Izložba: Napoleonova cesta u Dalmaciji

U četvrtak, 5. listopada 2023. otvara se izložba  Napoleonova cesta u Dalmaciji – doprinos francuske uprave u razvoju cestogradnje u Dalmaciji početkom 19. stoljeća u organizaciji Državnog arhiva u Zadru i Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu. Izložba je otvorena za posjet do 3. studenoga 2023. u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad HAZU-a u Splitu (palača Milesi).