Bošković-Stulli Maja, F.C.A.

Deceased Members VI. Department of Literature
Bošković-Stulli Maja

Datum rođenja:

 • 09.11.1922

Mjesto rođenja:

 • Osijek

Datum smrti:

 • 14.08.2012

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Bošković-Stulli Maja, F.C.A.

Deceased Members VI. Department of Literature

Akademske titule:

 • akademkinja (18.05.2000. – 14.08.2012)
 • doktor znanosti (1961. – 14.08.2012)

Institucije:

 • znanstvena savjetnica u miru – Institut za etnologiju i folkloristiku (Zagreb)

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Odsjek za etnologiju (26.11.2007. – 24.09.2008.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za književnost (18.05.2000. – 14.08.2012)
 • član suradnik – Razred za književnost (31.03.1980. – 18.05.2000.)

 

Rodila se 1922. u Osijeku. Osnovnu i srednju školu pohađala je u Zagrebu. Završila je Filozofski fakultet (slavistiku). Doktorat znanosti stekla je 1961. Prvo zaposlenje u Jadranskom institutu današnje HAZU, a od god. 1952. do umirovljenja god. 1979. djeluje u Institutu za narodnu umjetnost (današnji Institut za etnologiju i folkloristiku) u Zagrebu, najprije kao asistent, na kraju kao znanstveni savjetnik. Od god. 1963. do 1973. bila je ravnateljica Instituta.

Članica je nekoliko hrvatskih i inozemnih znanstvenih i stručnih društava (Hrvatsko etnološko društvo, Matica hrvatska, International Society for Folk Narrative Research, počasno članstvo međunarodne znanstvene udruge “Folklore Fellows” pri Finskoj akademiji znanosti te Etnografskoga društva pri bivšoj Čehoslovačkoj akademiji). Član suradnik JAZU (danas HAZU) bila je od godine 1980., a god. 2000. izabrana je za redovitoga člana HAZU.

Primila je ove nagrade za znanstveni rad: hrvatsku republičku godišnju nagradu (1975.) te za životno djelo (1990.), Herderovu nagradu (Beč, 1991.), “G. Pitre – S. Salomone-Marino” (Palermo, 1992.), nagradu “Antun Barac” Slavističkoga komiteta Hrvatskoga Filološkog društva (1999.).

Bibliografija radova za godine 1959.-1993. objavljena je u Narodnoj umjetnosti 30, 1993., str. 391-413. (u broju posvećenom M. B.-S.), a za godine 1959.-1999. u knjižici: Dobitnici nagrade “Antun Barac”, knj. 2, M. B.-S., izd. Slavistički komitet Hrvatskoga Filološkog društva 1999., str. 15-46.

Važnije knjige:

 • Istarske narodne priče, Zagreb 1959;
 • Narodne pripovijetke (“Pet stoljeća hrvatske književnosti”), Zagreb 1963;
 • Narodne epske pjesme, knj. 2 (“Pet stoljeća hrvatske književnosti”), Zagreb 1964;
 • Narodna predaja o vladarevoj tajni, Zagreb 1967; Kroatische Volksmärchen (“Die Märchen der Weltliteratur”), Düsseldorf – Köln 1975, 21993;
 • Usmena književnost (“Povijest hrvatske književnosti” 1, str. 7-353), Zagreb 1978;
 • Usmena književnost nekad i danas, Beograd 1983;
 • Usmeno pjesništvo u obzorju književnosti, Zagreb 1984;
 • Zakopano zlato. Hrvatske usmene pripovijetke, predaje i legende iz Istre, Pula – Rijeka 1986;
 • U kralja od Norina. Priče, pjesme, zagonetke i poslovice s Neretve, Metković – Opuzen 1987;
 • Pjesme, priče, fantastika, Zagreb 1991;
 • Žito posred mora. Usmene priče iz Dalmacije, Split 1993;
 • Priče i pričanje: stoljeća usmene hrvatske proze, Zagreb 1997;
 • Usmene pripovijetke i predaje (“Stoljeća hrvatske književnosti”), Zagreb 1997;
 • O usmenoj tradiciji i o životu, Zagreb 1999.

Sudjelovala je na mnogim domaćim i svjetskim znanstvenim konferencijama i kongresima, većinom s referatom.

Predavala je na Interuniverzitetskom studiju u Dubrovniku. Bila je voditeljica ili članica komisije za oko 7-8 magistarskih i doktorskih teza.

Bila je višegodišnja glavna urednica, a potom članica uredništva godišnjaka Narodna umjetnost. Članica je uredništva međunarodnoga časopisa Fabula.

Odlikovana od predsjednika RH Ive Josipovića Redom Danice hrvatske s likom Rudjera Boškovića (28. lipnja 2012.)