Fatović-Ferenčić Stella, prof. dr. sc.

Academy employees
Fatović-Ferenčić Stella, prof. dr. sc.

Datum rođenja:

  • 23.01.1960

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • Odsjek za povijest medicinskih znanosti Zavoda za povijest i filozofiju znanosti, Gundulićeva 24, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • +385 01 4825 412

E-mail adrese:

Fatović-Ferenčić Stella, prof. dr. sc.

Academy employees

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • upraviteljica – Odsjek za povijest medicinskih znanosti Zavoda za povijest i filozofiju znanosti HAZU (2005. – …)
  • znanstvena savjetnica u trajnom zvanju – Odsjek za povijest medicinskih znanosti Zavoda za povijest i filozofiju znanosti HAZU (2008. – …)

Funkcije u Akademiji:

  • upraviteljica – Odsjek za povijest medicinskih znanosti (2005. – …)
  • zamjenica voditelja – Hrvatski muzej medicine i farmacije (22.09.2016. – …)
  • upraviteljica – Zavod za povijest i filozofiju znanosti u Zagrebu (10.03.2020. – …)

Životopis

Stella Fatović-Ferenčić rođena je 23. 1. 1960. u Zagrebu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila je 1984. godine, a liječnički staž je odradila u Zavodu za zaštitu zdravlja grada Zagreba. Od prosinca 1985. zaposlena je u Odsjeku za povijest medicinskih znanosti Zavoda za povijest i filozofiju znanosti HAZU. Poslijediplomski studij Epidemiologija i javno zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Zagrebu završila je 1987., a magistarski rad pod nazivom Epidemiologija najčešćih infektivnih bolesti na području grada Zagreba 1850-1950 obranila je 1989. godine. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu godine 1996. obranila je i doktorsku tezu pod nazivom Faktori promjene nasilne smrti 1934.-1993.

U zvanje asistentice u HAZU izabrana je 1989., u zvanje više asistentice 1998., znanstvene suradnice 2000., više znanstvene suradnice 2004., znanstvene savjetnice 2008., te znanstvene savjetnice u trajnom zvanju 2012. godine. Od 1986. radi kao asistent-suradnik u nastavi na kolegiju Povijest medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1990. izabrana u zvanje znanstvene asistentice u dopunskom radu te 2000. u zvanje naslovne docentice. Godine 2005. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku. Od 2005. upraviteljica je Odsjeka za povijest medicinskih znanosti HAZU. Nakon što je imenovana upraviteljicom Odsjeka revitalizirala je izlaženje Akademijinog nakladničkog niza Rasprave i građa za povijest znanosti. U razdoblju od 2007. do danas izašlo je sedam knjiga (Klio u medicinskoj praksi. Radovi posvećeni Mirku Draženu Grmeku dopisnom članu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2007);   Karlobaške ljekaruše (2009); Knjiga od likarije Faksimil i obrada dviju ljekaruša pisanih hrvatskom ćirilicom. (2010);  Mjesta dodira: fizika i medicina kroz život i djelo prof.dr.sc. Bože Metzgera (2011) ;  Ludnica i lučbarnica. Razvoj laboratorija u psihijatrijskoj bolnici (2012); Dva života Anice Jušić Razvoj neurologije i hospicijskog pokreta u Hrvatskoj tijekom druge polovine 20. stoljeća (2014); Narodna medicina izvori i istraživanja (2017) koje je uredila sa tajnikom Razreda za medicinske znanosti HAZU akademikom Markom Pećinom, a u pripremi su još dvije  knjige.

Stella Fatović-Ferenčić je Idejna  začetnica osnivanja Hrvatskoga muzeja medicine i farmacije HAZU. Uprava HAZU je 2006. ovu ideju podržala te su tom prigodom za Muzej dodijeljene i prostorije u prizemlju Gundulićeve 24. Rješenjem Ministarstva kulture RH 2014. Muzej je osnovan, tijekom 2015. zaposlena je kustosica Muzeja i njegova upraviteljica Silvija Brkić-Midžić. Za voditelja Muzeja je imenovan akademik Marko Pećina, a 2016. Stella Fatović-Ferenčić imenovana je zamjenicom voditelja novoosnovanog Muzeja. Od samih početaka razvoja ovog projekta Stella Fatović-Ferenčić aktivno sudjeluje u razvoju svih muzejskih projekata. Uz navedeno autorica je i suatorica brojnih publikacija u zemlji i inozemstvu.

Stručno se usavršavala u Conservatorio di Storia Medica Giuliana u Trstu, Italija (1990.), Institut für Geschichte der Medicin u Beču, Austrija (1999.) te u Wellcome Trust for the History of Medicine u Londonu, Engleska (2000.). Bila je voditeljica više domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Godine 1999. dobila je Samuel J. Zakon Award koji dodjeljuje American Academy of Dermatology za najbolji rad iz područja povijesti dermatovenerologije. Članica je New York Academy of Medicine, International Academy for the History of Pharmacy, Austrian Society of Dermatovenerology i Hrvatskog društva za povijest medicine Hrvatskoga liječničkog zbora.


Bibliografija

Stella Fatović-Ferenčić – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI