Begović Miroslav, F.C.A.

Deceased Members VII. Department of Fine Arts
Begović Miroslav

Datum smrti:

  • 30.08.2004

Begović Miroslav, F.C.A.

Deceased Members VII. Department of Fine Arts

Akademske titule:

  • doktor znanosti
  • akademik

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

  • potpredsjednik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.1998. – 31.12.2003.)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za likovne umjetnosti (17.06.1990. – 30.08.2004)
  • izvanredni član – Razred za likovne umjetnosti (19.05.1988. – 17.06.1990.)

 Spomenica Miroslav Begović : 1925.-2004. / uredio Andrija Mutnjaković

Miroslav Begović rođen je 1925. u Osijeku, srednju školu završio je 1944. u Zagrebu. Diplomirao je 1952. na Arhitektonskom odsjeku Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Habilitirao je 1964. na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu  radom “Umjetna rasvjeta i boja u radnim prostorima industrije”. Doktorirao je 1980. na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu disertacijom “Razvoj i perspektiva arhitekture muzeja umjetnosti”. Izabran je 1952. za asistenta u Zavodu za arhitekturu i urbanizam Instituta za likovne umjetnosti JAZU gdje radi do 1964. Docentom postaje 1964., a za izvanrednog profesora izabran je 1970. Redovitim profesorom postaje 1980. Bavio se turističkom izgradnjom, arhitekturom muzeja i galerija, radnim prostorima, arhitektonskim intervencijama u povijesnim sredinama, kao i interijerom te problemom umjetne rasvjete i boje u arhitekturi. Sudjelovao je na mnogim međunarodnim kongresima i simpozijima: Berlin (1957.), Budimpešta (1964.), Montreux (1966.), Beč (1972.), Washington (1979.). Studijski je boravio u Italiji 1956. i Francuskoj 1972. Voditelj je znanstvenog projekta “Analize i smjernice arhitektonsko-prostornih koncepcija u turizmu na tlu Hrvatske”. Glavni i odgovorni je urednik časopisa “Čovjek i prostor”  (1962.-76.) te predsjednik Društva arhitekata Zagreba 1967., bio je voditelj je Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU od 1997.

Katedra za arhitektonsko projektiranje – Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagreb

Nositelj kolegija: Industrijsko graditeljstvo /Arhitektura industrijskih zgrada / Zgrade za rad, proizvodnju i trgovinu / Zgrade za rad i trgovinu (1964.-95.),
Interieur (1967.-95.),
Arhitektura muzeja i izložbenih prostora (1986.-95.),
Arhitektonsko projektiranje VIII. (1966.-95.),
Apsolventski rad/Završni rad/Integralni rad (1966.-95.),
Voditelj diplomskih radova (1967.-95.),
Voditelj magistarske i doktorske teze.

Nositelj kolegija na poslijediplomskim studijima:

Arhitektura u turizmu i slobodnom vremenu (Arhitektonski fakultet) – Arhitektura za turizam i slobodno vrijeme (1981.-92.),
Istraživački projekt (1981.-92.);
Bibliotekarstvo, dokumentacija i informacijske znanosti (Filozofski fakultet) – Arhitektura i oprema zgrada za biblioteke, dokumentacijske i informativne službe (od 1974.- 80.).

Voditelj poslijediplomskog studija Arhitektura u turizmu i slobodnom vremenu (1980.-92.):

Prodekan Arhitektonskog fakulteta (1972.-74.);
Predstojnik Katedre za arhitektonsko projektiranje (1972.-76.)