Konfic Lucija, dr. sc.

Academy employees
Konfic Lucija, dr. sc.

Datum rođenja:

 • 1980.

Mjesto rođenja:

 • Split

Adrese:

 • Odsjek za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Opatička 18, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • +385 01 4895 320

E-mail adrese:

Konfic Lucija, dr. sc.

Academy employees

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • nasl. docent

Institucije:

 • Odsjek za povijest hrvatske glazbe – viši znanstveni suradnik (2024. – …)
 • Odsjek za povijest hrvatske glazbe – znanstveni suradnik (2018. – 2023.)
 • Odsjek za povijest hrvatske glazbe – asistent (2006. – 2018.)
 • Odsjek za povijest hrvatske glazbe – voditeljica knjižnice Odsjeka (2006. – …)

Životopis

 • 1980. rođena u Splitu, Hrvatska
 • školovanje: 2005. diplomira muzikologiju na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu (dipl. muzikolog i profesor povijesti glazbe); 2008. diplomira bibliotekarstvo (izvanredni studij) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dipl. bibliotekar); 2011. upisuje doktorski (PhD) studij na Universität für Musik und dartstellende Kunst u Grazu pod mentorstvom dr. sc. Klausa Aringera, 2017. završava doktorski (PhD) studij
 • zaposlenje: 2003.-2006. učiteljica gitare te prof. povijesti glazbe u Glazbenoj školi Alberta Štrige u Križevcima; od 2006. asistentica i voditeljica knjižnice u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU
 • suradnica na projektima: 2006.-2013. Sređivanje i obradba muzikalija u Hrvatskoj (voditelj projekta akademik Stanislav Tuksar); od 2013. međunarodni projekt Music migrations in the early modern age: the meeting of the European East, West and South (MusMig) (voditeljica dr. sc. Vjera Katalinić), 2013-2016 MusMig, 2021.  suradnica na projektu Institucionalizacija moderne građanske glazbene kulture u 19. stoljeću na području civilne Hrvatske i Vojne krajine (MusInst19) (voditelj: akademik Stanislav Tuksar)
 • od 2017. predavač, a od 2020. nasl. docent na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu (kolegiji Hrvatska glazba baroka, Glazbena arhivistika)
 • ostalo: od 2006. suradnica na projektu RISM Hrvatska (voditeljica dr. sc. Vjera Katalinić); od 2010. suradnica na digitalnom portalu HAZU za građu Odsjeka za povijest hrvatske glazbe (dizbi.hazu.hr); od 2014. suradnica na Portalu znanstvenih časopisa RH (Hrčak) za časopis Arti musices
 • područja istraživanja: teorija glazbe u 18. stoljeću, traktati G. M. Stratica, aspekti hrvatske glazbe 17-20. st, digitalna muzikologija, očuvanje glazbene baština, glazbeni arhivi u Hrvatskoj
 • uredništva znanstvenih i stručnih časopisa: Arti musices (tajnica uredništva 2016, članica uredništva 2017, pomoćnica glavne urednice i urednica elektroničkog izdanja 2018-2019, glavna urednica 2020-…); Gitara (članica uredništva 2017-…)
 • od 2008. aktivno sudjeluje na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu (Njemačka, Italija, Mađarska), a usavršava se i na radionicama s područja bibliotekarstva i digitalizacije
 • članstva: aktivni je član Hrvatskog muzikološkog društva (2008-2013. tajnica, članica Nadzornog odbora 2013-2015, članica Upravnog odbora 2016-2019, dopredsjednica 2019-…), Hrvatskog knjižničarskog društva, Hrvatske udruge muzičkih knjižnica, arhiva i dokumentacijskih centara (HUMKAD), Hrvatskog društva skladatelja

Bibliografija

Lucija Konfic – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI