Mohorovičić Andre, F.C.A.

Deceased Members VII. Department of Fine Arts
Mohorovičić Andre

Datum rođenja:

 • 12.07.1913

Mjesto rođenja:

 • Križevci

Datum smrti:

 • 17.12.2002

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Mohorovičić Andre, F.C.A.

Deceased Members VII. Department of Fine Arts

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik
 • professor emeritus

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu
 • rektor – Sveučilište u Zagrebu (1947. – 1949.)

Funkcije u Akademiji:

 • potpredsjednik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (23.03.1978. – 21.11.1991.)
 • glavni tajnik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (14.03.1975. – 23.03.1978.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za likovne umjetnosti (16.06.1962. – 17.12.2002)
 • izvanredni član – Razred za likovne umjetnosti (29.12.1954. – 16.06.1962.)

 

Rođen je 1913. godine u Križevcima. Diplomirao je 1935. godine na Arhitektonskom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu. Kolegije povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu apsolvirao je 1938. god. Kao asistent-stipendist provodi od 1936. do 1938. godine po nekoliko mjeseci u Pragu, Beču i Firenci. Doktorirao je na Fakultetu za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani s disertacijom “O kategoriji apsolutnoga i relativnoga u teoriji arhitekture”

Na Arhitektonskom odsjeku Tehničkog fakulteta postaje 1936. godine asistent, a od 1945. redoviti profesor grupe kolegija Povijest umjetnosti i Teorija arhitekture. Umirovljen je 1983. godine. Za izvanrednog člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti biran je 1954. a za redovitog člana 1962. godine. Obavlja mnoge važne dužnosti u Jugoslavenskoj akademiji – danas Hrvatskoj akademiji, među inima bio je glavni tajnik (1975.-1978.) te potpredsjednik (1978.-1991.). Dopisni je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti od 1983. godine. Sveučilište u Zagrebu dodjeljuje mu 1998. godine zvanje professor emeritus.

Obavljao je dužnosti na sveučilištu:

 • Rektor Sveučilišta u Zagrebu (1947.-1949.)
 • Prorektor Sveučilišta u Zagrebu (1949.-1950.)
 • Dekan Fakulteta (1950.-1951.; 1966.-1968.)
 • Prodekan Fakulteta (1946.-1947.; 1962.; 1968.-1972.; 1979.-1983.).

U znanstvenom radu obuhvaća široki krug teorijskih i povijesnih tema s područja arhitekture i urbanizma. Sustavno istražuje razvoj graditeljstva i gradogradnje na području Hrvatske, o čemu objavljuje mnogobrojne analitičke prikaze i teorijske rasprave. Svoja opsežna istraživanja sublimira u sintetičkom prikazu povijesnog razvoja arhitekture i urbanizma na tlu Hrvatske. Poseban prilog analizi arhitektonskog stvaralaštva dao je u djelu Teorija arhitekture. Objavio je preko 100 znanstvenih rasprava te oko 250 stručnih prikaza i analiza.

Održao je veliki broj javnih predavanja u zemlji i inozemstvu (Prag, Krakov, Beč, Bratislava, Ljubljana, Venecija, Moskva, Graz, Barcelona i td.).

Bio je glavni urednik Enciklopedije likovnih umjetnosti Leksikografskog zavoda M. Krleža u Zagrebu (1959.-1966.).

Za svoj znanstveni opus dobio je brojna priznanja i nagrade: Orden Republike sa srebrnim vijencem (1973.), Orden Republike sa zlatnim vijencem (1987.), Povelju ZAVNOH-a, republičku nagradu “Božidar Adžija” (1975.), republičku nagradu za životno