Herak Milan, F.C.A.

Deceased Members III. Department of Natural Sciences
Herak Milan

Datum rođenja:

 • 05.03.1917

Mjesto rođenja:

 • Brašljevica

Datum smrti:

 • 26.04.2015

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Herak Milan, F.C.A.

Deceased Members III. Department of Natural Sciences

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti
 • professor emeritus

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu (10.07.2001. – 26.04.2015)

Funkcije u Akademiji:

 • potpredsjednik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (20.03.1975. – 23.03.1978.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (26.01.1973. – 26.04.2015)
 • izvanredni član – Razred za prirodne znanosti (17.06.1963. – 26.01.1973.)

Godina – mjesto rođenja

1917, Brašljevica (Hrvatska)

Obrazovanje

 • Klasična gimnazija u Zagrebu (1937),
 • diploma iz prirodnih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1941),
 • doktorat filozofije s tezom iz geologije na istom Sveučilištu (1943),

usavršavanje na Sveučilištu u Beču (1942-43)

Zaposlenja

 • Geološko-paleontološki muzej u Zagrebu (1943-1952),
 • Tehnički (danas: Rudarsko-geološko-naftni) fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1952-1958),
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1958-1982),
 • predstojnik Geološko-paleontološkog zavoda (1958-1974)
 • dekan Fakulteta (1964-1966);
 • povremeni konzultant međunarodnih agencija FAO i Unesco,
 • suradnik projektantskih organizacija hidroelektrana u kršu i dr.

Znanstveno-nastavna zvanja

 • docent (1952-1957),
 • izvanredni profesor (1957-1961),
 • redoviti profesor (1961 do umirovljenja 1982)
 • počasno zvanje Profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu (2001)

Članstvo i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima

 • Dopisni (sada: izvanredni) član Hrvatske (tada: Jugoslavenske) akademije znanosti i umjetnosti (1963-1973),
 • redoviti član (akademik) od 1973;
 • potpredsjednik Akademije (1975-1978);
 • tajnik Razreda za prirodne znanosti (1986-1989),
 • član Predsjedništva Akademije, njezinih vijeća i odbora;
 • dopisni član Oesterreichische Akademie der Wissenschaft (1977)
 • dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1991);
 • tajnik, predsjednik i počasni član Hrvatskog geološkog društva;
 • član Oesterreichische Geselschaft, Geologische Bundesanstalt (Austrija),
 • član Geologisches Verein (Njemačka),
 • član Association of geoscientists for international development,
 • član Slovenskog geološkog društva, itd.

Nagrade

 • Nagrada za znanost “Ruđer Bošković” (1968)
 • Nagrada za Životno djelo (1976);
 • odlikovan:
  • Ordenom rada sa zlatnim vijencem (1961),
  • Spomen-medaljom grada Zagreba (1965),
  • Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom (1986)
  • Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića (1997);
  • Redom Danice hrvatske s likom Rudjera Boškovića (28. lipnja 2012.)
 • primio više medalja, plaketa, spomenica i dr.

Znanstveni i stručni skupovi

 • Međunarodni geološki kongresi u Kopenhagenu (1960, predavač i supredsjedatelj sekcije)
 • Međunarodni geološki kongresi u Montrealu (1972, član Glavnog odbora i supredsjedatelj sekcije),
 • Svjetska konferencija o energiji u Moskvi (1968, supredavač),
 • Svjetski skup o fosilnim vapnenačkim algama u Erlangenu (1976, predsjedatelj i supredavač),
 • Prvi hrvatski geološki kongres u Opatiji (1995, član Počasnog odbora i predavač);
 • sudionik, organizator i predavač na drugim kongresima, znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Znanstveni projekti

Glavni domaći projekti obuhvaćaju područje fosilnih vapnenačkih alga, stratigrafije trijasa, geologije krša i geotektonike, a glavni su međunarodni projekti istraživanje hidrogeologije karbonatnih stijena u sredozemnom prostoru u organizaciji FAO i Unesco (1966-1971, voditelj projekta i koordinator za bivšu Jugoslaviju) i istraživanje sredozemnoga trijasa u korelaciji s globalnim trijasom u organizaciji Unesco-a i Internacionalne unije geoloških znanosti (1973-1982, član Središnjeg odbora, istraživač i koordinator za bivšu Jugoslaviju), i dr.

Nastavna djelatnost

Predavao više kolegija iz područja geologije i paleontologije na fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, Sarajevu i Beogradu. Na prirodoslovno-matematičkom fakultetu uveo nove kolegije paleobotanika, geologija krša i regionalna geologija s geotektonikom, a na Tehničkom fakultetu inženjerska geologija s hidrogeologijomosnovao poslijediplomski studij iz geologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (1960);. vodio doktorske i magistarske teze na Sveučilištu u Zagrebu, sudjelovao u ocjenjivačkim i ispitnim odborima u Zagrebu, Ljubljani i Beogradu i u ocjenjivačkim odborima u Bratislavi i Sofiji.

Uređivanje publikacija

 • Glavni urednik časopisa Hrvatske akademije Acta geologica, Krš Jugoslavije i Palaeontologia Yougoslavica;
 • glavni urednik knjige “Karst” (1972, Elsevier, Amsterdam).