Ljubić Lucija, dr. sc.

Academy employees
Ljubić Lucija, dr. sc.

Datum rođenja:

 • 23. 09. 1974.

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Opatička 18, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Telefon: +385(0)14895308
 • Telefon: +385(0)14895333
 • Telefaks: +385(0)14895303

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • izv. prof. dr. sc.

Institucije:

 • znanstvena savjetnica – Odsjek za povijest hrvatskog kazališta

Ljubić Lucija, dr. sc.

Academy employees

Akademske titule:

 • izvanredni profesor
 • doktor znanosti

Institucije:

 • znanstvena savjetnica – Odsjek za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU

Životopis

Lucija Ljubić rođena je 1974. godine u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je kroatistiku i germanistiku 2000. godine te doktorirala 2009. Od 28. svibnja 2001. do 31. svibnja 2012. bila je zaposlena kao znanstvena novakinja u Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, a surađivala je na znanstvenim projektima Repertoar hrvatskih kazališta (2001. – 2007.) i Vrijeme i prostor europske i hrvatske kazališne djelatnosti glumca i redatelja Ive Raića (2007. – 2012.). Od 1. studenoga 2012. bila je zaposlena na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (od 1. lipnja 2018. na Akademiji za umjetnost i kulturu) Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Predavala je kolegije iz područja teatrologije i dramatologije, kulturne teorije i teorije znanosti. Teatrološke kolegije predavala je na Doktorskoj školi Sveučilišnog studija Kulturologija, smjer: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu i na Poslijediplomskom doktorskom studiju  književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1. travnja 2020. zaposlena je ponovno u Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na radnom mjestu znanstvenog suradnika, a od 3. siječnja 2023. na radnom mjestu višeg znanstvenog suradnika.

Područja njezina znanstvenog interesa su povijest hrvatskoga kazališta, suvremena drama i kazalište, kulturna teorija i teorija znanosti. Bila je voditeljica internog znanstveno-istraživačkog projekta Hrvatske glumice u suvremenom hrvatskom kazalištu i društvu (2013. – 2014.) na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a od 1. travnja 2017. na znanstvenom projektu Politike identiteta i hrvatska drama od 1990. do 2016. koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Članica je organizacijskih i programskih odbora znanstvenih skupova. Recenzentica je znanstvenih radova i projekata. Za knjigu Od prijestupnice do umjetnice. Kazališne i društvene uloge hrvatskih glumica primila 2021. Književnu nagradu Stipana Bilića-Prcića koju dodjeljuje Upravni odbor Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Objavljuje stručne radove, prikaze i predgovore dramskim djelima. Suradnica je na izdanjima Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ i „Školske knjige“. Uredila je devet knjiga Dramske biblioteke „Gavella“ (2005. – 2008.) te nekoliko znanstvenih knjiga i zbornika. Prevela je više književnih djela s njemačkog jezika za izdavačku kuću „Znanje“ iz Zagreba. Održava javna predavanja i sudjeluje u radijskim emisijama o hrvatskom kazalištu. Članica je Matice hrvatske, Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa te Hrvatskog centra ITI (International Theatre Institute).

U znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje znanost o umjetnosti, izabrana je 13. veljače 2017. godine, a u zvanje znanstvenog savjetnika 20. prosinca 2022. godine. Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izabrana je 20. prosinca 2017. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.


Bibliografija

Lucija Ljubić – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI

Knjige:

 • Lucija Ljubić: Za glumce i publiku. Prvih dvadeset godina Teatra Gavran (2002. – 2022.), Teatar Gavran, Zagreb, 2022.
 • Lucija Ljubić: Od prijestupnice do umjetnice. Kazališne i društvene uloge hrvatskih glumica, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku – Meandar media, Osijek – Zagreb 2019.
 • Lucija Ljubić: Rasprave o povijesti hrvatskog kazališta, Ex libris, Zagreb 2013.
 • Lucija Ljubić – Martina Petranović: Repertoar hrvatskih kazališta. Deskriptivna obrada važnijih predstava na hrvatskom jeziku i izvedbi na stranim jezicima hrvatskih izvođača do 1840. godine, HAZU – AGM, Zagreb 2012.