu

RADNO ISKUSTVO

 • 2020. znanstveni suradnik u Odsjeku za povijest glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2020. naslovna viša predavačica u području humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti, znanstvena grana: muzikologija i etnomuzikologija na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu (kolegiji Hrvatska glazba 20. stoljeća, Osnove znanstvenog rada, Povijest glazbe, Teorija i povijest glazbene kritike – Glazbena publicistika u radijskome mediju)
 • 2019. naslovna predavačica  u području humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti, znanstvena grana: muzikologija i etnomuzikologija na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu (kolegij Hrvatska glazba 20. stoljeća)
 • 1992-2020. urednica u Redakciji ozbiljne glazbe, odnosno Odjelu glazbeni sadržaji Hrvatskoga radija (od 2001. do 2004. urednica redakcije)
 • 1986-1992. nastavnica na Klasičnoj gimnaziji, XVI. gimnaziji i XVIIII. gimnaziji u Zagrebu
 • 1885-1986. nastavnica na Funkcionalnoj muzičkoj školi u Zagrebu
 • 1982-1983. nastavnica na Muzičkoj školi Vatroslava Lisinskog u Bjelovaru.

 

ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD
Znanstveni radovi: 
a) knjige
 • 2004. Varaždinski komorni orkestar (1994.-2004.), Varaždin: TIVA Varaždin, ur. Tatjana Čunko i Enest Fišer. ISBN 953-6775-68-9
 • 2010. Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. 8 desetljeća. 1930-2010, ur. Erika
 • Krpan),  Hrvatska radiotelevizija – Glazbena proizvodnja, Zagreb, str. 97-364. ISBN 978-953-6173-39-6
 • 2012. Hrvatska glazba i Hrvatski radio, Zagreb: Hrvatski radio – Treći program. ISBN 978-953-6173-44-0
 • 2014. Varaždinski komorni orkestar. Dva desetljeća entuzijazma (1994-2014), Varaždin: Varaždinski komorni orkestar. ISBN 978-953-58089-0-9
b) članci u zbornicima / prilozi zbornicima
 1. 1998. Krsto Odak – stanje ostavštine [zajedno s Vedranom Juričić], u: Krsto Odak – život i djelo ur. Eva Sedak, Zagreb: HMD-HAZU, 175-266. ISBN 953-6090-03-1.
 2. 2002. Instrumentalna glazba u Hrvatskoj u 17. stoljeću, u: Glazba i baština. Zbornik u čast Lovri Županoviću, ur. Ennio Stipčević, Šibenik: Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, 231-248. ISBN 953-6163-69-1
 3. 2009. Iz glazbene radionice Eve Sedak. Autorski i urednički opus Eve Sedak u fono-arhivu Hrvatskoga radija, u: Glazba prijelaza. Svečani zbornik za Evu Sedak, ur. Nikša Gligo – Dalibor Davidović – Nada Bezić, Zagrteb: ArTresor naklada i Hrvatska radiotelevizija-Hrvatski radio, 79-94.
 4. 2010. Hrvatska umjetnička glazba 20. stoljeća i Hrvatski radio od 1946. do 1956., u: Hrvatska glazba u 20. stoljeću, ur: Jelena Hekman, Vesna Zednik, Zagreb: Matica Hrvatska, 407-422. ISBN 978-953-150-872-8
 5. 2016. Djela Ivana Zajca na javnim koncertima i studijskim snimkama u produkciji Hrvatske radiotelevizije, u:  Ivan zajc (1832-1914). Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u „dugom“ 19. stoljeću, (ur. Stanislav Tuksar), Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 499-516. ISBN 978-953-6090-56-3
c) članci u  časopisima
 1. 1996. Glazba i radio. Arti musices, 27, 1, 67-80. ISSN 0587-5455.
 2. 2005. Orguljska tabulatura iz Hvara, u: RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 445, VII, 5-36. ISSN 1330-0490
 3. 2017. „U boj, u boj!“ – uz 75 godina djelovanja zbora Hrvatske radiotelevizije – prve četiri sezone (1941-1945), Arti musices, 48, 1, 95-117.

Članstvo u strukovnim organizacijama

 • Hrvatsko muzikološko društvo