Dubrovački medijski dani – Dubrovnik jučer, danas i sutra

Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja HAZU i Razred za prirodne znanosti HAZU suorganizatori su 15. međunarodne znanstvene konferencije Dubrovački medijski dani (DMD) održane 1. i 2. listopada u organizaciji Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku, a ovogodišnja tema bila je „30 godina od napada na Dubrovnik: Politički, komunikološki i kulturološki aspekti grada pod opsadom“.