Kamenar Boris, F.C.A.

Deceased Members II. Department of Mathematical, Physical and Chemical Sciences

Kamenar Boris, F.C.A.

Deceased Members II. Department of Mathematical, Physical and Chemical Sciences

Institucije:

  • dopisni član – Makedonska akademija znanosti i umjetnosti (27.05.2009. – 12.07.2012.)
  • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu (2000. – 2012.)
  • redoviti profesor u miru – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (24.07.1991. – 12.07.2012)
  • izvanredni član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (19.05.1988. – 24.07.1991.)
  • član suradnik – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (06.06.1975. – 19.05.1988.)