Matanović Julijana

Članovi suradnici VI. Razred za književnost
Matanović Julijana

Datum rođenja:

  • 06.04.1959

Mjesto rođenja:

  • Gradačac BiH

Adrese:

  • Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

E-mail adrese:

Matanović Julijana

Članovi suradnici VI. Razred za književnost

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • izvanredna profesorica – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku, Katedra za noviju hrvatsku književnost

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za književnost (15.05.2014. – …)

Životopis

Julijana Matanović rođena je 6. travnja 1959. u Gradačcu (Republika Bosna i Hercegovina). Od svibnja 1962. živi u Hrvatskoj. Osnovnu školu završila je u Đurđenovcu, gimnaziju u Našicama, a studij jugoslavenskih jezika i književnosti na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Poslijediplomski studij završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je  u lipnju 1989. godine, uz stručno vodstvo prof. dr. Zorana Kravara, magistrirala na temi Primarna i sekundarna generička obilježja u Đurđevićevim „Uzdasima Mandalijene pokornice“. Doktorirala je 1998. godine s temom Hrvatski povijesni roman XX. stoljeća. Od 1. rujna 1993. zaposlenica je Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1993. je izabrana za asistenta na Katedri za noviju hrvatsku književnost. U zvanje docenta promaknuta je 1999., a u znanstveno zvanje izvanrednog profesora 2007. U svibnju 2013. reizabrana je u isto zvanje. Stručne i znanstvene radove počela je objavljivati 1982. Autorica je desetak proznih i znanstvenih knjiga. Proza joj je prevođena na slovenski, njemački, mađarski, slovački, češki, ukrajinski, nizozemski, makedonski i bugarski.


Bibliografija

Julijana Matanović – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI