Kurelac Iva, dr. sc.

Academy employees
Kurelac Iva, dr. sc.

Datum rođenja:

  • 13.12.1975.

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • Odsjek za povijesne znanosti, Strossmayerov trg 2, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • +385 01 4895 191

E-mail adrese:

Kurelac Iva, dr. sc.

Academy employees

Akademske titule:

  • doktor znanosti (07.06.2010.)

Institucije:

  • viša znanstvena suradnica – Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu (01.04.2023. – …), izbor u znanstveno zvanje 02.09.2019.
  • znanstvena suradnica – Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu (01.04.2014. – 01.04.2023.), izbor u znanstveno zvanje 13.04.2011.
  • znanstveni novak – Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu, HAZU (02.09.2002. – 31.12.2013.)

Životopis

Iva Kurelac, viša znanstvena suradnica – Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu. Rođena je 1975. u Zagrebu. Nakon završene Klasične gimnazije u Zagrebu diplomirala je pri Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 2006. pri Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (tema: Dinko Zavorović i njegov rad na staroj povijesti u I. knjizi djela ‘De rebus Dalmaticis’). Doktorirala je 2010. pri Odjelu za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (tema: Počeci kritičke historiografije u djelu ‘De rebus Dalmaticis’ Dinka Zavorovića).

Od 2002. zaposlena je u Odsjeku za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu.

Istraživanja pretežno zasniva na interdisciplinarnom znanstvenom pristupu, fokusirajući se na objavljivanje latiničkih povijesnih izvora, uz primjenu filoloških, paleografskih i historiografskih metoda njihove analize. Bavi se hrvatskom i europskom renesansnom i ranonovovjekovnom historiografijom, osobito historiografskom produkcijom dalmatinskih komuna, s naglaskom na šibenskom humanističkom krugu (J. Šižgorić, F. Vrančić, D. Zavorović, I. Tomko Mrnavić i dr.), radi i na srednjovjekovnim izvorima za hrvatsku povijest.

Sudjeluje u radu na ediciji Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae: Supplementa.

Autorica je monografije Dinko Zavorović: Šibenski humanist i povjesničar (Šibenik, 2008.). Priredila je izdanje Petar Zavorović: Posebna uputa u vezi s 33 šibenska sporna sela i ostalim mjestima (1569.) (Pietro Zavoreo: Instruttione piu particolare dele XXXIII ville de Sibenico contentiose et d’altri lochi (1569), Šibenik, 2023.; prevela: dr. sc. Nina Spicijarić Paškvan). Uredila je zbornik Šibenik od prvog spomena (Šibenik-Zagreb, 2018.). U Hrvatskoj i inozemstvu objavila je tridesetak znanstvenih i stručnih radova, 25 enciklopedijskih članaka, sudjelovala je s izlaganjima na 20 znanstvenih skupova i održala 10 javnih i pozvanih predavanja. Organizirala je međunarodne znanstvene skupove: Juraj Rattkay (1613.-1666.) i njegovo doba, (Zagreb-Veliki Tabor, 2016.) i 950 godina od prvoga spomena Šibenika, (Šibenik, 2016.). Kao članica Programskog odbora od 2018. sudjeluje u pripremi Simpozija Povijest i filozofija tehnike, (organizator: HRO-CIGRE). Autorica je izložbe arhivskog gradiva Pogled u oporuku Fausta Vrančića: Uz 400. obljetnicu smrti, realizirane 2017. s Državnim arhivom u Rijeci.

Aktivna je u popularizaciji znanosti te je u tu svrhu objavila desetak stručnih i popularno-znanstvenih članaka (Hrvatska revija, Vijenac, Kolo, Vjesnik, Juraj: Bilten Društva za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac). Sudjelovala je u okruglim stolovima i znanstvenim tribinama o Faustu Vrančiću (HNK Šibenik, Aula Sveučilišta u Zagrebu, Velika vijećnica Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Gradska knjižnica Zagreb), u emisijama Hrvatske radiotelevizije (Vijesti iz kulture, Znanstveni krugovi, Znanost i društvo, Drag mi je Platon, Hrvatski velikani (autor: Robert Knjaz), Regionalni dnevnik, Županijska panorama i Akademskih kvarat ure) te u manifestaciji Dani otvorenih vrata HAZU.

Područja znanstvenog interesa: hrvatska i europska historiografija renesanse i ranog novog vijeka (osobito Dalmacija i šibenski humanistički krug); recepcija antičkih i srednjovjekovnih narativnih izvora u humanističkoj historiografiji; politička, društvena, crkvena, intelektualna i kulturna povijest; urbane elite u renesansi i ranom novom vijeku; politička misao u prednacionalnom periodu; hrvatski latinisti; paleografija i kodikologija; izdavanje latiničkih izvora (izrada prijevoda, transkripcija i kritičkih izdanja).

Suradnja na znanstvnim projektima:

Srednjovjekovni izvori za hrvatsku povijest (MZOS; 2002.-2007.)

Latinički izvori, studije i pomagala za društvenu i gospodarsku povijest (MZOS; 2007.-2012.)

Izvori, pomagala i studije za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka do kraja dugog 19. stoljeća (HRZZ; 2014.-2019.)

Historiographies of Early Modern Southeast Europe (HEMSEE) (2019.-2021.); Istraživačka jedinica za balkanske studije Instituta za istraživanje moderne i suvremene povijesti Austrijske akademije znanosti (ÖAW, Beč)

Izvori za hrvatsku povijest – istraživanje, kritičko izdavanje i analiza (HRZZ; 2023.-…)

Usavršavanja:

2000., Solun (Grčka), Institut za balkanske studije (IMXA). Tečaj novogrčkog jezika, povijesti i kulture.

2004. i 2007., Spoleto (Italija), Centro Italiano di studi sull’Alto Medioevo. Program Settimana di studio.

Nagrade:

Grb grada Šibenika (2018.) za doprinos izučavanju šibenske povijesti i znanstveno-stručnu suradnju u obilježavanju 950 godina od prvog spomena Šibenika.

Članstva:

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (HNOPZ)

Hrvatsko hagiografsko društvo Hagiotheca

Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac

Udruga Latina et Graeca


Bibliografija

Iva Kurelac – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI

Iva Kurelac – Academia EDU