Hanžek Branko, dr. sc.

Former employees
Hanžek Branko

Datum rođenja:

 • 23.04.1957

Mjesto rođenja:

 • Čakovec

Hanžek Branko, dr. sc.

Former employees

Akademske titule:

doktor znanosti (15.12.2005. – …)

Institucije:

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – Zavod za povijest i filozofiju znanosti, Odsjeku za povijest prirodnih i matematičkih znanosti (2019. – 2023.)


Životopis

Rođen sam 23. 4. 1957. u Čakovcu. Od prve godine života stalno živim u Zagrebu, gdje sam završio Osnovnu školu (1972.), Opću gimnaziju (1976) i Prirodoslovno matematički fakultet – Odsjek Fizika (1981.). Nakon odsluženja vojnog roka, od 1983. do 1993. radio sam u nekoliko osnovnih i srednjih škola predavajući nastavni predmet fiziku.

Od 1993. do 1995. obavljao sam poslove prosvjetnog inspektora Grada Zagreba, a 21. prosinca 1993. godine položio sam i stručni ispit za prosvjetnog inspektora pred komisijom Ministarstva uprave. Od 1995. do 2003. obavljao sam poslove prosvjetnog inspektora u tadašnjem Ministarstvu prosvjete i športa.

Godine 1996. magistrirao sam na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu iz polja Fizike, s temom “Fazni dijagram sustava Al-Zn“.

Godine 2005. doktorirao obranom disertacije iz povijesti fizike s temom : “ Vinko Dvořák – život i djelo”.

Od 2001. godine član sam tehničkog pododbora TO94/PO5 – Osobna zaštitna oprema; Zaštita sluha Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo radeći taj posao volonterski.
Dana 15. srpnja 2003. godine počeo sam raditi u HAZU, Zavodu za povijest i filozofiju znanosti, Odsjeku za povijest prirodnih i matematičkih znanosti. Od 2006. godine u zvanju sam znanstvenog suradnika, od 2009. u zvanju višeg znanstvenog suradnika, od 2013. u zvanju znanstvenog savjetnika a od 2019. u zvanju znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju.

Član sam Hrvatskog fizikalnog društva, Hrvatskog mjeriteljskog društva, Matice hrvatske, Elektrotehničkog društva Zagreb, Zvjezdarnice u Zagrebu. Od kraja 2013. do kraja 2017. bio sam predsjednik Hrvatskog astronomskog saveza.


Bibliografija

Radovi u časopisima

Znanstveni i stručni radovi

oznake:
a – znanstveni
b – stručni
f – nekrolog

 Stanko Popović, Biserka Gržeta, Branko Hanžek and Snježana Hajster, Temperature dependence of microstructure in Zn-Al alloys, Fizika A (Zagreb) 8(1999) 3, 173-182 (a)
 1. Branko Hanžek : “The Genealogy of Science and Acoustisc – A Supplement to the Description of the Role of Vinko Dvořák“, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, vol 35, No 2, pp 183-210, Zagreb, December 2004.(a)
 2. M. Maletić-B. Hanžek-M. Rogina : Vinko Dvořák sliding tones: do they exist? International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, vol 37, No 2, pp 225-232, Zagreb, December 2006.(a)
 3. Branko Hanžek: Vinko Dvořák, fyzik s hudebnim sluchem a hedebně nadaná duše ve fyzice (b) Přehled, Daruvar, 2001., str. 62-66; (b)
 4. Branko Hanžek: Nadzor sustava osnovnog i srednjeg školstva, Pravo i porezi, Zagreb, br.1. , 2003., str. 32-39; (b)
 5. Branko Hanžek: Učeničke intuitivne ideje o srednjoj brzini, Zbornik drugog hrvatskog simpozija o nastavi fizike, Zagreb, 1995.,str. 31-37 (b)
 6. Branko Hanžek: Problem interpretacije “crvenog pomaka”, Zbornik trećeg hrvatskog simpozija o nastavi fizike, Novi Vinodolski, 1997., str. 218-223; (b)
 7. Branko Hanžek: Vinko Dvořák-fizičar sa sluhom za glazbu i glazbeno darovita duša u fizici (1) i (2), Tonovi 35, 36, Zagreb, 2000., str. 66-69, str.40-42 (a)
 8. Branko Hanžek: Glazba i akustika. Tonovi 37/38, Zagreb, 2001., str. 113-121; (a)
 9. Branko Hanžek: Aktivni sudionik u nastavi otklonom uloge učenika (nastavnika) fizike k ulozi učenika (pedagoga) glazbe, Zbornik petog hrvatskog simpozija o nastavi fizike, Makarska 2001., str. 140-146 (b)
 10. Branko Hanžek: Problem djelotvornih (efektivnih) vrijednosti, istraživanje Problema izlaganjem povijesnoga gledišta, Zbornik šestog hrvatskogsimpozija onastavi fizike, Makarska 2003., str. 71-76; (a)
 11. Branko Hanžek: Tko je bio Vinko Dvořák ? Priroda, God.95., Br. 932. (3/05), Zagreb, ožujak 2005., str. 6-7 (a)
 12. Branko Hanžek: Vinko Dvořák i Vatroslav Lopašić i današnja ajnštajnska tehnika, Priroda, God.95., Br. 935.- 936. (6-7/05), Zagreb, lipanj-srpanj 2005., str. 24-25 (a)
 13. Branko Hanžek: U spomen velikomu čovjeku: Vatroslav Lopašić Marulić, br.4. , Zagreb, srpanj-kolovoz 2004., str. 751-755; (b, f)
 14. Branko Hanžek: Pobornici i protivnici Einsteinove teorije relativnosti u Hrvatskoj 1905.-1955., Matematičko-fizički list, br, 4/ 224, god. LVI, Zagreb,2006, str. 223-225 (a)
 15. Branko Hanžek: Škrebov pogled na astrologiju, Čovjek i svemir, br. 1, God. XLIX, Zagreb, 2006, str. 22-24 (a)
 16. B. Hanžek: Fizičar Stanko Hondl – đak Klasične gimnazije, Thesaurus Archigymnasii, Zbornik radova u prigodi 400-godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu, 1607.-2007., Zagreb, 2007., str. 627-638 (a)
 17. B. Hanžek, R. Franz-Štern: Nikola Tesla – počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišni vjesnik, 4, Zagreb, 2006., str. 74-80 (a)
 18. B. Hanžek: Hrvatski sljedbenici teorije relativnosti u Einsteinovo vrijeme, Filozofska istraživanja, 103, Zagreb, 2006., str. 607-615 (a); kao i u : Zbornik Teorija relativnosti i filozofija, povodom 100.-te obljetnice Einsteinove specijalne teorije relativnostii, 14. Dani  Frane Petrića, Međunarodni i međudisciplinarni simpozij, Cres 25.-28. rujna 2005., Hrvatska, Zagreb 2009., str. 427-437
 19. B. Hanžek: Svestranost Franje Dugana st., Sveta Cecilija, 3-4, Zagreb, 2006.,  str.3-7, 1-2, Zagreb 2007., str. 10-14 (a)
 20. T. Kren i B. Hanžek: Oton Kučera, Život i djelo (Petrinja, 1857.- Zagreb, 1931.), Prirodoslovlje 1-2/07., Petrinja 2007., 3-32 (a)
 21. B. Hanžek: Fizičari Dušan Pejnović i Gustav Šindler, Prirodoslovlje 1-2/07, Petrinja 2007., 75-86 (a)
 22. B. Hanžek, Z. Jakobović: Nikola Tesla i u medicini, br 12, god. CXXIX, Zagreb, 2007. str 415-419 (a)
 23. B. Hanžek : Fizičar Oton Kučera, Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa «Život i djelo Otona Kučere (1957. – 1931)». Zvjezdarnica Zagreb i Zagrebački astronomski savez, Zagreb 2008., str. 53-62 (a)
 24. B. Hanžek: Pisanje o Nikoli Tesli do 1951. u Hrvatskoj. Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 501, Knjiga XIII. Tehničke znanosti, Zagreb 2008., str. 83-101 (a)
 25. B. Hanžek: In memoriam : Vladimir Muljević (1913.-2007.). Gazophylacium : časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku, God. XIII., br. 1-2, Zagreb, 2008., str. 145-148 (b)
 26. B. Hanžek:  Kratkotrajni i vrijedan rad Zvonimira Lypolda / Short-lived but valuable work of Zvonimir Lypold. Prirodoslovlje 8(1-2) (2008), str. 3-20. (a)
 27. G. Ivanišević i B. Hanžek: Slavko Rozgaj, učitelj astronomije i fizike / Slavko Rozgaj, professor of astronomy and physic. Prirodoslovlje 8(1-2) (2008), str. 47-64. (a)
 28. B. Hanžek, A. Gluhak: Širenje poznavanja prirodnih znanosti. Zbornik radova s osmog hrvatskog simpozija o nastavi fizike, Novi Vinodolski 12. – 14. travnja 2007., str. 94.-99 (a)
 29. B. Hanžek: Rogerii Iosephi Boscovichii, De Solis ac Lunae defectibus / Ruđer Josip Bošković, Pomrčine Sunca i Mjeseca, edicija: Hrvatski latinisti, knjiga 10,urednik: akademik Vojmir Vinja (†), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2007, 629 str. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 2008 /1-2 (67-68), Zagreb 2008. str. 317-319. (b)
 30. B. Hanžek: Žarko Dadić, Egzaktne znanosti u Hrvata u poslijeprosvjetiteljskom razdoblju (1789.-1835.), edicija: Posebna izdanja, urednik Milan Mirić, Naklada Ljevak, Zagreb, 2007., 326 str. Matematičko fizički list 2/234, 2008/2009. str. 136-137. (b)
 31. B. Hanžek, I. Soljačić i N. Trinajstić: Hrvatski kemičari. II. Karlo Weber, Kem. Ind. 58 (1) 1-10 (2009) (a)
 32. B. Hanžek: Milivoj Prejec – zaboravljen ili prešućivan. Gazophylacium : časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku, God. XIII., br. 3-4, Zagreb, 2008., str. 39-48 (a)
 33. T. Kren, B. Hanžek: Doprinos Otona Kučere hrvatskoj znanosti, prosvjeti, kulturi i planinarstvu. Petrinjski zbornik za povijest i obnovu zavičaja, God. X, br, 10 (2008.), str. 79-116. (a)
 34. B. Hanžek:Gustav Šindler (Schindler) kroz bibliografiju. Petrinjski zbornik za povijest i obnovu zavičaja, God. X, br, 10 (2008.), str. 117-124. (a)
 35. 36. T. Kren, B. Hanžek: Milutin Milanković (1879.-1958.), u povodu 130. godišnjice rođenja i 50. godišnjice smrti. Prirodoslovlje 9(1-2) (2009.), str. 25-60 (a)
 36. B. Hanžek: Život i postignuća Vinka Dvořáka, Zbornik radova sa znanstvenog
  skupa održanog 22. listopada 2008. , u Zagrebu, 160. obljetnica rođenja Vinka Dvořáka,  Zagreb, 2009, str. 49-84 (a)
 37. B. Hanžek, A. Gluhak: Povijesni kontekst interaktivne visokoškolske nastave fizike, Zbornik radova s devetog hrvatskog simpozija o nastavi fizike, Primošten, 16.-18. travnja 2009. (izašlo 2010.), str. 252-258 (a)
 38. B. Hanžek: Zvonimir Jakobović, Leksikon mjernih jedinica, Matematičko-fizički list, God LX, br. 1/237, Zagreb 2009./2010. , str. 64 (b)
 39. B. Hanžek: Zvonimir Jakobović, Leksikon mjernih veličina, Matematičko-fizički list, God LX, br. 3/239, Zagreb 2009./2010. , str. 206 (b)
 40. I. Vučak, B. Hanžek: Marin Katalinić kao fizičar u sustavu znanosti i visokoga školstva /Marin Katalinić, a physicist within science and higher education system, Prirodoslovlje, 1-2/10, Vis, 22. i 23. listopada 2010., str. 35-56 (a)
 41. I.Soljačić, B. Hanžek, N. Trinajstić:  Karlo Weber (1902.-1978.) – istaknuti hrvatski kemičar, žrtva komunističke represije,VDG Jahrbuch, Godišnjak njemačke narodnosne zajednice, Osijek, 2010., srtr. 163-176 (a)
 42. B. Hanžek, In memoriam: Dragutin Mayer (1912. – 2010.), Matematičko-fizički list, God. LXI,br. 2/242, Zagreb 2010./2011., str. 142 (b, f)
 43. B. Hanžek, Z. Franić: Dragutin Mayer i Božo Metzger – velikani znanosti o zračenju i zaštite od zračenja u Hrvatskoj, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, Vol.61/No. 4/pp. 479-498, (a)
 44. B. Hanžek, Žarko Dadić: Egzaktne znanosti u Hrvata u doba kulturnog i znanstvenog preporoda (1835.–1900.); Egzaktne znanosti u Hrvatskoj u ozračju politike i ideologije, (1900.–1960.), Matematičko-fizički list, God. LXI,br. 3/243, Zagreb 2010./2011., str. 207-210 (b)
 45. B. Hanžek, Z. Franić, G. Branica: Istaknuti hrvatski prirodoznanstvenici na polju znanosti o zračenju/ Notable Croatian scientists in the field of radiation science until year 1945, Zbornik radova osmog simpozija hrvatskog društva za zaštitu od zračenja, Zagreb, 2011, str. 60-67 (a)
 46. B. Hanžek : Spomen ploča Vatroslavu Lopašiću na FER-u, Automatika 51(2010)4, str. 401-402 (a)
 47. B. Hanžek, Ž. Dadić: Fizičar i publicist Danijel Uvanović-prilog znanstvenom i političkom životopisu s bibliografijom radova, Časopis za suvremenu povijest 43(2011)1, str. 73-106 (a)
 48. B. Hanžek, A. Lutkić, I. Soljačić: Fra Josip Olujić (1888.–1944.) znanstvenik i nastavnik prirodoslovac – žrtva komunizma, Zbornik radova petog hrvatskog žrtvoslovnog kongresa održanog 18. i 19. lipnja u Zagrebu završenog 20. lipnja 2010. u Voćinu, Zagreb, 2011, str. 676-689 (a)
 49. Z. Benčić, B. Hanžek: Što bi rektor Vinko Dvořák rekao o Bolonjskom procesu?  Automatika 52(2011)1, str. 68-71(a)
 50. B. Hanžek, Z. Franić, G. Branica: Znameniti radiofizičari i radiokemičari  u Hrvatskoj  do 1945., Arhiv za higijenu rada i toksikologiju , Vol. 62 /2011/ No.3, str. 279-290 (a)
 51. T. Kren, B. Hanžek: Fra Dragutin Antun Parčić i prve hrvatske astrofotografije, Prirodoslovlje 1/11, Sinj, 14. i 15. listopada 2011., str. 67-94(a)
 52. B. Hanžek, A. Lutkić, I. Soljačić: Fra Josip Olujić, holistički prirodoslovac, Prirodoslovlje 1/11, Sinj, 14. i 15. listopada 2011., str. 121-138 (a)
 53. B. Hanžek: Znamenita predavanja profesora Vatroslava Lopašića i dalje žive, Strojarstvo, Vol. 53 (2011) br. 1, str. 62-64 (a)
 54. B. Hanžek: Medicinska fizika: prema spoju živog i neživog; u knjizi naslova: Mjesta dodira: fizika i medicina, podnaslova: Kroz život i djelo prof. dr. sc. Bože Metzgera; u ediciji: Rasprave i građa za povijest znanosti; knj. 11, Zagreb, 2011, str. 11-17 (a)
 55. B. Hanžek, I. Vučak: Počeci nastave fizike na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s posebnim osvrtom na ulogu Marina Katalinića; u knjizi naslova: Mjesta dodira: fizika i medicina, podnaslova: Kroz život i djelo prof. dr. sc. Bože Metzgera; u ediciji: Rasprave i građa za povijest znanosti; knj. 11, Zagreb, 2011, str. 19-29 (a)
 56. B. Hanžek, S. Fatović-Ferenčić: Životni put Bože Metzgera; u knjizi naslova: Mjesta dodira: fizika i medicina, podnaslova: Kroz život i djelo prof. dr. sc. Bože Metzgera; u ediciji: Rasprave i građa za povijest znanosti; knj. 11, Zagreb, 2011, str. 31-57 (a)
 57. B. Hanžek, Z. Jakobović; Bibliografija radova Bože Metzgera; u knjizi naslova: Mjesta dodira: fizika i medicina, podnaslova: Kroz život i djelo prof. dr. sc. Bože Metzgera; u ediciji: Rasprave i građa za povijest znanosti; knj. 11, Zagreb, 2011, str. 161-166 (b)
 58. B. Hanžek – M. Rogina: Development of Croatian Acoustics till 1954.On the Legacy of Vinko Dvořák,  International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Vol.42, No 2, p.p.331-354, Zagreb, December 2011 (a)
 59. B. Hanžek: In memoriam:Božo Metzger (1913.-2012.) Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, Vol. 63, No.1, str. 63 A4 i A5 (b,f)
 60. Z. Benčić, B. Hanžek: Vatroslav Lopašić-njegova znamenita predavanja i dalje žive, Zbornik radova EIS 2012, 24. međunarodni simpozij, Šibenik, 06.-09. 5. 2012., U-5 str. 11-14 (b)
 61. B. Hanžek: Genealogija elektrotehničara u Hrvatskoj do 1956. godine, Zbornik radova EIS 2012, 24. međunarodni simpozij, Šibenik, 06.-09. 5. 2012., S-13  str. 1-5 (b)
 62. B. Hanžek, T. Kren, M. Vučetić: Geoznanstvenik Artur Gavazzi, Geoscientist Artur Gavazzi, Prirodoslovlje 12 (1-2), Imotski, 19. i 20. listopada 2012., str. 3-48 (a)
 63. B. Hanžek: Suvremeni fizičar Vladimir Srećko Vrkljan-novi bio-bibliografski prinosi, KAJ, XLV, Zagreb 3 (2012), str. 75-84 (a)
 64. B. Hanžek: Slušna akustika u vrijeme Franje Dugana st. (1874.- 1948.), Sveta Cecilija, God. LXXXII, Zagreb, 2012. – Broj 3-4, str. 34-35 (a)
 65. B. Hanžek, A. Gluhak: Nastavna i znanstvena motrenja i mjerenja, Zbornik radova sa Desetog hrvatskog simpozija o nastavi fizike, Zadar, 27.-29. travnja 2011, str. 49-55 (a)
 66. Z. Franić, B. Hanžek, G. Branica, B. Petrinec, G. Marović: Pregled razvitka radioekologije Jadranskog mora, Review of development of Adriatic marine radioecology, Zbornik radova devetog simpozija hrvatskog društva za zaštitu od zračenja, Zagreb, 2013, str. 355-360 (a)
 67. Z. Benčić, B. Hanžek: Franjo Dugan st.- fizičar, muzikolog i orguljaš, Zbornik radova EIS 2013, 26. međunarodni simpozij, Šibenik, 05.-08. 5. 2013., S-12  str. 9-13 (a)
 68. B. Hanžek, A. Gluhak: Crtice iz života hrvatskih fizičara i matematičara  Matematičko-fizički list, God. LXIII, br. 4/252, Zagreb 2012./2013., str. 265-267 (b)
 69. B. Hanžek: Zvonimir Jakobović, Pisanje i uređivanje stručnih i znanstvenih publikacija, Matematičko-fizički list, God. LXIV, br. 3/255, Zagreb, 2013./2014., str. 210-211 (b)
 70. B. Hanžek: Tehničar Franjo Ivan Havliček, Zbornik radova EIS 2014-SONT 2014, 28. međunarodni simpozij, Šibenik, 04.-07. 5. 2014., S-1  str. 8-12 (a)
 71. Z. Benčić, B. Hanžek: Profesor Miroslav Plohl-osnivač elektrostrojarstva u Hrvatskoj, Zbornik radova EIS 2014-SONT 2014, 28. međunarodni simpozij, Šibenik, 04.-07. 5. 2014., S-1  str. 17-23 (a)
 72. B. Hanžek: Plotnikovljeva zabluda-poticaj internacionalizaciji hrvatske znanosti s Tehničkog fakulteta,  Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 518, Knjiga 16. Tehničke znanosti, Zagreb 2014., str. 17-46 (a)
 73. T. Kren, B. Hanžek: Život i djelo hrvatskog velikana Gjure Pilara (1846.- 1893.), The life and work of the Croatian genius Gjuro Pilar (1846-1893), Prirodoslovlje 14 (1-2), Vinkovci, 10. i 11. listopada 2014., str. 33-68 (a)
 74. T. Kren, B. Hanžek: Krajiški učitelj Franjo Kučera i hrvatski velikan Oton Kučera, The Border teacher Franjo Kučera and the  Croatian genius Oton Kučera, Prirodoslovlje 14 (1-2), Vinkovci, 10. i 11. listopada 2014., str. 87-104 (a)
 75. B. Hanžek, I.Soljačić: Dr. sc. Franjo Brössler (1893.-1953.) znameniti radiokemičar, fizičar i konzultant, DG Jahrbuch, Godišnjak njemačke narodnosne zajednice, Vol. 21, Osijek, 2014., str. 119-129 (a)
 76. B. Hanžek: Život, rad i djelo Stanka Hondla; u knjizi naslova: Stanko Hondl (1873.– 1971.), život i djelo;  u ediciji: Rasprave i građa za povijest znanosti; knj. 14, Zagreb, 2014., str. 9-40 (a)
 77. K. Ilakovac, B. Hanžek: Začeci, dovršenje gradnje i korištenje zgrade za fiziku na Marulićevom trgu 19; u knjizi naslova: Stanko Hondl (1873.– 1971.), život i djelo;  u ediciji: Rasprave i građa za povijest znanosti; knj. 14, Zagreb, 2014., str. 41-59 (a)
 78. Z. Benčić, B. Hanžek: Predavanja prof. Stanka Hondla iz eksperimentalne fizike; u knjizi naslova: Stanko Hondl (1873.– 1971.), život i djelo;  u ediciji: Rasprave i građa za povijest znanosti; knj. 14, Zagreb, 2014., str. 83-116 (a)
 79. B. Hanžek: Bibliografija Stanka Hondla; u knjizi naslova: Stanko Hondl (1873.– 1971.), život i djelo;  u ediciji: Rasprave i građa za povijest znanosti; knj. 14, Zagreb, 2014., str. 193-205 (b)
 80. B. Hanžek: Franjo Dugan st. – gimnazijski profesor matematike i fizike; u knjizi naslova: Franjo Dugan st., Glazbena akustika; Nakladnik: KIKLOS – KRUG KNJIGE d.o.o. , Zagreb, 2014., str. 219-240 (a)
 81. B. Hanžek: Franjo Dugan st. – bibliografija; u knjizi naslova: Franjo Dugan st., Glazbena akustika; Nakladnik: KIKLOS – KRUG KNJIGE d.o.o. , Zagreb, 2014., str. 269-273 (b)
 82. B. Hanžek: Vlade Vicić, Sunčanik ili sunčani sat (recenzija) u knjizi V. Vicića Sunčani sat ili sunčanik, Zagreb, 2014., str. 85 (izašlo 2015. godine). (b)
 83. B. Hanžek, Z. Franić: Vladimir Glumac-život, rad i djelo, Vladimir Glumac-life, work and opus, Zbornik radova desetog simpozija hrvatskog društva za zaštitu od zračenja, Zagreb, 2015., str. 68-73.(a)
 84. B. Hanžek: Vlade Vicić: Sunčani sat ili sunčanik  (prikaz tj. osvrt na knjigu), Čovjek i svemir, br. 4, god LVII, Zagreb, 2015., str. 10-11.(b)
 85. B. Hanžek, D. Horvat: Vrkljanovo istraživanje relativističke kvantne fizike, Vrkljan´s Work in Relativistic Quantum Physics, Prirodoslovlje, 1-2/15, Sarajevo, 23.-24. listopada 2015., str. 101-118. (a)
 86. B. Hanžek, I. Soljačić. M. Jureković: Dr. Rudolf Josip Eckert i promocija sub auspiciis Regis na Sveučilištu u Zagrebu-100 godina poslije, DG Jahrbuch-Godišnjak njemačke narodnosne zajednice, Vol. 22, Osijek 2015., str. 387-408.(a)
 87. Z. Bencic, S. Fajt, B. Hanzek: The first remote recording of gramophone records in continental Europe (Zagreb, 1927), History of High-Tehnologies and their Socio-Cultural Contents Conference (HISTELCOM), 2015 ICOHTEC/IEE International, 18-19 Aug. 2015, Pg. 1-13.(a)
 88. B. Hanžek: Zvonimir Jakobović: Leksikon novčanih jedinica (prikaz novoobjavljene knjige), Numizmatičke vijesti, br. 68, god. 57., Zagreb, 2015., str. 243-244. (izašlo 2016. godine) (b)
 89. B. Hanžek, I. Soljačić: Akademik Vilko Niče (1902.-1987.) (kroz povezanost deskriptivne geometrije s tehnikom i mjeriteljstvom), DG Jahrbuch-Godišnjak njemačke narodnosne zajednice, Vol. 23, Osijek 2016., str. 39–52. (a)
 90. B. Hanžek, T. Kren: Svijet ideja profesora matematike Marka Mikšića i njegovo djelovanje u korist hrvatskoga napretka, The  world of thoughts of mathematics professor Marko Mikšić and his work in behalf of Croatian progress, Prirodoslovlje, 1–2/16, Karlovac, 21. listopada 2016., str. 55-88. (a)
 91. B. Hanžek: Akademijin zbornik o Ivanu Supeku uz 100. obljetnicu njegova rođenja, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Zagreb, 42/2 (84) (2016) str. 491-498, (izašlo 2017.).(b)
 92. G. Branica, Z. Franić i B. Hanžek: Povijesni pregled radioekoloških istraživanja na području Republike Hrvatske, Zbornik radova jedanaestog simpozija hrvatskog društva za zaštitu od zračenja, Zagreb, 2017., str. 301–306. (a)
 93. B. Hanžek: Što je povijest, a što filozofija tehnike? u knjizi naslova: Povijest i filozofija tehnike, radovi EDZ sekcije 2017. godine, Nakladnik: KIKLOS_KRUG KNJIGE d.o.o. , Zagreb, 2017., str. 1–11. (a)
 94. T. Kren, B. Hanžek: Meteorit Hrašćina (Hraschina) i njegova važnost u znanosti, Meteorite Hrascina (Hraschina) and its importance in science, Prirodoslovlje, 1–2/17, Zabok, 20. i 21. listopada 2017., str. 85-128. (a)
 95. Z. Benčić, B. Hanžek: Josip Lončar-student profesora Vinka Dvořáka, Stanka Hondla i Ladislava Stjepaneka,  u knjizi naslova: Povijest i filozofija tehnike, radovi EDZ sekcije 2012. – 2016. godine, Nakladnik: KIKLOS–KRUG KNJIGE d.o.o. , Zagreb, 2017., str. 22–36. (a)
 96. B. Hanžek, Z. Benčić: Akademik Josip Lončar-novi bibliografski prinosi, u knjizi naslova: Povijest i filozofija tehnike, radovi EDZ sekcije 2012. – 2016. godine, Nakladnik: KIKLOS–KRUG KNJIGE d.o.o. , Zagreb, 2017., str. 37–51. (a)
 97. B. Hanžek, Z. Benčić: Profesor Josip Boncelj–rad na području mjeriteljstva i normizacije, u knjizi naslova: Povijest i filozofija tehnike, radovi EDZ sekcije 2012. – 2016. godine, Nakladnik: KIKLOS–KRUG KNJIGE d.o.o. , Zagreb, 2017., str. 210–224. (a)
 98. Z. Benčić, B. Hanžek: Prvo snimanje gramofonskih ploča putem telefonskih linija u kontinentalnoj Europi (Zagreb,1927.), , u knjizi naslova: Povijest i filozofija tehnike, radovi EDZ sekcije 2012. – 2016. godine, Nakladnik: KIKLOS–KRUG KNJIGE d.o.o. , Zagreb, 2017., str. 275–291. (a)
 99. K. Ilakovac, B. Hanžek: Maksimilijan Konrad (1924. – 1980.), svjetski poznat elektroničar, DG Jahrbuch-Godišnjak njemačke narodnosne zajednice, Vol. 24, Osijek 2017., str. 231-241.(a)
 100. B. Hanžek, I. Soljačić: Korisno društveno djelovanje Mattes ing. Hermana (Osijek, 17. lipnja 1909. – Zagreb, 2. veljače 1976), DG Jahrbuch-Godišnjak njemačke narodnosne zajednice, Vol. 24, Osijek 2017., str. 427-432.(a)
 101. B. Hanžek: Znano i neznano u životu Vladimira Varićaka; u knjizi naslova: Vladimir Varićak (1865.- 1942.), u hrvatskoj i svjetskoj znanosti; u ediciji: Rasprave i građa za povijest znanosti; knj. 18, Zagreb, 2018., str. 15-65 (a)
 102. B. Hanžek, M. Farkaš: Korespodencija između Alberta Einsteina i Vladimira Varićaka; u knjizi naslova: Vladimir Varićak (1865.- 1942.), u hrvatskoj i svjetskoj znanosti; u ediciji: Rasprave i građa za povijest znanosti; knj. 18, Zagreb, 2018., str. 199-224 (a)
 103. B. Hanžek: Popis radova akademika Vladimira Varićaka; u knjizi naslova: Vladimir Varićak (1865.- 1942.), u hrvatskoj i svjetskoj znanosti; u ediciji: Rasprave i građa za povijest znanosti; knj. 18, Zagreb, 2018., str. 225-236 (b)
 104. T. Kren i B. Hanžek: Astronomy inthelightof science andreligion: consideration of controversv in Christianitv, u: Science and Religion-2,000 Years of Cooperation and Controversies (ed. Frank Chervenak and Asim Kurjak), Javypee Brothers (New Delhi -London – Panama), 2017., 95-140. (a)
 105. B. Hanžek, S. Popović: Bernardo Brixy, the first Laue´s follover in Croatia, Zeitschrift für Kristallographie-Cristalline Material (elektroničko izdanje: 21. ožujka 2018. – objavljen rad, Volume: 233, Issue: 8, Pages: 587–590, Published: AUG 2018), rad u Web of science Core Collection. (a)
 106. Z. Benčić, B. Hanžek: Vladimir Benčić – školovanje i službovanje na Senjskoj gimnaziji, Vladimir Benčić – Education and Service at the Senj High School, Prirodoslovlje, 1–2/18, Senj, 19. i 20. listopada 2018., str. 3-30. (a)
 107. K. Sanković, B. Hanžek: Dragutin Mayer, eksperimentalni fizičar i dobrohotni promicatelj vedrine svakodnevnice, DG Jahrbuch-Godišnjak njemačke narodnosne zajednice, Vol. 24, Osijek, 2018., str. 193-209. (a)
 108. B. Hanžek: „Davorin Bazjanac-Prigodom 75 obljetnice stjecanja doktorata tehničkih znanosti  (1943.-2018.)“,  Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  536, Knjiga 19. Tehničke znanosti, Zagreb 2018., str. 81-97 (tiskano 2019.).  (a)
 109. B. Hanžek: Povezivanje tehnike i prirodoslovlja, Zbornik radova sa 7. simpozija iz povijesti ifilozofije tehnike 2018., KIKLOS-KRUG KNJIGE, Zagreb, 2018. , str. 61-88 (tiskano 2019.). (a)
 110. B. Hanžek , D. Horvat: Branko Eman, istaknuti  nuklearni  fizičar i znameniti pedagog, DG Jahrbuch-Godišnjak njemačke narodnosne zajednice, Vol. 26, Osijek, 2019., str. 541-558. (a)
 111. B. Hanžek: Rani razvoj tehnike, monografija: Sveučilište u Zagrebu-350 godina, Zagreb, 2019., str. 377-381 (dostavljeno 2020.). (a)
 112. I. Vuković, A. Valent, B. Hanžek, Ž. Hanjš: Visokoškolski  udžbenici  matematike Marije Kiseljaka, 8. simpozij  iz povijesti i filozofije tehnike 2019., Zagreb, 2019., str. 357-381, (tiskano 2020.). (a)
 113. B. Hanžek: Osnivanje zbirke električnih i optičkih sprava u Hrvatskoj, 8. simpozij  iz povijesti i filozofije tehnike 2019., Zagreb, 2019., str. 1135-1147, (tiskano 2020.). (a)
 114. B. Hanžek, T. Kren, Z. Franić: Znameniti prosvjetni djelatnici Franjo i Oton Kučera, Monografija Zrinska gora, regionalni park, Zagreb, 2020., str. 355-372, poglavlje u knjizi (a)

Knjige:

 1. Goran Ivanišević, Branko Hanžek: Slavko Rozgaj, Hrvatsko društvo za balneoklimatologiju i prirodne ljekovite činitelje HLZ-a, Zagreb, 2009, 210 stranica
 2. Branko Hanžek, Zvonko Benčić: Vatroslav Lopašić, klasik hrvatske fizike, Kiklos, Zagreb, 2011, 417 stranica  i CD prilog
 3. Tatjana Kren, Branko Hanžek: Oton Kučera, Gimnazija Matije Antuna Reljkovića, Vinkovci, 2013, 319 stranica
 4. Branko Hanžek: Spomen knjiga dr. Gustavu Šindleru prigodom 100. obljetnice rođenja, Ekološki glasnik d.o.o., Donja Lomnica, Zagreb, prosinac 2013, 144 stranice
 5. B. Hanžek, J. Dravec Braun, Ž. Milin Šipuš: David Segen (1859. ̶  1927.), znano i neznano o prvom doktoru znanosti iz matematike na Sveučilištu u Zagrebu, Zagreb, Kiklos-krug knjige, 2020., 111 stranica