Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Knjižnica i arhiv

U Odsjeku djeluje i specijalna znanstvena knjižnica u funkciji muzikološkog istraživanja Odsjeka i matične institucije HAZU, muzikološke i šire javnosti. Djeluje od 1980. kad je osnovan tadašnji Zavod za muzikološka istraživanja. Riječ je o bogatoj knjižnici čiji fond sadrži oko 10000 svezaka knjiga i časopisa, kao i muzikalije, rukopisne ostavštine, zvučne dokumente, foto i mikrofilmsku zbirku. Temelj knjižnice je donacija akademika Josipa Andreisa, a s vremenom su joj pridružene druge ostavštine (Ladislav Šaban, Branka Antić) i donacije (Koraljka Kos, Ivan Supičić, Stanislav Tuksar), te kupnjom i razmjenom nabavljene knjige i časopisi.

Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 13 sati.

Katalog knjižnice dostupan je na web adresi http://katalog.hazu.hr/web/start01JZ.htm.

Knjižnica Odsjeka – S.Z. I.- sustav znanstvenih informacija


Arhiv Odsjeka zasebna je zbirka rukopisne građe, tiskanih rariteta te izvorne dokumentacije različite provenijencije. Jezgru zbirke čini zbirka tekstova, bibliografske dokumentacije i mikrofilmova glazbenoga pisca Mile Asića, zatim rukopisni dio ostavštine Ladislava Šabana (studije, spisi, bilješke, korespondencija, dokumentacijska građa te zbirka fotografija hrvatskih orgulja), kao i autografi muzikalija iz depozita VIII. razreda (skladbe A. Radeglie, I. Zajca i dr.).

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice