Šipuš Berislav

Članovi suradnici VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

Datum rođenja:

 • 14.05.1958

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Šipuš Berislav

Članovi suradnici VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

Akademske titule:

 • profesor

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik – Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (10.05.2012. – …)

 

Životopis

 

Berislav ŠIPUŠ, skladatelj i dirigent, rođen u Zagrebu 14. svibnja 1958., usporedno sa studijem povijesti umjetnosti na zagrebačkom Filozofskom fakultetu studirao je i diplomirao kompoziciju (1987.) na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu prof. Stanka Horvata.

Šipušev opus obuhvaća najrazličitije instrumentalne te vokalnoinstrumentalne sastave i žanrove, što je uočljivo već i uvidomu nagrađena djela. Tako, još za vrijeme studenskog naukovanja, na 15. Međunarodnom natjecanju Muzičke omladine održanom 1985. u Beogradu osvaja Prvu i Treću nagradu za skladbe Adieu za mješoviti zbor i Mobile za gudače. Njima slijede – Nagrada MBZ-a za skladbu Spatial za orkestar (1987.), Nagrada HGZ-a za skladbu Deseo za mješoviti zbor i orkestar (1988.), Vjesnikova nagrada Josip Stolcer Slavenski za skladbu Rahbodea za glasovir i orkestar (l995.), Nagrada Boris Papandopulo HDS-a za skladbu …e sarai sola sul lago za orkestar (2002.) i za balet Proces (2009.) te Godišnja nagrada Vladimir Nazor za balet Proces (2009.).

Mnogostruka involviranost u sve pore domaćeg glazbenog života, od pedagoške djelatnosti na Muzičkoj akademiji u Zagrebu preko vođenja Ansambla Cantus, čime i hvalevrijedne promidžbe hrvatskoga glazbenog stvaralaštva diljem svijeta, do, povrh svega, bogata skladateljskog opusa navode nas da jednodušno predložimo izbor prof. Berislava Šipuša za člana suradnika Razreda za glazbenu umjetnost i muzikologiju.

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti IZBORNA SKUPŠTINA – 10. svibnja 2012.

 


Usporedo sa studijem povijesti umjetnosti na zagrebačkom Filozofskom fakultetu studirao je i diplomirao kompoziciju (1987.) na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu prof. Stanka Horvata. U kompoziciji se usavršavao kod Gilberta Bosca u Udinama (1986.) te François–Bernarda Machea i Iannisa Xenakisa u Parizu (1987.).

Dirigiranje je usavršavao kod Vladimira Kranjčevića, Željka Brkanovića, Krešimira Šipuša i Milana Horvata

Od 1979.–1982. stalni je pijanist–korepetitor Baleta HNK u Zagrebu, od 1987.–1989. nastavnik teorije glazbe na Glazbenom učilištu Elly Bašić u Zagrebu, od 1988.–1989. je pijanist–korepetitor u Bermuda Civic Ballet, a 1989. producent u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. 1989. započinje suradnju s Teatro alla Scala u Milanu, gdje je pijanist–korepetitor u Baletu (1989.– 1999.), dirigent orkestra u produkcijama Baleta (1997.–1999.), pijanist–korepetitor i asistent dirigentima u Operi (1999.–2001.). Istodobno je aktivan i u Zagrebu, osobito na Muzičkoj akademiji, gdje je predavač teorijskih predmeta (1988.–1989.), od 2008. docent, od 2005. izvanredni, a od 2009. redovni profesor na Odsjeku za kompoziciju i glazbenu teoriju. Također je producent Muzičkog biennala Zagreb (1987. i 1989.) i umjetnički direktor (od 1997. do 2011.).

Od 2001. do 2005. bio je ravnatelj Zagrebačke filharmonije i umjetnički voditelj ansambla Cantus. Od 2012. godine počasni je umjetnički voditelj tog ansambla. Od godine 2007. voditelj je i prvi dirigent Hrvatskog komornog orkestra. Bio je umjetnički direktor Osorskih glazbenih večeri (od 2009. do 2011.) te predsjednik–volonter Hrvatske glazbene mladeži. Od prosinca 2011. zamjenik je ministrice kulture Republike Hrvatske, od travnja 2015. ministar.

Član je Hrvatskog društva skladatelja, a od svibnja 2012. i član suradnik Razreda za glazbenu umjetnost i muzikologiju HAZU.

Nagrade: Rektorova nagrada Sveučilšta u Zagrebu (1985.); Prva nagrada na 15. Međunarodnom natjecanju Muzičke omladine (Beograd, 1985.); Nagrada Sedam sekretara SKOJ–a (1985.); Nagrada Muzičkog biennala Zagreb (1987.); Nagrada Hrvatskoga glazbenog zavoda (1988.); Vjesnikova nagrada Josip Štolcer Slavenski (1995.); Nagrada Boris Papandopulo Hrvatskog društva skladatelja (2002.); Odličje Reda Viteza umjetnosti i književnosti Ministarstva kulture Republike Francuske (2004.); Odličje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića (2009.); Nagrada Vladimir Nazor za balet Proces (2009.); Nagrada Boris Papandopulo Hrvatskog društva skladatelja (2009.); Nagrada HAZU (2011.); Odličje Predsjednika Republike Italije, Red Zvijezde Italije i naslov Commendatore (2014.)

Iz: web stranica Hrvatskoga društva skladatelja

 

 


 

Bibliografija

DJELA.

 1. Orkestralna: simfonijski orkestar: Spatial, 1986
 2.  L’Ascensione di San Giuliano alle stelle, 1997
 3. .. .e sarai sola sul lago…, 2002
 4.  — gudački orkestar: Ciaconna, 1984
 5.  Mobil, 1984
 6.  In the morning You always come back, adagio, 1997
 7.  Drugi zagrebački koncert — Ein neues Agramer KoncePt, 2010. — tamburaški orkestar: Balada za usamljene, 2010. –Koncertantna: Crveni makovi, varijacije za glasovir, gudački kvartet i simfonijski orkestar, 1985
 8.  Play, za glasovir i gudače, 1987
 9.  Rahbodea, il primo canto dal »Libro delle Lacrime«, za glasovir i orkestar, 1995
 10.  Tu… mar de mi alma, za glasovir i gudače, 2003
 11.  Goan Concerto, za timpanista i gudače, 2008
 12.  Ama, koncert za 4 gitare i gudače, 2009
 13.  Ad Te…, concertino za violončelo i gudače, 2010
 14.  In the proximity of the Planet Coral, koncert za udaraljke i orkestar, 2011
 15.  Un viaggio verso le luci di Amaarath, La stella del ritorno…, koncert za dva klavira, udaraljke i komorni sastav, 2011. — Komorna: Dijalozi za violu i violončelo, 1983
 16.  Pas de trois, za puhački trio, 1985
 17.  Gonars trio, za klavirski trio, 1991
 18.  Dick Tracy and the Mistery of Pretty Piet, za basklarinet, tam–tam i zvončiće, 1991
 19.  Dick Tracy and very short and very strange Story of Glaxo blue, za klavir četveroručno, 1997
 20.  Und ich flöge, za dva kontrabasa, 1999
 21.  Uspavanka za Sanróa, pticu ljubavi, za dvije gitare, 1999
 22.  Sami, za violončelo i glasovir, 1999
 23.  Iz knjige zaboravljenih riječi za gudački kvartet, 2001
 24.  Dies Irae za brass kvintet, 2002
 25.  Im Garten deiner Liebe, za kvartet saksofona, 2002
 26.  Tan Hetti za 10 instrumenata, 2002
 27.  Tin Hatti za komorni ansambl, 2003
 28. Un jardin sous la pluie avec un compositeur sans parapluie, za komorni ansambl i solista, 2003
 29.  Fantazija za violinu i glasovir, 2004
 30.  And then… turn to the mountain, za flautu i gitaru, 2005
 31.  Anarkokor, za veliku grupu udaraljlki, 2008. — Za solo instrument: Muzika za klarinet, 1985
 32.  Arc za violu, 1986
 33.  Manie za piccolo klarinet, 1987
 34.  Le sense, za altsaksofon, 1989
 35.  Dick Tracy and the Story of the Sad Young Man, za flautu, 2005
 36.  — klavirska: Pet stavaka, 1982
 37.  Varijacije, 1982
 38.  Un pezzo giocoso, 1986.(druga verzija 1989.); Dvije etide, 2002
 39.  Les nuits, preludiji, 1989.–1997
 40.  Ricercare, 2000
 41.  Napušteni uzdah, 2001. — Vokalno–instrumentalna i vokalna: San, za mezzosopran i instrumentalni ansambl (B. Miljković, V. Popa), 1985
 42.  Deseo, za mješoviti zbor, orgulje i orkestar, 1987
 43.  Neka teče vrijeme… glazbeno prikazanje–oratorij za recitatore, bas, mješoviti zbor i instrumentalni ansambl (I. G. Kovačić), 1988
 44.  UUKU… Canti di passione dai colli Euganei, za sopran, zbor i orkestar, 1988.–1991
 45.  Na usnama…, život i ti, tri ljubavne molitve za sopran i puhački orkestar (C. Pavese), 1998
 46.  Plač osorski, za soliste, zbor i komorni orkestar, 2009. — zborska: Jezero na Zelengori, za ženski zbor, 1982
 47.  Adieu, za mješoviti zbor, 1985
 48.  Souvenir, za mješoviti zbor, 1993
 49.  De Mortem, De Vitam, 2002.. — Scenska: Amori somersi, balet, 1993.
 50. Proces, balet, 2009.— Filmska glazba: Varijacije na temu »Crveni makovi«, 1985.