Prpić Ivan, F.C.A.

Deceased Members IV. Department of Medical Sciences
Prpić Ivan

Datum rođenja:

  • 11.10.1927

Mjesto rođenja:

  • Sisak

Datum smrti:

  • 25.06.2019

Prpić Ivan, F.C.A.

Deceased Members IV. Department of Medical Sciences

Akademske titule:

  • doktor znanosti
  • akademik

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

  • predsjednik Odbora – Odbor za tumore (1991. – 2019.)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (24.07.1991. – 25.06.2019)
  • izvanredni član – Razred za medicinske znanosti (17.05.1990. – 24.07.1991.)
  • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (11.03.1986. – 17.05.1990.)

Rođen 11. 10. 1927. U Sisku.

Obrazovanje: Medicinski fakultet u Zagrebu završio 1952., a specijalizaciju iz opće kirurgije na Kirurškoj klinici Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1958. Doktorat medicinskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu 1960. Usavršavanje iz plastične rekonstruktivne kirurgije na Klinici za plastičnu kirurgiju VMA u Beogradu (1958), Centru za plastičnu kirurgiju u Edinburghu (1962), na Kirurškoj klinici u Beču (1968), Wayne State University Detroit USA (1970/71), Institut za estetsku plastičnu kirurgiju Atlanta USA (1976).

Zaposlenje: Od 1954. radi na Kirurškoj klinici Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Sveučilišni docent 1959, habilitacija i naslovni docent 1965, za sveučilišnog docenta izabran 1972, za izvanrednog sveučilišnog profesora 1973, a za redovitog profesora 1976. Voditelj službe za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke na Kirurškoj klinici u Zagrebu od 1959, a od 1973 šef Zavoda za plastično-rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke na istoj klinici. Predstojnik Kirurške klinike Medicinskog fakulteta u Zagrebu od 1992 do umirovljenja 1994.

Član suradnik od 1996, izvanredni član 1990, a redovni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1991. Voditelj odbora za tumore Razreda za medicinske znanosti HAZU.

Redoviti član Akademije za medicinske znanosti Hrvatske. Član Europskog udruženja za bolesti dojke.

Bibliografija: Objavio više od 120 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, od kojih su neki citirani u literaturi i udžbenicima za plastičnu kirurgiju. Većina radova publicirana u časopisima koji su referirani u Cumm.Ind.Med., Excepta Med., Index Med. i Scien. Cit.Index.

Autor je knjiga Kirurgija – priručnik za med. sestre, Kirurgija udžbenik za više škole za med. sestre i Kirurgija za medicinare.

Autor je poglavlja Reconstruction of the Breast after Mastectomy u knjizi Lewison and Montagne Diagnosis and Treatment of Breast Cancer, Williams Wilkins comp. 1983, te poglavlja Reconstruction of the Breast as a primary and secondary procedure u knjizi J. Lewis Art of estetic Plastic Surgery, Little Brown comp. 1969.

Znanstveni projekti: Tumorska banka DNA – projekt 101751

Znanstveni skupovi: Organizator godišnjeg Znanstvenog sastanka Bolesti dojke u organizaciji Odbora za tumore Razreda za medicinske znanosti HAZU.

Uređivanje publikacija: Urednik Zbornika Bolesti dojke.