Markotić Alemka

Članovi suradnici IV. Razred za medicinske znanosti
Markotić Alemka

Datum rođenja:

 • 07.10.1964

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • posao: Odjel za znanstvena istraživanja, Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, Mirogojska 8, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • telefon: +385(0)12826148
 • telefaks: +385(0)12826148

E-mail adrese:

Markotić Alemka

Članovi suradnici IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • voditeljica – Znanstvena jedinica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (10.05.2012. – …)

 

Životopis

Prof. dr. sc. Alemka MARKOTIĆ, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, naslovna je redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, pročelnica je Zavoda za urogenitalne infekcije te voditeljica Znanstvene jedinice kao i Laboratorija za 3. stupanj biosigurnosti. Članica suradnica je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2012.g. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (1989), magistrirala u području medicinske mikrobiologije i parasitologije (1996), i doktorirala u području infektivnih bolesti (1999) na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Specijalist je infektologije (2007.g.) i kliničke imunologije (1997.g., BiH).

Dr. Markotić je započela svoju karijeru znanstvenika na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina na međunarodnom projektu istraživanja učinkovitosti ribavirina u liječenju hantavirusnih infekcija u suradnji s US Army Medical Research Institute for Infectious Diseases (USAMRIID), Frederick, Maryland. Bila je stipendist National Academy of Sciences, National Research Council, SAD, za postdoktorska istraživanja imunopatogeneze hantavirusa u USAMRIID-u. Za rezultate ovih istraživanja je dobila Joel Dalrymple Memorial Award (American Society of Virology) i USAMRIID-ov novčić.

Dr. Markotić je za svoja istraživanja do sada ukupno dobila sedam nacionalnih i devet međunarodnih nagrada (npr. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, godišnja nagrada za medicinu; Godišnja državna nagrada za medicinu, Nagrada European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases za izvrsnost i sl.).

Objavila je 98 recenziranih radov, od toga 62 u CC/SCI, među kojima su i radovi u prestižnim časopisima Nature medicine i The Lancet, 13 poglavlja u knjigama, od toga šest u inozemnim knjigama i izlagala preko 100 prezentacija (pozvanih i plenarnih) na domaćim i međunarodnim konferencijama. Među ostalim, održala je pozvana predavanje na Columbia University u New Yorku; National Institute for Allergy and Infectious Diseases, NIH, SAD; National Academy of Sciences, SAD u Istanbulu i Zagrebu; Poljskoj akademiji znanosti, Varšava; NATO međunarodnom simpoziju o biosigirnosti i biozaštiti u Milanu, Italija; na Konvenciji o biološkom oružju u UN-u u Ženevi i dr.

Do sada je bila ili jeste glavni istraživač na deset domaćih i tri inozemna projekta, a između ostalog sada je suvoditelj međunarodnog projekta Telemedicine na temu opasnih infektivnih bolesti u suradnji s Medical Branch, University of Texas, Galveston, Teksas, SAD koji se održava na tri kontinenta (SAD, Europa i Afrika). Bila je ili jeste suradnica na osam domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata.

U Klinici je dr. Markotić osnovala Centar za emergentne i re-emergentne zarazne bolesti, a također je intenzivno sudjelovala u osnivanju i kreiranju prvog hrvatskog BSL-3 laboratorija za dijagnostiku opasnih uzročnika, te je 2014.g. osnovala Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu pri HLZ-u. Jedna je od dva stručnjaka u Hrvatskoj koja je trenirana i certificirana za rad u BSL-3 laboratoriju i dobila teorijski trening za rad u BSL-4 laboratoriju tijekom svog boravka u USAMRIID-u, a kontinuirano na istraživanju opasnih patogena surađuje sa znanstvenicima iz brojnih prestižnih međunarodnih institucija. Na zahtjev Europske komisije i Kineskog ministarstva za poljoprovredu, dr. Markotić je dizajnirala, organizirala i održala tečaj o biološkoj sigurnosti / biološkoj opasnosti u Pekingu, Kina, u svibnju, 2009.
Zadnjih deset godina je klinički intenzivno usmjerena na liječenje urogenitalnih infekcija u Zavodu za urogenitalne infekcije Klinike te kroz urološku ambulantu Klinike.

Dr. Markotić je također radila deset godina u Imunološkom zavodu, Zagreb, koji je najstariji proizvođač cjepiva i imunoloških reagensa na ovim prostorima. Kao voditeljica Odsjeka za kontrolu kvalitete virusnih cjepiva i interferona bila je odgovorna za kvalitetu i sigurnost ovih proizvoda prema GLP, GMP, WHO, EU i nekim FDA propisima.

Dr. Markotić također je predavač na poslijediplomskim studijima na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Zagrebu, i Studiju forenzike u Splitu gdje je voditeljica predmeta Bioterorizam. Članica je Vijeća Međunarodnog društva za hantaviruse i Odbora za alergologiju i kliničku imunologiju te Odbora za genomiku, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Također je članica nekoliko nacionalnih i međunarodnih društava u oblasti imunologije i zaraznih bolesti. U prošlosti je bila članicom Nacionalnog vijeća za znanost, Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost te zamjenica predsjednika Područnog vijeća za biomedicinu i zdravstvo. Ispred Ministarstva znanosti obrazovanja i športa je imenovana članicom High Level Group for Joint Programming – GPC pri EU Komisiji, Bruxelles.

U 2008., 2009. i 2011. dr. Markotić je bila recenzent za projekte i grantove National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID), National Institutes of Health (NIH). U 2004., 2005. i 2009. bila je recenzent FP6 projekata (Europska komisija, Bruxelles) u oblasti imunologije i infektivnih bolesti. Članica je i European Network of Imported Viral Diseases. U razdoblju 2013.-2014. bila je članica NRC Committee on Science Needs for Microbial Forensics: Developing an Initial International Roadmap pri National Academy of Sciences, SAD, u okviru čega je organizirala istoimeni simpozij u HAZU u Zagrebu te izvijestila o radu simpozija na Biological Weapons Convention (BWC), Annual BWC Meeting of States Parties u Ženevi i sudjelovala u izdavanju istoimene knjige.

Do sada je pod mentorstvom dr. Markotić obranjeno šest doktorskih disertacija, a dvije su u tijeku izradbe.

Dr. Markotić se u svojoj karijeri bavila i humanitarnim radom. U 1992.-1994.g., za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, pomogla je organizirati i sudjelovati u radu i rukovođenju Caritasove „Zdravstvene skrbi“ i ljekarne u Sarajevu, koji su pružali pomoć svim potrebitim građanima Sarajeva. Tijekom 1994. je u Zagrebu kroz pola godine bila i medicinski koordinator US Catholic Relief Services sudjelujući u osiguravanju lijekova za prognaničke i izbjegličke kampove u Republici Hrvatskoj te je osmislila studiju u kojoj je analizirana incidencija i prevalencija kroničnih bolesti u kampovima, a rezultati su objavljeni u časopisu Lancet.

 

Akademske titule

 • magistar znanosti – Medicinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu (1996.)
 • doktor znanosti – Medicinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu (1999.)

 

Institucije

 • specijalist infektolog, znanstvena savjetnica, predstojnica Odjela za znanstvena istraživanja, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb
 • izvanredna naslovna profesorica – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

 

Članstvo u Akademiji

 • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (10.05.2012. – …)

Radovi

 • Broj radova u CC/SCI: 45
 • Broj radova u ostalim indeksiranim časopisima: 28
 • Broj citata: 298

Zaposlenja

 • 1989 – 1990  Obavezni liječnički staž. Dom zdravlja Zavidovići, Bosna i Hercegovina
 • 1990 – 1993  Stručni suradnik, Katedra za mikrobiologiju, Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 • 1992 – 1994  liječnik opće prakse, Zdravstvena skrb “Caritas”-a Vrhbosanske nadbiskupije, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • 1993 – 1994  asistent, Katedra za mikrobiologiju, Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 • 1994  Medicinski koordinator, Catholic Relief Services-CRS, Zagreb
 • 1994 – 1995  Samostalni stručni suradnik, Odjel za kontrolu virusnih cjepiva i interferona, Imunološki zavod, Zagreb
 • 1995 – 2000  voditeljica Odsjeka, Odjel za kontrolu kvalitete, Odsjek za kontrolu virusnih cjepiva i interferona, Imunološki zavod, Zagreb
 • 1999 – 2000 postdoktorska pozicija, National Research Council, National Academy of Science, US Army Medical Research Institute for Infectious Diseases, Frederick, Maryland, SAD
 • 2000 – 2004 Znanstveni suradnik, Odjel za istraživanje i razvoj, Odsjek za celularnu imunologiju, Imunološki zavod Zagreb
 • 2004 – 2005 Viši znanstveni suradnik, Odjel za istraživanje i razvoj, Odsjek za celularnu imunologiju, Imunološki zavod Zagreb
 • od 2005 –  Voditeljica, Znanstvena jedinica, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević
 • od 2010. Pročelnica, Odjel za znanstvena istraživanja, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” uz voditeljstvo Laboratorija za kliničku imunologiju i Laboratorija za 3. stupanj biosigurnosti (BSL3)

Usavršavanja

 • srpanj 1987 Klinika za kardiokirurgiju, Klinika za abdominalnu kirurgiju, Akademia Medyzna, Krakow, Poljska (studentska praksa)
 • kolovoz 1988 Klinika za interne bolesti, endokrinologija, KBC “Rebro”, Zagreb (studentska praksa)
 • svibanj 1989 Institut za imunobiologiju i virusologiju “Torlak” u Beogradu
 • 1989-1991 Poslijediplomski studij iz medicinske mikrobiologije s parasitologijom, Medicinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
 • ožujak 1990  Institut za mikrobiologiju, Medicinski fakultet, Sveučilišta u Ljubljani
 • veljača 1994  Odjel za mikrobiologiju i imunologiju, Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi, Švicarska (“temporary advisor”)
 • 1994 Third Central European International School of Immunology, Košice, Slovačka
 • 1996 Training Course “Advances in Animal Cell Culture”, European Collection of Cell Cultures and Instituto de Biologia Experimentale Technologica (IBET), Lisabon, Portugal
 • 1993-1997 – specijalizacija iz kliničke imunologije sa završnim ispitom (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
 • 1999-2000 postdoktorska istraživanja, National Research Council, National Academy of Science, US Army Medical Research Institute for Infectious Diseases, Frederick, Maryland, SAD
 • 2003-2004 – stručni poslijediplomski studij iz infektologije, Medicinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
 • 2003-2007 specijalizacija iz infektologije – Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb

10 najboljih radova

 1. Markotić A, LeDuc JW, Hlača D, Rabatić S, Šarčević A, Dašić G, Gagro A, Kuzman I, Barač V, Avšič-Županc T, Beus I, Dekaris D. Hantaviruses are a likely threat to NATO forces in Bosnia and Herzegovina and Croatia. Nature Med 1996;2:269-270. (IF 25,430, br. citata – 25)
 2. Markotić A, Dašić G, Gagro A, Sabioncello A, Rabatić S, Kuzman I, Zgorelec R, Smoljan I, Beus I, Avšič Županc T, Dekaris D. Role of the blood mononuclear cell phenotype changes in the pathogenesis of hemorrhagic fever with renal syndrome. Clin Exp Immunol 1999; 115:329-334. (IF 3,134, br. citata – 22)
 3. Markotić A, Nichol ST, Kuzman I, Sanchez AJ, Ksiazek TG, Gagro A, Rabatić S, Zgorelec R, Avšič Županc T, Beus I, Dekaris D. Characteristics of Puumala and Dobrava Infections in Croatia. J Med Virol 2002; 66:542-551. (IF 2,895, br. citata – 42)
 4. Markotić A, Hensley L, Geisbert T, Spik K, Schmaljohn C. Hantaviruses induce cytopathic effect and apoptosis in continuous human embryonic kidney cells. J Gen Virol 2003; 84: 2197-2202. (IF 3,568, br. citata – 23)
 5. Cvetko L, Markotic A, Plyusnina A, Margaletic J, Miletic-Medved M, Turk N,Milas Z, Avsic-Zupanc T, Plyusnin A. Puumala virus in Croatia in the 2002 HFRS outbreak. J Med Virol. 2005;77:290-4. (IF 2,895, br. citata – 10)
 6. Cebalo Lj, Markotić A. “Chemokine Production Predominates in Human Monocytes Infected with Tula Virus” Viral Immunology. 2007;20: 206-13. (IF 1,871, br. citata – 6)
 7. Markotić A, Hensley L, Daddario K, Spik K, Anderson K, Schmaljohn C. Pathogenic hantaviruses elicit different immunoreactions in THP-1 cells and primary monocytes and induce differentiation of human monocytes to dendritic-like cells. Coll Antropol. 2007;31:1159-67. (IF 0,306, br. citata – 9)
 8. Markotić A, Skerk V, Cvetko Krajinović L, Beus A. Is the clinical picture of Schnitzler syndrome always Schnitzler syndrome? Clin Exp Rheumatol. 2009;27:507-9. (IF 2,358, br. citata – 1)
 9. Vidović A, Grubišić-Ilić M, Kozarić-Kovačić D, Gotovac K, Rakoš I, Markotić A,  Rabatić S, Dekaris D, Sabioncello A. Exaggerated platelet reactivity to physiological agonists in war veterans with posttraumatic stress disorder. Psychoneuroendocrinology. 2011;36:161-72. (IF 5,168, br. citata – 2)
 10. Tadin A, Turk N, Korva M, Margaletić J, Beck R, Vucelja M, Habuš J, Svoboda P, Avšič Županc T, Henttonen H, Markotić A. Multiple Co-infections of Rodents with Hantaviruses, Leptospira, and Babesia in Croatia. Vector Borne Zoonotic Dis. 2012:12:388-92. (IF 2,733, br. citata – 0)

10 najboljih časopisa («impact factor») u kojima su radovi objavljeni

 1. The Lancet (IF 33,630)
 2. Nature Medicine (IF 25,430)
 3. Psychoneuroendocrinology (IF 5,168)
 4. Clinical Microbiology and Infection (IF 4,540)
 5. Journal of General Virology (IF 3,568)
 6. Clinical and Experimental Immunology (IF 3,134)
 7. Journal of Medical Virology (IF 2,895)
 8. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (IF 2,859)
 9. Psychiatry Research (IF 2,803)
 10. Vector Borne and Zoonotic Diseases (IF 2,733)

Multiautorske knjige:

Domaće

 1. Markotić A, LeDuc JW. Bioterorizam i forenzička mikrobiologija. U: Primorac D., ur. Analiza DNA u sudskoj medicini i pravosuđu. Medicinska naklada 2008.

Međunarodne

 1. Markotić A, Rabatić S, Gagro A, Sabioncello A, Kuzman I, Dekaris D: Immunopathogenesis of hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) in humans. In: Emergence and Control of Rodent-Borne Viral Diseases (Hantaviruses and Arenaviruses). “Les Pensiéres”, Veyrier-Du-Lac, Annecy, France, 1999, 125-131 .
 2. Markotić A, Schmaljohn C. Immunoreactions to hantaviruses. U: Georgiev V. ur. National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIH. Vol.1 Frontiers in sciences, Humana Press, Springer Verlag., 2008., 435-444.
 3. Turk Nenad; Margaletić Josip; Markotić Alemka. Forest Ecosystems and ZoonosesWildlife : Destruction, Conservation / Harris, D. John ; Brown, L. Paul (ur.). Hauppauge, NY, USA : Nova Science Publishers, Inc., 2009. Str. 1-45
 4. Ivan-Christian Kurolt; Lidija Cvetko Krajinović; Mirna Vranić-Ladavac; Alemka Markotić. Flaviviridae // Medicinska mikrobiologija / Selma, Uzunović-Kamberović (ur.). Zenica : Štamparija Fojnica d.o.o., 2009. Str. 845-849.
 5. Lidija Cvetko Krajinović; Ivan-Christian Kurolt; Mirna Vranić-Ladavac; Alemka Markotić. Filoviridae // Medicinska mikrobiologija / Selma, Uzunović-Kamberović (ur.). Zenica : Štamparija Fojnica d.o.o., 2009. Str. 861-864.

Uvodna, pozvana predavanja na međunarodnim skupovima

 1. Fondation Mérieux, International Symposium, “Emergence and Control of Rodent-Borne Viral Diseases (hantaviruses and arenaviruses)” (Immunopathogenesis of hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) in humans”), 1998. g.
 2. The Fifth International Conference on HFRS, HPS and hantaviruses, Fondation Mérieux, Les Pensieres, Veyrier-du-Lac, France (“The possible role of cytokines, chemokines and their receptors in the immunopathogenesis of HFRS and HPS”), 2001. g.
 3. Seminar –Department of Virology, Institute for Medical Microbiology  Hygiene, Universitäts klinikum, Freiburg, Njemačka (“Immunoreactions to hantaviruses. Can we link in vivo and in vitro?”), 2002. g.
 4. INCO MED Thematic Workshops for the definition of Euro-Mediterranean within FP7; MED7 Workshop on Public Health, ISERD’s Offices, Tel-Aviv, Israel, 25-26, May, 2005. (“Public health in Croatia in relation to the future research cooperation in FP7”), 2005. g.
 5. Medical School, University of Nevada, SAD (“Imunopathogenesis of hantaviruses”), 2005. g.
 6. Fourth European–American School in Forensic Genetics and Mayo Clinic Course in Advanced Molecular and Cellular Medicine, Dubrovnik, Croatia, September 5–9, 2005 (“Innate immunity to biothreat agents as a basis for therapy development”), 2005. g.
 7. National Institutes of Health/National Institute of Allergy and Infectious Diseases Conference, Opatija, Croatia (“Immunoreactions to hantaviruses”), 2006. g.
 8. 23 rd Conference of the European Branch of the International Union against Sexually Transmitted Infections ( IUSTI) on Sexually Transmitted Infections and HIV/AIDS, Cavtat, listopad, 2007 (What Chalenges a clinician may expect from STIs in the future), 2007. g.
 9. 18th meeting of the European Network for Diagnostics of “Imported” Viral Diseases (ENIVD), May 2009 (Hantaviruses in Croatia), 2009. g.
 10. Columbia University, Medical Center, Centre for Infection and Immunity, New York, kolovoz 13, (“Zoonoses research in Croatia”), 2010. g.
 11. National Institutes for Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, MD, SAD (“Zoonoses research in Croatia and future perspectives for collaboration”), 2010. g.
 12. International Symposium on Biosecurity, US National Academy of Sciences, Istanbul, Turska, srpanj 12-14 (“Management of dangerous pathogens in Croatia”), 2011. g.
 13. 3rd Annual International Symopsium – Biosecurity and Biosafety: Future Trends and Solutions, Milano, Italija, listopad 12-14 („Political boundaries, Biotherat and Preparedness), 2011. g.
 14. Institut für Medizinische Mikrobiologie, Universitätsmedizin Göttingen, Georg-August-Universität, Göttingen, Germany („Zoonoses in Croatia“), 2012. g.

Uredništvo znanstvenog časopisa

 • zamjenica glavnog urednika Infektološkog glasnika
 • članica uredništva ISRN Infectious Diseases

Mentorstvo-obranjeni doktorati i doktorati u tijeku

 • dr.med. Marica Miletić Medved – obranila doktorat 29.09.2006. na MF Zagreb: „Zoonoze u šumskih radnika srednje Posavine”
 • dr.med. Ljiljana Cebalo – znanstveni novak na projektu 0021005 – obranila doktorat 28.11.2007. na MF Zagreb: “Imunoreakcije uzrokovane infekcijom virusima Hantaan i Andi u MRC-5 i HEK293 stanicama”
 • dr.med. A. Vidović – znanstveni novak na projektu 0021003- obranio doktorat 11.03.2010. na MF Zagreb:“Interakcije imunosustava i endokrinološkog sustava u post-traumatskom stresnom poremećaju”,
 • mr.sc. D. Ledina, dr.med., obranio doktorat 2011.g. na MF Zagreb pod naslovom “ Markeri endotelne disfunkcije i kronične bubrežne promjene u hrvatskih vojnika inficiranih hantavirusima u domovinskom ratu”
 • Lidija Cvetko Krajinović, dipl. ing. biol. – znanstveni novak – odobrena tema doktorata
 • Ivan-Christian Kurolt, dipl.ing.biol. – znanstveni novak – izradba teme doktorata u tijeku
 • Ante Tadin, dipl. ing. biol. – znanstveni novak– izradba teme doktorata u tijeku
 • Petra Svoboda, dipl. ing. biol. – znanstvena novakinja – izradba teme doktorata u tijeku

Mentorstva studentima-Rektorova nagrada

 • Ljiljana Cebalo – 2002.g.
 • Mateja Janković – 2004.g.

Utjecaj na razvoj područja / specijalnosti (u Hrvatskoj i u svijetu)

 • uspostavila serološku i molekularnu dijagnostiku hantavirusa ELISA testom u Hrvatskoj
 • inicirala prva molekularno-epidemiološka istraživanja hemoragijske vrućice s bubrežnim sindromom (HVBS)
 • dokazala da dva različita hantavirusa uzrokuju bolest u Hrvatskoj i da je cijela Hrvatska osim obale i otoka endemsko područje za HVBS
 • napravila je jednu od dvije objavljene svjetske studije u kojima se uspoređuju kliničke i imunopatogenetske značajke u bolesnika inficiranih virusom Puumala i Dobrava
 • pokazala je da hantavirusi, prethodno smatrani necitopatskim virusima, mogu izazvati citopatski učinak u HEK293 stanicama
 • pokazala da hantavirusi direktno mogu uzrokovati diferencijaciju makrofaga prema zrelim dendritičkim stanicama
 • sa znanstvenim novacima uspostavlja molekularnu dijagnostiku zoonoza i vektorima prenosivih bolesti (Denga, krpeljni menigoencefalitis i dr.) i molekularno karakterizirala prvi autohtoni virus Denge u Hrvatskoj
 • zajedno sa znanstvenim novacima pokazuje značaj multiplih infekcija glodavaca različitim uzročnicima zoonoza
 • uspostavljanjem prvog hrvatskog laboratorija 3. stupnja biosigurnosti omogućila je da se Hrvatska svrsta u skupinu europskih i svjetskih zemalja koja ima odgovarajuću infrastrukturu za dijagnostiku i istraživanje opasnih, smrtonosnih patogena

Osnivanje katedri, instituta, referalnih centara i slično

 1. Centar za emergentne i re-emergentne zarazne bolesti, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb (2007. g.)
 2. Sekcija za imunologiju infektivnih bolesti, Hrvatskog društva za infektivne bolesti (2010. g.)
 3. Prvi hrvatski Laboratorij trećeg stupnja biosigurnosti, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb (2010. g.)

Važni udžbenici na hrvatskom jeziku:

 1. Markotić A. Filoviride. Mlinarić Galinović G, Ramljak Šešo M ur., U: Medicinska mikrobiologija s parasitologijom II (specijalna). Udžbenik za studente Visoke škole., Zagreb, 2003.
 2. Markotić A. Togaviride. Mlinarić Galinović G, Ramljak Šešo M ur., U: Medicinska mikrobiologija s parasitologijom II (specijalna). Udžbenik za studente Visoke škole., Zagreb, 2003.
 3. Markotić A. Bunyaviridae. Mlinarić Galinović G, Ramljak Šešo M ur., U: Medicinska mikrobiologija s parasitologijom II (specijalna). Udžbenik za studente Visoke škole., Zagreb, 2003.
 4. Kuzman I, Markotić A. Bunyavirusne hemoragijske vrućice, hantavirusni plućni sindrom i kalifornijski encefalitis. Zarazne bolesti i njihovi uzročnici, Zagreb, Profil 2006.
 5. Kuzman I, Markotić A. Marburška i ebolska hemoragijska vrućica. Zarazne bolesti i njihovi uzročnici, Zagreb, Profil 2006.
 6. Kuzman I, Markotić A, Beus I. Lasa i južnoameričke hemoragijske vrućice. Zarazne bolesti i njihovi uzročnici, Zagreb, Profil 2006.

Organiziranje međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova

Domaći

 1. Stručni sastanak Imunološkog zavoda, Zagreb, 1995.g.
 2. 55. znanstveno-stručni sastanak Hrvatskog društva infektologa, Dubrovnik, 1995.g.
 3. 57. znanstveno-stručni sastanak Hrvatskog infektološkog društva. Zadar, 1996.g.
 4. 58. znanstveno-stručni sastanak Hrvatskog infektološkog društva, Zagreb, 1996.g.
 5. 60. znanstveno-stručni sastanak Hrvatskog infektološkog društva, Šibenik, 1988.g.
 6. 1. Hrvatski kongres infektologa s međunarodnim sudjelovanjem, Dubrovnik, 1998.g.
 7. 64. znanstveno-stručni sastanak Hrvatskog infektološkog društva, Varaždin, Hrvatska, 2001.g.
 8. 65. znanstveno-stručni sastanak Hrvatskog infektološkog društva, Zagreb, Hrvatska, 2001.g.
 9. Simpozij – Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom u Hrvatskoj 2002. godine, 2002.g.
 10. 5. hrvatski infektološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 2006.g.
 11. 6. hrvatski kongres o infektivnim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem, Šibenik, 2009.g.
 12. Dan Prof.dr. Frana Mihaljevića – 76. znanstveno-stručni simpozij “Utjecaj globalizacije na infektivne bolesti”, Zagreb, 2009.g.
 13. 77. znanstveno – stručni simpozij o infektivnim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem „Infekcije u kirurških, neuroloških i imunokompromitiranih bolesnika i uloga i značaj infektologa u županijskoj bolnici“, Koprivnica, 2010.g.
 14. Simpozij: „Praktičnim znanjem protiv virusa denge“, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb., 2011.g.
 15. Simpozij: „Terapeutici kao imunomodulatori“, Hotel Dubrovnik, Zagreb, 2011.g.
 16. 79. Znanstveno-stručni simpozij „Novosti u infektologiji“, Trogir, hotelsko naselje „Medena“, 2011.g.
 17. Simpozij: „Kontroverze u cijepljenju“, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb, 2011.g.
 18. Simpozij: Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom – izazov za liječnike i znanstvenike, HAZU, 07.11.2012.

Međunarodni

 1. National Institutes of Health/National Institute of Allergy and Infectious Diseases Conference, Opatija, Croatia, 2006.g.

Nagrade i priznanja

Domaće

 1. Republička nagrada za kemiju (interdisciplinarne znanosti), 1982.g., “Pokret nauku mladima” Bosne i Hercegovine.
 2. Republička nagrada za kemiju (interdisciplinarne znanosti), 1983.g.,”Pokret nauku mladima” Bosne i Hercegovine.
 3. Republička nagrada za medicinu (interdisciplinarne znanosti), 1985.g., “Pokret nauku mladima” Bosne i Hercegovine.
 4. Godišnja državna nagrada za znanost – nagrada za mlade znanstvenike, 1998.g. – Hrvatski državni sabor i Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske.
 5. Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za medicinu za 2001. godinu.2002.g., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 6. Nagrada za poster (“Hantaviruses induce cytokine and chemokine production and differentiation of human monocytes”), 2002.g., Hrvatsko imunološko društvo, Godišnji sastanak HID-a 2002. godine
 7. Godišnja državna nagrada za znanost – nagrada za biomedicinu, 2007.g., Hrvatski državni sabor i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Međunarodne

 1. Nagrada za poster (“Problems in the diagnosis of hemorhhagic fever with renal syndrome in Bosnia and Herzegovina”),1994.g., 3. srednjeeuropska imunološka škola u Košicama, Slovačka.
 2. Award for Young European Scientists, 1997.g.  European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases i 8th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.
 3. Research Fellowship for the excellent research in the fields of clinical microbiology and infectious diseases, 1999.g., European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.
 4. National Research Councile Award, 1999.g., National  Academy of Sciences, Washington, SAD.
 5. Joel M. Dalrymple Memorial Award, 2000.g., American Society for Virology, SAD.
 6. USAMRIID-ov novčić za osobit doprinos istraživanju hantavirusa u USAMRIID-u, 2000.g., U.S. Army Medical Research Institute for Infectious Diseases, Frederick, Marryland, SAD.
 7. Scholarship Award, 2002.g., XIIth International Congress of Virology, Pariz, Francuska.
 8. Travel Award, 2002.g., American Society for Tropical Medicine and Hygiene.
 9. Team Award, 2005.g., American Society of Microbiology.

Voditeljstvo domaćih i međunarodnih projekata

Domaći

 1. Voditeljica tehnologijskog razvojno-istraživačkog projekta: “3-D stanična tehnologija u proizvodnji interferona i virusnih proteina”, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (TP-01/0021-06), 2001-2003.g.
 2. Voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta “Imunoreakcije pri infekcijama unutarstaničnim patogenima” (0021005), “Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske”, 2002-2005.g.
 3. Suvoditeljica znanstveno-istraživačkog projekta “Šumski ekosustavi kao prirodna žarišta zoonoza”, Hrvatske šume, 2003-2010.g.
 4. Voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta “Imunoreakcije na hantaviruse i leptospire“, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 2006-2012.g.
 5. Voditeljica programa “Hantavirusi i leptospire“, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske,2006-2012.g.
 6. Voditeljica tehnologijskog razvojno-istraživačkog projekta Jezgre (J-29/07) „Centar za emergentne i re-emergentne zarazne bolesti“, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 2007-2010.g.

Međunarodni

 1. Voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta „The role of cytokines and chemokines in human cells infected with hantaviruses“, (supervizor projekta: Prof.dr.sc. Connie C. Schmaljohn, postdoktorska istraživanja u U.S. Army Medical Research Institute for Infectious Diseases, Frederick, Maryland, SAD), National Research Council, National Acadey of Sciences, SAD.
 2. Voditeljica projekta ISID Small Grants: “Mechanisms of apoptosis induced by hantviruses”, International Society of Infectious Diseases, SAD, 2003-2004.g.
 3. Suvoditeljica (hrvatski partner) projekta Telemedicine u infektivnim bolestima s University of Texas Medical Branch, Galveston, SAD, od 2007.g.

Ostale aktivnosti (članstva, organizacijski odbori, osnivanja organizacija i laboratorija)

 • 1995 – danas Član Hrvatskog imunološkog društva
 • Od 2007 – danas, Član Malog Vijeća Hrvatskog imunološkog društva
 • 1995 – danas Član Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju
 • 1997 – danas Član European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
 • 1998 – danas Član Hrvatskog infektološkog društva
 • 2007 – 2011. – rizničar Hrvatskog infektološkog društva.
 • 2004 – 2008 – član Nacionalnog vijeća za znanost
 • 2005 – 2008 zamjenica predsjednika Područnog vijeća za biomedicinu i zdravstvo
 • 2005-2008 – članica Upravnog odbora Nacionalne zaklade za znanost.
 • 2007 – članica Investicijskog odbora BICRO
 • 2008 – recenzent za projekte NIAID/NIH, SAD
 • 2009 – evaluator provođenja EU FP6 projekata za EU Comission
 • 2009 – recenzent za projekte NIAID/NIH, SAD
 • 2009 – Održavanje petodnevnog tečaja na temu „Biosecurity i biosafety” za kinesko Ministarstvo zemljoradnje u suradnji s EU Commission u Pekingu, Kina
 • Od 2010 – osnivač i predsjednica Sekcije za imunologiju infektivnih bolesti, Hrvatskog društva za infektivne bolesti
 • 2011 – recenzent za projekte NIAID/NIH, SAD

Nastavna aktivnost

 • 2001 – danas suradnica u nastavi – Znanstveni poslijediplomski studij – biomedicina, Medicinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, izborni kolegij: “Mehanizmi nastanka alergijskih reakcija”
 • 2002 – danas suradnica u nastavi – Znanstveni poslijediplomski studij u području biomedicine i zdravstva: izborni predmet – Patogeneza bakterijskih i virusnih infekcija
 • 2002 – danas – suradnica u nastavi – Znanstveni poslijediplomski studij u području biomedicine i zdravstva, Medicinski fakultet, Sveučilišta u Osijeku: izborni predmet – Antimikrobni lijekovi
 • 2002 – danas – suradnica u nastavi- Dodiplomski studij na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, Kolegij iz imunologije
 • 2003 – danas – voditeljica izbornog  predmeta -Infekcije uzrokovane hantavirusima, Poslijediplomski znanstveni studij biomedicina, Medicinski fakultet sveučilišta u Rijeci
 • Od 2006 – suradnica u nastavi na engleskom jeziku u Katedri za infektologiju, Medicinskog fakulteta u Zagrebu na predmetu “Infectious Diseases and Tropical Medicine with Clinical Microbiology and Parasitology »
 • Od 2010 – voditeljica predmeta „Bioterorizam“ na Studiju forenzike, Sveučilišta u Splitu
 • Od 2012 – voditeljica predmeta «Imunitet i alergije» na sveučilišnom poslijediplomskom specijalističkom studiju iz epidemiologije, MF, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu
 • Od 2012 – voditeljica predmeta „Imunologija infektivnih bolesti“ na sveučilišnom poslijediplomskom specijalističkom studiju iz infektologije, MF, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu

 


 

Bibliografija

 

Pregled radova po znanstveniku u bazi CROSBI