Milanja Cvjetko

Članovi suradnici VI. Razred za književnost
Milanja Cvjetko

Datum rođenja:

  • 1943

Mjesto rođenja:

  • Zaglav (Dugi otok)

Milanja Cvjetko

Članovi suradnici VI. Razred za književnost

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za književnost (12.05.2016. – …)

 

Životopis

 

Cvjetko MILANJA rođen je 1943. u Zaglavu (Dugi otok). Diplomirao je grupe Jugoslavenski jezici i književnosti te Talijanski jezik i književnost. Doktorsku disertaciju o Janku Poliću Kamovu obranio je 1978. U razdoblju 1976. – 2008. godine radi na zagrebačkom Filozofskom fakultetu; od 1997. kao redoviti profesor. Bio je predsjednik III. hrvatskog međunarodnog slavističkog kongresa u Zadru (2002.). Za svoj znanstveni doprinos primio je Nagradu HAZU za 2001. godinu i Godišnju nagradu za znanost 2002. Odlikovan je Redom Danice hrvatske 2003. godine. Područje Milanjina znanstvenog interesa podjednako je književnopovijesna i književnoteorijska problematika. Od važnijih priloga hrvatskoj književnoj historiografiji treba istaknuti studiju o Tadijanovićevu pjesništvu, monografije o Jakši Čedomilu i Janku Leskovaru kao i studiju o najnovijoj hrvatskoj prozi, a osobito Pjesništvo hrvatskog ekspresionizma. Najvažnije Milanjino djelo svakako je kapitalna sinteza suvremene hrvatske poezije u četiri sveska (Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000., I-IV, 2000. – 2012.). Bogata i raznovrsna bibliografija prof. dr. Cvjetka Milanje potvrđuje da je riječ o vrijednom i afirmiranom stručnjaku na području hrvatske književne historiografije i teorije književnosti.

 

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  IZBORNA SKUPŠTINA – 12. svibnja 2016.


 

Milanja, Cvjetko, hrvatski književni povjesničar i teoretičar (Zaglav, Dugi otok, 7. IX. 1943.). Studij jugoslavistike i talijanistike završio 1970. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je 1978. i doktorirao radom o romanu Isušena kaljuža J. Polića Kamova; bio je redoviti profesor novije hrvatske književnosti na Odsjeku za kroatistiku toga fakulteta do umirovljenja 2008. Zanima se temama iz teorije književnosti (Alkemija teksta, 1977.; Užas jezične moći, 1985.) i povijesti hrvatske književnosti, osobito pjesništvom (Struktura i vizija Tadijanovićeve poezije, 1976; Doba razlika, 1991.). Autor je monografija o J. Čedomilu (1986.) i J. Leskovaru (1987.), a u knjizi Hrvatski roman 1945–1990. (1996) predložio je tipologiju hrvatskoga poslijeratnoga romana. Priredio je zbornik Autor, pripovjedač, lik (1999). Najznačajnija su mu djela Pjesništvo hrvatskog ekspresionizma (2000.), popraćeno istoimenom antologijom (2002.), i višesveščana povijest suvremenoga hrvatskog pjesništva Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000. (2000.–03.), u kojoj su obrađeni pjesnici krugovaškoga, razlogaškoga i pitanjaškoga naraštaja. U knjizi Hrvatsko pjesništvo 1900–1950. (2008.) prikazuje novosimbolističku liriku te katoličko i dijalektalno pjesništvo.

Iz: Milanja, Cvjetko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020.

 


 

Bibliografija

 

Pregled radova pod znanstveniku u bazi CROSBI

Autor u Matici hrvatskoj