Spaventi Šime, F.C.A.

Deceased Members IV. Department of Medical Sciences
Spaventi Šime

Datum rođenja:

 • 29.10.1925

Mjesto rođenja:

 • Dubrovnik

Datum smrti:

 • 04.03.2012

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Spaventi Šime, F.C.A.

Deceased Members IV. Department of Medical Sciences

Akademske titule:

 • akademik
 • profesor doktor znanosti
 • professor emeritus

Institucije:

 • redoviti profesor onkologije u miru – Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • predstojnik u miru – Klinika za nuklearnu medicinu i onkologiju Kliničke bolnice \”Sestre milosrdnice\” u Zagrebu
 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • član – Odbor za Statut (24.09.2008. – 04.03.2012.)
 • voditelj – Zavod za imunologiju i genetiku tumora (30.01.2008. – 04.03.2012.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (24.07.1991. – 04.03.2012)
 • izvanredni član – Razred za medicinske znanosti (19.05.1988. – 24.07.1991.)
 • dopisni član – Razred za medicinske znanosti (11.03.1986. – 19.05.1988.)

 

BIOGRAFSKI PODACI

Akademik Šime Spaventi rođen je 29. listopada 1925. Godine u Dubrovniku, gdje pohađa osnovnu školu i realnu gimnaziju. 1947. Godine upisuje se na Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem stječe zvanje Doktora sveukupne medicine. Po završenom pripravničkom liječničkom stažu i položenom stručnim ispitom započinje specijalizaciju iz radioterapije u Zavodu za radiologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu u Kliničkoj bolnici „Dr. Mladen Stojanović“ (danas Klinička bolnica „Sestre milosrdnice“).

 • 1961 Stječe zvanje Liječnika specijaliste radioterapije
 • 1962 Studijski boravak u Centru za nuklearnu medicinu Sveučilišta u Pisi, Italija, te Institutu „Gustave Roussy“ u Parizu, Francuska, na izobrazbi iz primjene radioizotopa u dijagnostici i terapiji
 • 1963 Osniva odsjek za primjenu radioizotopa u Zavodu za radiologiju i onkologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u Kliničkoj bolnici „Dr. Mladen Stojanović“ (danas Klinička bolnica „Sestre milosrdnice“)
 • 1963 – 1972 Predstojnik Odsjeka za primjenu radioizotopa u Zavodu za radiologiju i onkologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u Kliničkoj bolnici „Dr. Mladen Stojanović“ (danas Klinička bolnica „Sestre milosrdnice“)
 • 1964 Studijski boravak u Centru za nuklearnu medicinu Sveučilišta u Heidelbergu, Njemačka
 • 1965 Doktorat znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1966 Naslovni docent na Katedri za Radiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1967 Studijski boravak na Odjelu za biofiziku i istraživanja Centra Pitie-Salpetrier u Parizu, Francuska
 • 1970 Viši Znanstveni suradnik Instituta „Ruđer Bošković“ te vanjski suradnik Odsjeka za atomska i nuklearna istraživanja
 • 1972 osniva Zavod za Nuklearnu medicinu i onkologiju Kliničke bolnice „Dr. Mladen Stojanović“ (danas Klinička bolnica „Sestre milosrdnice“) izdvojivši Odsjek iza primjenu radioizotopa iz cjline zavoda za radiologiju i onkologiju
 • 1972 – 1977 Predstojnik Zavoda za Nuklearnu medicinu i onkologiju  Kliničke bolnice „Dr. Mladen Stojanović“ (danas Klinička bolnica „Sestre milosrdnice“)
 • 1972 Zajedno s I. Padovanom i P. Strhalom osniva te rukovodi Laboratorijem za eksperimentalnu kancerologiju u novoosnovanom Središnjem institutu za tumore i slične bolesti
 • 1972 Redovni član Hrvatske akademije medicinskih znanosti (tada Medicinska akademija Zbora liječnika Hrvatske)
 • 1974 Pokreće inicijativu na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za osnivanje Katedre za kliničku onkologiju za stomatologe, prvu samostalnu katedru za onkologiju u Hrvatskoj
 • 1974 Izvanredni profesor onkologije na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1974 – 1990 Predstojnik Katedre za kliničku onkologije Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1976  Stječe zvanje Liječnika specijaliste nuklearne medicine
 • 1977 Osniva Kliniku za nuklearnu medicinu i onkologiju Kliničke bolnice „Dr. Mladen Stojanović“ (danas Klinička bolnica „Sestre milosrdnice“), nakon što je dotadašnji Zavod prerastao u nastavnu bazu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1977 – 1990 Predstojnik Klinike za nuklearnu medicinu i onkologiju Kliničke bolnice „Dr. Mladen Stojanović“ (danas Klinička bolnica „Sestre milosrdnice“)
 • 1977   Postaje počasni Konzultant Središnjeg instituta za tumore i slične bolesti
 • 1977  Osniva Laboratorije za radiokemiju, radiobiokemiju i Laboratorij za imunologiju, kao i Odsjeke genetiku, receptore i istraživanje hormonske ovisnosti tumora, te Odsjek za nuklearnu fiziku i dozimetriju pri Klinici za nuklearnu medicinu i onkologiju Kliničke bolnice „Dr. Mladen Stojanović“ (danas Klinička bolnica „Sestre milosrdnice“)
 • 1979   Redoviti profesor onkologije na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1979   Znanstveni savjetnik
 • 1983 – 1989 Član Predsjedništva Hrvatske akademije medicinskih znanosti (u dva mandata)
 • 1986   Dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (tada Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti)
 • 1988  Izvanredni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (tada Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti)
 • 1989  Osniva i predsjedava Odborom za onkogene i faktore rasta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (tada Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti)
 • 1989   Osniva i vodi poslijediplomske studije „Radionuklidi u dijagnostici bolesti usne šupljine i čeljusti“ i „Imunološka dijagnostika malignih i drugih bolesti usne šupljine“ na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1989    Izabran za Počasnog člana Zbora liječnika Hrvatske
 • 1991    Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 1998    član Uprave Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2000    izabran u počasno zvanje Professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu
 • 2008    Voditelj Kabineta za istraživanje i standardizaciju imunoloških supstancija HAZU
 • 2008    Odbor za genomiku i proteomiku HAZU
 • 2008    Član Odbora za statut HAZU

DOPRINOS U RAZVOJU ZNANOSTI I STRUKE

 • Razradio i primijenio (zajedno s I. Padovanom i M. Seksom) intraoperativnu radiohipofizektomiju u bolesnika s tumorom hipofize, a s A. Šercarom i J. Krmpotić prvi puta u svijetu transnazalnu aplikaciju radioizotopa u hipofizu
 • Prvi u nas uveo intrakavitarnu i intersticijalnu radioterapiju tumora nasofarinksa, jednjaka, i mokraćnog mjehura
 • Organizirao i vodio proizvodnju kratkoživućih ciklotronskih radioizotopa u Institutu „Ruđer Bošković“ u suradnji s Klinikom za nuklearnu medicinu i onkologiju
 • Istovremeno s vodećim centrima u svijetu ispitao kliničku vrijednost i primijenio radioaktivni galij 67Ga-citrat u dijagnostici tumora glave i vrata, nakon predhodne eksperimentalne studije na životinjama (zajedno sa I. Padovan i M. Bosnar)
 • Prvi u svijetu otkrio i primijenio metodu  selektivnog prikaza limfne drenaže testisa (zajedno s G. Pajićem, M. Bosnarom i P. Kerosom)
 • Prvi u kontinentalnoj Europi i četvrti u svijetu proizveo i klinički primijenio u dijagnostici funkcije ventilacije pluća kratkoživući ciklotronski radioizotop Kriptona HlmKr (zajedno s J. Nosil, I. Šlaus, S. Kaučić, G. Pajić, A. Gadže).
 • Prvi u svijetu uveo novu metodu određivanja regionalne ventilacije pluća i specifične ventilacije korištenjem vlastitog sustava za kontinuirano doziranje radioizotopa kriptona (81mKr), pho/gamma kamere, sustava za obradu i matematičkog modela ventilacije pluća (zajedno s J. Nosil, Z. Bajzer i I. Šlaus). Ovom metodom, prvi u svijetu uspjeva dobiti digitalne slike izoaktivnih područja pluća i dokazati da ona predstavljaju prikaz izoventilacionih područja. Prvi u svijetu uvodi pojmove srednji biološki život radioizotopa (mean transit time) u plućima i pojam specifična regionalna ventilacija pluća, koji su sveopće prihvaćeni u svjetskoj literaturi. Eksperimentalno i u kliničkoj praksi pokayuje da se 8lmKr može koristiti za dinamičke studije pluća, čime obara tvrdnje E. Kaplana i L.W. Mayrona. (Ovo istraživanje je publicirano u knjizi “The Year Book of Nuclear Medicine 1978”, Ur: JL Quinn, Year Book Medical Publishers, Chicago 1978, koja predstavlja izbor najboljih od 500 000 radova u konkurenciji)
 • Prvi u nas uvodi dijagnostičke metode gamaencefalografiju, limfoscinigrafiju, radioizotopnu venografiju, pozitivnu dijagnostiku tumora i dijagnostiku funkcije ventilacije pluća radioaktivnim plinovima
 • Prvi u nas, i među prvima u Europi uvodi pho/gamma tehnologiju u nuklearno medicinsku dijagnostiku
 • Prvi u nas uveo imunologiju u kliničku onkologiju (zajedno s D. Dekarisom i V. Silobrčićem)
 • Osnivač je “Hrvatske banke tumora za bazična istraživanja” i “Tumorske banke DNA čovjeka” koje su poslužile kao preduvjet za mnoga bazična istraživanja na području biologije tumora
 • Prvi u nas uvodi kompjuter u medicinsku dijagnostiku
 • Kao jedan od osnivača nuklearne medicine u nas i osnivač Klinike za nuklearnu medicinu i onkologiju značajno utjecao na razvoj ove grane medicine
 • Jedan je od osnivača (zajedno s I. Padovanom i P. Strohalom) Laboratorija za eksperimentalnu kancerologiju Središnjeg instituta za tumore i slične bolesti, čime je bitno utjecao na znanstveni rad u Institutu.
 • Osnovao u okviru Klinike za nuklearnu medicinu i onkologiju KB “Dr. Mladen Stojanović” (danas KB “Sestre milosrdnice”) kliničke laboratorije za radiokemiju, kliničku imunologiju, radiobiologiju, radiohematologiju te radiološku fiziku i dozimetriju. Medu prvima, kreirajući multidisciplinarne timove u bolnici, povezao istraživački rad i kliničku praksu
 • Zamislio i proveo (zajedno s I. Padovanom, Ž. Maričićem i I. Šlausom) funkcionalnu integraciju Instituta “Ruđer Bošković”, Središnjeg instituta za tumore i slične bolesti i klinike za nuklearnu medicinu i onkologiju KB “Dr. Mladen Stojanović” (danas KB “Sestre milosrdnice”). Ovime je omogućena slobodna fluktuacija znanstvenika između ove tri institucije, a time prvi puta u nas i stvaranje multidisciplinarnih timova ravnopravnih stručnjaka za rješavanje znanstvenih i kliničkih problema
 • Osnovao prvu samostalnu katedru za kliničku onkologiju u nas, pri Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Time je i prvi puta uveo nastavu iz onkologije za studente stomatologije
 • Osnovao poslijediplomske studije “Radionuklidi u dijagnostici bolesti usne šupljine i čeljusti” i “Imunološka dijagnostika malignih i drugih bolesti usne šupljine” na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu
 • Preveo i pripremio prvi udžbenik za kliničku onkologiju u nas (zajedno s I. Padovanom, P. Kerosom i Z. Kusićem).
 • Pripremio i izdao prvu knjigu u nas na temu kemoterapije malignih tumora (zajedno s K. Kolarićem, D. Dekarisom i M. Grgićem).

BIBLIOGRAFIJA
Objavio je 167 znanstvenih i stručnih radova

 • 65 znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom, citiranih u međunarodnim bazama podataka
 • 59 stručnih radova
 • 43 rada u domaćim i međunarodnim zbornicima

Autor je 25 poglavlja u domaćim i međunarodnim knjigama i monogafijama Urednik je tri knjige/udžbenika
Na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima nastupio je 95 puta

VODITELJ ZNANSTVENIH PROJEKATA

 • “Uvođenje i standardizacija testova za ispitivanje funkcije štitne žlijezde”
  Savezna komisija za nuklearnu energiju (1963 – 1965)
 • “Gamascinigrafsko ispitivanje jetre i komparativna istraživanja u tumorskom i
  zdravom tkivu čovjeka”
  Fond za naučni rad SR Hrvatske (1967 – 1970)
 • “Ispitivanje resorpcije željeza iz feroglicinsulfata”
  Institut za zaštitu majke i djeteta (1969 – 1972)
 • “Komparativna istraživanja mikroelemenata u tumorskom i zdravom tkivu”
  Fond za naučni rad SR Hrvatske (1967 – 1970)
 • “Proizvodnja i primjena kratkoživućih ciklotronskih radioizotopa važnih za nuklearnu medicinu i onkologiju”
  Republička interesna zajednica za znanstveni rad Republike Hrvatske (1971 – 1980)
 • “Usporedba 123J i 99mTc kao agensa z snimanje u proučavanju štitne žlijezde”
  Služba za radiološku zaštitu FDA, SAD, i Fond za naučni rad SR Hrvatske (1978 – 1985)
 • “Redukcija doze na tijelo u terapiji hipertireoze s J”
  Služba za radiološku zaštitu FDA, SAD i Fond za naučni rad SR Hrvatske (1987 – 1992)
 • “Formiranje banke tumora za bazična istraživanja”
  Ministarstvo znanosti i tehnologije Hrvatske (1991 – 1996)
 • “Tumorska banka DNA čovjeka”
  Ministarstvo znanosti i tehnologije Hrvatske (1996 – 2001)
 • “Određivanje globalnog genskog profila tumora metodom DNA-čipova“”
  Ministarstvo znanosti i tehnologije Hrvatske (2002 – 2006)
 • “Molekularno profiliranje metastazirajućeg tumora dojke”
  Ministarstvo znanosti i tehnologije Hrvatske (2007 – )
 • Savjetnik i/ili suradnik na brojnim znanstvenim projektima

NASTAVA
Redoviti je profesor na Stomatološkom i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Redoviti je profesor na poslijediplomskim studijima Stomatološkog i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Voditelj 12 magisterija i 8 doktorata, te većeg broja diplomskih radova

ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH SKUPOVA

 • “Host Environment Interactions in the Etiology of Cancer in Man Implementation in Research” (u organizaciji WHO), Primošten, 1972
 • “Eastern European Conference on Cancer Control”, Zagreb, 1973.
 • “Znanstveni skup o kemoterapiji malignih solidnih tumora”, Zagreb, 1982.
 • “New Aspects in Molecular Medicine”, Zagreb, 1993.
 • “Molecular Endocrinology”, Zagreb, 1996.
 • “Human Molecular Genetics”, Zagreb, 1997.

ČLANSTVO U UREDNIČKIM ODBORIMA ZNANSTVENIH I STRUČNIH ČASOPISA

 • Symposia ORL Yugoslavica
 • Libri Oncologici
 • Anali bolnice “Dr. Mladen Stojanović”
 • Radiología Jugoslavica
 • Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • Acta Clínica Croatica

NAGRADE I PRIZNANJA

1971    Nagrada “L. Rakovac” Akademije medicinskih znanosti Zbora liječnika Hrvatske
1973    Republička nagrada za znanstveni rad “Nikola Tesla”
1973         Svečana diploma Središnjeg instituta za tumore i slične bolesti, za posebni doprinos razvoju instituta
1975    Svečana diploma Udruženja za nuklearnu medicinu Jugoslavije, za posebne zasluge u razvoju nuklearne medicine
1976    Zlatna medalja Središnjeg instituta za tumore i slične bolesti uz izbor u počasno zvanje Konzultant instituta
1979    Plaketa i diploma Saveza liječničkih društava Jugoslavije
1983    Nagrada “Pavao Čulumović” Akademije medicinskih znanosti Zbora liječnika Hrvatske, za rad na unapređenju medicinske znanosti
1985    Svečano priznanje za izuzetan doprinos u razvoju Kliničke bolnice “Dr. Mladen Stojanović”
1986    Svečana povelja povodom dvadeset godina osnutka i djelovanja Lige Hrvatske za borbu protiv raka
1987    Povelja za zasluge Akademije medicinskih znanosti Zbora liječnika Hrvatske
1989     Povelja povodom izbora za Počasnog člana Zbora liječnika Hrvatske
1989     Svečano priznanje zaslužnom profesoru Sveučilišta u Zagrebu povodom 320 obljetnice Dies Academicus
1999     Diploma Hrvatskog liječničkog zbora povodom 125 obljetnice, u znak priznanja za osobit doprinos u njegovanju časne tradicije Hrvatskog liječničkog zbora, medicinske znanosti i zdravstva u Republici Hrvatskoj
Počasni član Hrvatskog društva za primjenu ultrazvuka u nuklearnoj medicini
1999     Povelja Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu, za doprinos od osobitog značaja u razvoju nuklearne medicine i medicinske znanosti i Hrvatskoj
2000    Povelja Sveučilišta u Zagrebu povodom izbora u počasno zvanje “Professor emeritus”, zbog posebnih zasluga za napredak i razvitak Sveučilišta u Zagrebu te za međunarodno priznatu nastavnu i znanstvenu izvrsnost posebice u biomedicinskom znanstveno-nastavnom području
2002    Državna nagrada za znanost za životno djelo i cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području biomedicinskih znanosti

ČLANSTVO U AKADEMIJAMA, STRUČNIM I ZNANSTVENIM UDRUŽENJIMA

 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (redoviti član)
 • Akademija medicinskih znanosti Hrvatske (redoviti član)
 • Hrvatski liječnički zbor
 • Hrvatsko liječničko društvo
 • Društvo za nuklearnu medicinu Hrvatske
 • Udruženje za radiološku zaštitu
 • European Association for Cancer Research
 • Groupe de curie therapeutes European
 • American Nuclear Society
 • European Society of Nuclear Medicine
 • International Society for Interferon
 • Association des assistants étrangers de L’Institute Gustave-Roussy